Редакционни и професионални изисквания и измамно представяне на самоличност, продукт или услуга

Правилата на Google Ads за редакционни и професионални изисквания и относно измамно представяне на самоличност, продукт или услуга ще бъдат променени през юни 2015 г., за да изяснят позицията ни спрямо рекламите, в които липсва яснота за популяризирания продукт, услуга или бизнес, както и за популяризациите, които подвеждат или подмамват потребителите да взаимодействат с тях.

След това описанията на правилата (Редакционни и професионални изисквания и Измамно представяне на самоличност, продукт или услуга) ще бъдат актуализирани, за да отразят тези указания.

(публикувано през май 2015 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?