Redigeerimise ja professionaalsuse nõuded ning enda, toote või teenuse petlik kujutamine

Google Adsi eeskirjad redigeerimise ja professionaalsuse nõuete ning enda, toote või teenuse petliku kujutamise kohta vaadatakse mais 2015 üle, et täpsustada meie suhtumist reklaamidesse, mis ei anna selget teavet reklaamitava toote, teenuse või ettevõtte kohta või mis eksitavad/meelitavad kasutajaid reklaamidega toiminguid tegema.

Pärast täpsustamist värskendatakse eeskirjade (Redigeerimise ja professionaalsuse nõuded ning Enda, toote või teenuse petlik kujutamine) kirjeldusi nende juhistega.

(Postitatud mais 2015)

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?