Неподдържано съдържание – безплатен софтуер за настолни компютри

Правилата на Google Ads за неподдържаното съдържание ще се променят през април 2015 г. Промяната се състои в забрана за популяризирането на безплатен софтуер за настолни компютри освен ако рекламата не назовава конкретния софтуер, който се популяризира, и не води към сайта, определен като основен източник за разпространение онлайн. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.
(Публикувано през февруари 2015 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?