Požiadavky na reklamy v službe Gmail

Od 1. júla 2021 sa reklamné kampane v Gmaile zmenia „iba na čítanie“. Znamená to, že po tomto dátume už inzerenti nebudú môcť vytvárať nové kampane v Gmaile ani meniť existujúce vrátane úprav existujúcich reklám v Gmaile.

Ak chcete naďalej zobrazovať reklamy v Gmaile, odporúčame vám vytvoriť kampaň discovery. Reklamy discovery vám umožňujú rozšíriť dosah z Gmailu na ďalšie platformy vo vlastníctve Googlu vrátane služby YouTube a kanála Objaviť a osloviť tri miliardy ľudí na celom svete. Ďalšie informácie o vytváraní a správe reklám discovery

Reklamy v službe Gmail môžete zacieliť na používateľov pomocou sofistikovaných signálov zacielenia a účinného formátu reklamy podobného správe. Používateľom sa zobrazuje zbalená reklama na kartách Reklamy a Siete v účte Gmail. Zbalená reklama sa dá rozbaliť a jej rozbalenú formu je možné navrhnúť tak, aby propagovala rôzne ciele (vrátane vložených formulárov alebo videa). Môžete do nej zahrnúť aj odkazy na externé webové stránky, obchod s aplikáciami alebo uskutočnenie hovoru kliknutím.

Na reklamy v službe Gmail sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads, pravidlá pre prispôsobenú reklamu a požiadavky uvedené nižšie.

Zhromažďovanie údajov v reklamách v službe Gmail

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Zhromažďovanie štatistických údajov o používateľoch

Poznámka: Patrí sem umiestňovanie pixelov a akékoľvek prepojenie so súborom cookie vo webovom prehliadači používateľa v čase jeho návštevy účtu Gmail pred kliknutím, v dôsledku ktorého sa dostane mimo účtu Gmail. Zhromažďovanie štatistických údajov používateľa po kliknutí je povolené v súlade s pravidlami ochrany súkromia vašich webových stránok.

Neuvedenie odkazu na pravidlá ochrany súkromia inzerenta pri použití vložených formulárov

Požadovanie zakázaných informácií od používateľov prostredníctvom vloženého formulára

Zoznam povolených polí formulárov

Vo formulároch v jazyku HTML pre reklamy v službe Gmail sú povolené nasledujúce polia formulárov:

Základné informácie Povolené polia formulárov
Kategória Meno (krstné meno, priezvisko)
Adresa
Mesto
Štát
PSČ
Krajina
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Vek
13 – 18
18 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 64
65 alebo viac
Pohlavie
Najvhodnejší čas na zavolanie
Program alebo produkt, ktorý je predmetom záujmu
Vzdelanie Rok ukončenia štúdia
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Miestne služby a inzeráty Požadované miesto služby
Typ služby
Financie a poistenie
rozsahy pre polia €:
0 – 14 999
15 000 – 24 999
25 000 – 39 999
40 000 – 59 999
60 000 – 74 999
75 000 – 99 999
Viac ako 100 000
Výška pôžičky (rozsah)
Mena
Typ financií (pôžička, hypotéka, kreditná karta)
Príjem domácnosti (rozsah)
Investovateľné aktíva (rozsah)
Výška krytia životného poistenia (rozsah)
Príslušník armády
Vlastníctvo alebo prenájom (automobil, dom, byt atď.)
Hodnotenie kreditu
veľmi slabé
neuspokojivé
uspokojivé
dobré
vynikajúce
Aká je hodnota vášho domu alebo bytu? (rozsah)
Motorizmus Značka/model
Cestovanie Štart a cieľ
Dátum odchodu/návratu
B2B Spoločnosť
Pozícia
Titul
Počet zamestnancov
1 – 10
10 – 50
50 – 100
100 – 500
viac ako 500

Zobrazovanie reklám tretích strán v službe Gmail

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Zobrazovanie reklám tretích strán a sledovanie zobrazení treťou stranou

Animácia v reklamách v službe Gmail

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Animované obrázky alebo efekty animácie

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá služby Google Ads sa vzťahujú špeciálne na reklamy v službe Gmail a často sú dôvodom zamietnutia. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Prispôsobená inzercia

Inzerenti reklám v službe Gmail musia dodržiavať súlad s pravidlami prispôsobenej inzercie vo všetkých reklamách v službe Gmail. Zároveň nemôžu používať kategórie pravidiel prispôsobenej inzercie na zacielenie reklám na používateľov alebo propagovanie produktov či služieb inzerentov. Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na reklamy v službe Gmail, ktoré nie sú zacielené na používateľov pomocou kľúčových slov.

Zhromažďovanie a používanie údajov

Všetky reklamy a rozšírenia sa musia riadiť pravidlami zhromažďovania a používania údajov určujúcimi, koľko informácií môžete zhromaždiť, a vymedzujúcimi konkrétne spôsoby, ktoré môžete použiť.

Obsah pre dospelých

Spoločnosť Google obmedzuje za určitých okolností použitie obsahu pre dospelých, aby boli reklamy pre používateľov relevantné a bezpečné. Prečítajte si ďalšie informácie v pravidlách pre obsah pre dospelých.

Zavádzajúci obsah

Všetky informácie by mali byť presné a mali by opisovať to, čo inzerujete. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách pre zavádzajúci obsah. Názov firmy by napríklad mal jasne vystihovať inzerovanú firmu.

Nejasná relevancia

Všetky informácie by mali súvisieť s tým, čo inzerujete. Napríklad všetky odoslané polia reklamnej kreatívy musia reprezentovať rovnakého inzerenta a súvisieť s propagovaným produktom. Ďalšie informácie si môžete prečítať v pravidlách týkajúcich sa nejasnej relevancie.

Publikačné pravidlá

Štandardné požiadavky na zrozumiteľnosť, používanie správneho pravopisu, veľkých písmen a symbolov sa vzťahujú na všetky reklamy. Ďalšie informácie si môžete prečítať v pravidlách zverejnenia.

Ochranné známky

Google môže v dôsledku sťažnosti vlastníka ochrannej známky odstrániť reklamy alebo rozšírenia. Za správne použitie ochranných známok v reklamnom texte, podkladoch alebo informáciách o firme zodpovedajú inzerenti. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách používania ochranných známok.

Ak sú vaše reklamy označené ako Schválené (s obmedzením), prečítajte si, ako tento stav vplýva na to, kde sa vaša reklama môže zobraziť.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?