Здравеопазване – Индия

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за здравеопазването ще се променят около март 2015 г. С промяната се допуска производители на фармацевтични продукти да популяризират лекарства за свободна продажба в съответствие с местните закони в Индия. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.
(Публикувано: 2/2015)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?