Salut: Índia

Cap al març de 2015, hi haurà canvis a la política de Google Ads relacionada amb la salut. La política canvia per permetre que els fabricants de productes farmacèutics promocionin especialitats farmacèutiques publicitàries de conformitat amb la legislació local a l'Índia. Un cop la política nova sigui efectiva, se n'actualitzarà la descripció a fi de reflectir aquest canvi.
(Data de publicació: 2/2015)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?