Здравеопазване – Индия

Правилата на Google Ads за здравеопазването ще се променят около март 2015 г. С промяната се допуска производители на фармацевтични продукти да популяризират лекарства за свободна продажба в съответствие с местните закони в Индия. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.
(Публикувано: 2/2015)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?