Wymagania redakcyjne i specjalistyczne oraz fałszywe przedstawienie firmy, produktów lub usług

Zasady Google Ads w zakresie wymagań redakcyjnych i specjalistycznych oraz fałszywego przedstawienia firmy, produktów lub usług zmienią się w czerwcu 2015 r. W nowej wersji zasad zostanie dokładnie określone stanowisko Google w sprawie reklam, które nie informują jasno o promowanych produktach, usługach lub firmach, oraz reklam mogących wprowadzać użytkowników w błąd lub nieuczciwie nakłaniać użytkowników do ich klikania.

Sprecyzowane opisy zasad (Wymagania redakcyjne i specjalistyczne oraz Fałszywe przedstawienie firmy, produktów lub usług) zostaną zaktualizowane zgodnie z nowymi wytycznymi.

(Opublikowano w maju 2015 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?