Здравеопазване – Индия

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за здравеопазването ще се променят около март 2015 г. С промяната се допуска производители на фармацевтични продукти да популяризират лекарства за свободна продажба в съответствие с местните закони в Индия. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.
(Публикувано: 2/2015)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню