Неподдържано съдържание – безплатен софтуер за настолни компютри

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за неподдържаното съдържание ще се променят през април 2015 г. Промяната се състои в забрана за популяризирането на безплатен софтуер за настолни компютри освен ако рекламата не назовава конкретния софтуер, който се популяризира, и не води към сайта, определен като основен източник за разпространение онлайн. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.
(Публикувано през февруари 2015 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню