Požadavky na reklamy v Gmailu

Reklamy v Gmailu umožňují oslovovat uživatele pomocí propracovaných signálů cílení a vysoce účinného formátu reklamy, který vypadá jako zpráva. Uživatelům se na kartách Promo akce a Sociální sítě v účtu Gmail zobrazí upoutávka reklamy. Upoutávka se rozbalí v úplnou reklamu. Tu lze upravit pro různé cíle (může například obsahovat vložené formuláře nebo videa). Lze do ní začlenit i odkazy na externí web či obchod s aplikacemi, případně odkazy s možností volání.

Na reklamy v Gmailu se vztahují standardní zásady Google Ads, zásady pro personalizovanou inzerci a níže uvedené požadavky.

Shromažďování údajů v reklamách v Gmailu

Nepovolujeme toto:

Shromažďování statistik o konkrétních uživatelích

Poznámka: Patří sem vkládání pixelů a jakékoli spojení se soubory cookie webového prohlížeče uživatele, který právě používá službu Gmail, a to do doby, než uživatel kliknutím službu Gmail opustí. Shromažďování statistik o uživatelích po kliknutí na odkaz je povoleno v souladu se zásadami ochrany soukromí platnými v rámci příslušného webu.

Neuvedení odkazu na zásady ochrany soukromí inzerenta při použití vložených formulářů

Vyžadování zakázaných informací od uživatelů pomocí vloženého formuláře

Seznam povolených polí formuláře

Níže uvádíme pole, která jsou ve formulářích HTML v reklamách v Gmailu povolena.

Základní informace Povolená pole formulářů
Kategorie Jméno (křestní, příjmení)
Adresa
Město
Stát
PSČ
Země
E-mailová adresa
Telefonní číslo
Věk
13–18
18–24
25–34
35–44
45–54
55–64
65 a více
Pohlaví
Nejvhodnější čas na zavolání
Program nebo produkt, který je předmětem zájmu
Vzdělání Rok ukončení vzdělání
Nejvyšší dosažená úroveň vzdělání
Místní inzerce a inzeráty Požadovaná poloha služby
Typ služby
Finance a pojištění
rozpětí pro pole s částkami v Kč:
0 – 374 999
375 000 – 624 999
625 000 – 999 999
1 000 000 – 1 499 999
1 500 000 – 1 874 999
1 875 000 – 2 499 000
>2 500 000
Výše půjčky (rozpětí)
Měna
Typ financování (půjčka, hypotéka, kreditní karta)
Příjem domácnosti (rozpětí)
Investovatelná aktiva (rozpětí)
Výše životní pojistky (rozpětí)
Člen ozbrojených sil
Vlastní nebo pronajímá (automobil, dům, apod.)
Vlastní hodnocení finanční spolehlivosti
velmi slabé
špatné
uspokojivé
dobré
vynikající
Jakou cenu má váš dům/byt? (rozpětí)
Auto-moto Značka a model automobilu
Cestování Výchozí bod a cíl
Datum odjezdu/příjezdu
B2B Společnost
Zaměstnání
Název
Počet zaměstnanců
1–10
10–50
50–100
100–500
přes 500

Zobrazování obsahu třetích stran v reklamách v Gmailu

Nepovolujeme toto:

Zobrazování reklam a měření zobrazení zajišťované třetími stranami

Animace v reklamách v Gmailu

Nepovolujeme toto:

Animované obrázky nebo efekty

Související zásady a nejčastější důvody zamítnutí

Následující zásady Google Ads se vztahují zejména na reklamy v Gmailu a jejich porušení patří k častým příčinám zamítnutí reklam. Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Personalizovaná inzerce

Inzerenti, kteří používají reklamy v Gmailu, musí zajistit, aby všechny jejich reklamy tohoto typu splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Inzerenti, kteří používají reklamy v Gmailu, nesmějí využívat kategorie uvedené v zásadách pro personalizovanou reklamu k cílení reklam na uživatele ani k propagaci svých produktů a služeb. Uvedené zásady platí i pro reklamy v Gmailu, které na uživatele necílí pomocí klíčových slov.

Shromažďování a používání údajů

Všechny reklamy a rozšíření musí dodržovat zásady pro shromažďování a používání údajů, které určují množství informací, které můžete shromažďovat, a konkrétní způsoby jejich používání.

Obsah jen pro dospělé

Google za určitých okolností omezuje obsah jen pro dospělé s cílem zajistit, aby byly reklamy pro uživatele relevantní a bezpečné. Další informace uvádějí zásady ohledně obsahu jen pro dospělé.

Zavádějící obsah

Všechny informace musí být přesné a musí dobře popisovat to, co inzerujete. Další informace naleznete v části Zásady pro zavádějící obsah. Například název firmy musí jasně odkazovat na inzerovaný podnik.

Nejasná souvislost

Veškeré informace by se měly vztahovat k tomu, co inzerujete. Všechna pole odeslané kreativy musí například reprezentovat stejného inzerenta a musí souviset s propagovaným produktem. Další informace naleznete v zásadách ohledně nejasné souvislosti.

Publikační požadavky

Na všechny reklamy se vztahují standardní požadavky ohledně srozumitelnosti, pravopisu a správného používání velkých písmen a symbolů. Další informace naleznete v publikačních zásadách.

Ochranné známky

Společnost Google může odstraňovat reklamy nebo rozšíření v reakci na stížnosti vlastníků ochranných známek. Za správné použití ochranných známek v textu reklamy, podkladech a údajích o firmě odpovídají inzerenti. Další informace najdete v zásadách používání ochranných známek.

Pokud jsou vaše reklamy označeny stavem Schváleno s omezením, přečtěte si, jak to ovlivní spektrum míst, kde se reklamy mohou zobrazovat.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?