Polítiques sobre els requisits professionals i editorials i sobre el falsejament d'identitat, de producte o de servei

Les polítiques de Google Ads sobre els requisits professionals i editorials i sobre el falsejament d'identitat, de producte o de servei es revisaran el juny de 2015 per establir les directrius sobre els anuncis que no indiquen clarament el producte, el servei o el negoci que promocionen i sobre les promocions que enganyen l'usuari perquè hi interaccioni.

Un cop establertes aquestes directius, actualitzarem les descripcions de les polítiques en qüestió (Requisits professionals i editorials i Falsejament d'identitat, de producte o de servei) perquè les reflecteixin.

(Publicat el maig de 2015)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?