Pravilniki o vmesniku Google Ads API (AdWords API)

Vmesnik Google Ads API (AdWords API) omogoča razvijalcem, da ustvarjajo orodja, s katerimi lahko oglaševalci učinkoviteje in bolj ustvarjalno upravljajo račune ter oglaševalske akcije Google Ads. Cilj pravilnikov je zagotoviti, da bi se vmesnik API uporabljal na načine, ki podpirajo in izboljšujejo delovanje programa Google Ads ter hkrati zagotavljajo pregledno in dosledno izkušnjo za oglaševalce.

Vašo uporabo vmesnika API lahko pregledamo kadar koli in zaradi katerega koli razloga, da preverimo, ali je skladna z določili ter pogoji vmesnika Google Ads API (AdWords API) in naslednjimi pravilniki:


Splošni pravilniki o vmesniku API

Uporaba vmesnika Google Ads API (AdWords API)

Google Ads API (AdWords API) lahko uporabljate samo za ustvarjanje, upravljanje in poročanje o oglaševalskih akcijah v programu Google Ads.

Funkcionalnost vmesnika API lahko uporabljate samo, kot je opisano v vaši žetonski aplikaciji. Če želite spremeniti način uporabe vmesnika API (npr. orodju za poročanje dodati funkcionalnost za ustvarjanje ali upravljanje), morate izpolniti ta obrazec za spremembo orodja.

Neuporabljeni žetoni

Če žeton za API ni uporabljen v zaporednih 90 dneh, ga lahko Google onemogoči. Če je vaš žeton onemogočen zaradi ničelne uporabe, lahko kadar koli znova zaprosite zanj.

Najmanjša zahtevana funkcionalnost

Najmanjša zahtevana funkcionalnost (RMF) se nanaša na funkcije in drugo funkcionalnost, ki jih morajo določeni razvijalci orodij ponuditi pri uporabi vmesnika Google Ads API (AdWords API). Funkcije RMF so razvrščene v tri kategorije: funkcionalnost ustvarjanja, funkcionalnost upravljanja in funkcionalnost poročanja. Oglejte si pravila RMF.

Vaša skladnost s temi pravili je odvisna od načina uporabe vmesnika Google Ads API (AdWords API):

Funkcionalnost ustvarjanja
Zahteve
Funkcionalnost upravljanja
Zahteve
Funkcionalnost poročanja
Zahteve
Celovito orodje
(oglaševalci, agencije in druge tretje osebe uporabljajo vaše orodje za celotno upravljanje računov Google Ads)
Zahteva se skladnost s pravilnikom RMF Zahteva se skladnost s pravilnikom RMF Zahteva se skladnost s pravilnikom RMF
Samo poročanje
(agencijam ali končnim oglaševalcem je na voljo samo nadzorna plošča za poročanje)
Skladnost s pravilnikom RMF se ne zahteva Skladnost s pravilnikom RMF se ne zahteva Zahteva se skladnost s pravilnikom RMF
Samo za interno uporabo
(orodje uporabljajo samo posamezni oglaševalci ali agencije; tretje osebe torej ne dostopajo do njega)
Skladnost s pravilnikom RMF se ne zahteva Skladnost s pravilnikom RMF se ne zahteva Skladnost s pravilnikom RMF se ne zahteva

Upoštevajte, da pravilnik RMF velja samo za žetone s standardnim dostopom (glejte seznam postavk za več informacij o standardnem dostopu).

Če vaše orodje ponuja zelo omejeno in specializirano funkcionalnost ter ga ni mogoče uporabljati za ustvarjanje in upravljanje oglaševalskih akcij, skupin oglasov in oglasov, morda ne bo kvalificirano kot celovito orodje. V tem primeru pravila RMF glede ustvarjanja in upravljanja ne veljajo. Če niste prepričani, ali za vaše orodje velja pravilnik RMF, stopite v stik s skupino za skladnost vmesnika Google Ads API (AdWords API). Skupina za skladnost vmesnika Google Ads API (AdWords API) bo določila, ali je vaše orodje celovito ali ne. Če se funkcionalnost vašega orodja bistveno spremeni, bo orodje morda znova ovrednoteno.

Pravilnik RMF zagotavlja, da imajo oglaševalci dostop do funkcij in podrobnih podatkov o uspešnosti, ki so na voljo v programu Google Ads, ne glede na to, katero kombinacijo orodij uporabljajo. Na seznamu RMF boste našli pravilnike in dokumentacijske vire za razvijalce za posamezne funkcije. Če imate dodatna vprašanja o določenih zahtevah za dano funkcijo, stopite v stik s skupino za skladnost vmesnika API.

Če prekršite pravilnik RMF, boste morda morali plačati kazen zaradi neskladnosti, zniža pa se lahko tudi raven dostopa za vaš žeton, kot je opisano na seznamu postavk API.

Zahtevana razkritja podatkov in druge odgovornosti

Ta razdelek o zahtevanih razkritjih podatkov in drugih odgovornostih velja za ti skupini:

  • agencije in druge tretje osebe, ki upravljajo oglaševalske akcije v imenu končnih oglaševalcev, katerim zagotavljajo tudi programska orodja;
  • razvijalci programske opreme, ki zagotavljajo orodja agencijam in tretjim osebam.

Če ste oglaševalec ali kakor koli drugače uporabljate vmesnik Google Ads API (AdWords API) samo za interne zadeve, pravilniki v tem razdelku ne veljajo za vas.

Zahtevana razkritja podatkov

Odgovornost je glavno načelo programa Google Ads. Želimo, da oglaševalci – ne glede na to, katero orodje uporabljajo – vedo, kako uspešna je njihova uporaba programa Google Ads. Spodnje zahteve pojasnjujejo, kako zagotovite transparentnost za oglaševalce pri poročanju o podatkih Google Ads in njihovem upravljanju.

Razkritje neskladnosti:
Če zagotavljate celovito orodje končnim oglaševalcem (in ti z vašim orodjem upravljajo tudi druge oglaševalske sisteme), morajo vaše stranke razumeti razlike med posameznimi sistemi, preden kakor koli spremenijo svoje račune.
 
Če vaše orodje API omogoča množično urejanje, kopiranje, uvažanje ali izvažanje podatkov oglaševalskih akcij Google Ads iz ene oglaševalske platforme v drugo, morate strankam razkriti nezdružljivosti med platformama, da se izognejo prenosom podatkov z neskladnostmi ali napakami. Strankam morate prav tako ponuditi zmožnost, da prilagodijo in/ali prekličejo prenose podatkov ter razrešijo ali se izognejo takšnim nezdružljivostim.

Primer: denimo, da vaše orodje API strankam omogoča, da v program Google Ads uvozijo podatke iz drugega sistema, vendar ti niso enako podrobno razčlenjeni kot podatki Googla Ads (Google Ads na primer omogoča ciljanje na ravni poštne številke, medtem ko druga oglaševalska platforma omogoča samo ciljanje na ravni mesta). To neskladnost morate razkriti pred končanim uvozom podatkov in stranki ponuditi možnost, da prekliče uvoz ali pred nadaljevanjem spremeni podatke oglaševalske akcije.

Primer: denimo, da vaše orodje API omogoča strankam, da izvozijo podatke iz programa Google Ads v drugo oglaševalsko platformo, vendar je določena podatkovna spremenljivka v tej platformi definirana drugače kot v programu Google Ads (ali pa sploh ni na voljo). To nezdružljivost morate razkriti pred končanim izvozom podatkov in stranki ponuditi možnost, da prekliče izvoz ali pred nadaljevanjem spremeni podatke oglaševalske akcije.

Zamik podatkov:
Če ima vaše poročanje o podatkih o uspešnosti programa Google Ads za končne oglaševalce ali druge stranke več kot 24-urni zamik, morate zamik na jasnem mestu razkriti svojim strankam.

Googlov pravilnik za tretje osebe
Agencije ali druge tretje osebe, ki kupujejo ali upravljajo oglaševanje v Googlu v imenu končnih oglaševalcev, morajo upoštevati Googlov pravilnik za tretje osebe.

Skupna raba in poročanje o podatkih programa Google Ads in podatkih iz drugih oglaševalskih platform:
Kot agencija ali drugi subjekt, ki kupuje ali upravlja oglaševanje v Googlu v imenu končnih oglaševalcev, morate pred prodajo, prerazporeditvijo, podlicenciranjem ali kakršnim koli razkritjem ali prenosom podatkov, specifičnih za račune vaših strank (vključno s ključnimi besedami, ponudbami, nastavitvami oglaševalskih akcij ali podatki o uspešnosti), od strank pridobiti pisno dovoljenje.

Oglaševalcem, ki uporabljajo vaše orodje, morate prav tako posredovati točne informacije o programu Google Ads, vključno z zmožnostjo razločevanja med podatki programa Google Ads in podatki iz drugih oglaševalskih platform. Če vaše orodje zagotavlja podatke poročanja iz drugih oglaševalskih platform, morate o podatkih iz programa Google Ads poročati ločeno od drugih podatkov. Če so podatki programa Google Ads na voljo na podrobnejši ravni kot združeni podatki ali podatki iz drugih oglaševalskih platform (če je v programu Google Ads na primer na voljo geografsko poročanje na ravni poštne številke, drugi viri pa zagotavljajo samo geografsko poročanje na ravni mesta ali države), morate o podatkih iz programa Google Ads poročati na podrobnejši ravni. O združenih podatkih o uspešnosti (podatkih iz programa Google Ads in drugih platform) lahko poročate pod pogojem, da so podatki, specifični za Google Ads, na voljo tudi na lahko dostopni lokaciji.

Primer: če vaše orodje ponuja združene podatke o uspešnosti geografskega oglaševanja iz več oglaševalskih platform (npr. AdCenter, Yahoo, Yandex itd.), mora prav tako zagotoviti ločeno poročilo o uspešnosti geografskega oglaševanja programa Google Ads in vsa zahtevana polja.

Druge odgovornosti

Funkcionalnost med platformami:

Ta pravilnik o funkcionalnosti med platformami velja za tiste, ki izpolnjujejo ta pogoja:

  • tiste, ki razvijajo programska orodja za končne oglaševalce, agencije ali druge tretje osebe, ki upravljajo oglaševalske akcije v imenu končnih oglaševalcev;
  • tiste, katerih programska oprema uporabnikom omogoča kopiranje, uvažanje, izvažanje ali optimiziranje nastavitev oglaševalskih akcij med različnimi oglaševalskimi omrežji in platformami.

Če ste končni oglaševalec ali kakor koli drugače uporabljate vmesnik Google Ads API (AdWords API) samo za interne zadeve, ta pravilnik ne velja za vas.

Če uporabnikom programske opreme omogočate kopiranje, izvažanje, uvažanje ali optimiziranje nastavitev oglaševalskih akcij med programom Google Ads in drugo oglaševalsko platformo, morate uporabnikom omogočiti kopiranje, uvažanje, izvažanje ali optimiziranje v poljubni smeri (npr. kopiranje iz programa Google Ads v Yahoo in obratno).

Primer: če vaše orodje uporabnikom omogoča kopiranje nastavitev oglaševalskih akcij in drugih podatkov iz programa Google Ads ter izvoz ali optimizacijo teh nastavitev v platformah Yahoo, Bing Ads in Yandex, mora prav tako omogočati kopiranje nastavitev oglaševalskih akcij ter drugih podatkov iz teh platform in njihov izvoz ali optimizacijo v programu Google Ads.

Strankina onemogočitev:
Končnim oglaševalcem morate zagotoviti hiter in preprost način za prekinitev uporabe orodja za upravljanje njihovih oglaševalskih akcij Google Ads. V roku treh delovnih dni od prejetja obvestila od končnega oglaševalca morate tej stranki zagotoviti način, da prekine povezavo med svojimi oglaševalskimi akcijami Google Ads ter vašimi storitvami in žetonom razvijalca ter znova pridobi izključni nadzor nad svojimi računi Google Ads.

Varnost podatkov:
Po svojih najboljših močeh si morate prizadevati, da bodo podatki oglaševalcev iz vmesnika Google Ads API (AdWords API) ves čas v varnem okolju in v skladu s trenutno sprejemljivimi varnostnimi standardi. Prav tako morajo biti vsi prenosi podatkov, ki potekajo prek vmesnika Google Ads API (AdWords API), zaščiteni z najmanj 128-bitnim šifriranjem SSL, prenosi, ki potekajo neposredno z Googlom, pa morajo biti najmanj tako varni, kot je protokol, ki ga sprejemajo strežniki vmesnika Google Ads API (AdWords API).

Prepovedani postopki

Strganje storitve TargetingIdeaService ali TrafficEstimatorService

Storitvi TargetingIdeaService (TIS) in TrafficEstimatorService (TES) oglaševalcem omogočata programsko ustvarjanje ključnih besed ter optimiziranje ključnih besed in strategij ponujanja v programu Google Ads. Podatke storitev TIS ali TES smete zbirati samo za namene ustvarjanja ali upravljanja oglaševalskih akcij Google Ads. Če ste oglaševalska agencija ali neodvisni razvijalec za Google Ads in želite svojim strankam omogočiti dostop do podatkov storitve TIS ali TES prek zunanjega orodja API, morate izpolnjevati vse zahteve pravilnika Najmanjša zahtevana funkcionalnost (ustvarjanje, upravljanje in poročanje o oglaševalskih akcijah).

Strganje Iskanja Google ali nakup postrganih podatkov

Strganje strani z rezultati iskanja v Googlu ali katerih koli drugih Googlovih storitev ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno posredno pridobivanje postrganih Googlovih podatkov od tretjih oseb. Če nameravate objaviti poročilo, ki vsebuje podatke iskanja, pridobljene od zakonitih virov, ki niso v Googlovi lasti, morate v poročilu razkriti vir podatkov in posamezne načine zbiranja podatkov.

Dodatni žetoni

Če ponujate orodja za končne oglaševalce ali druge tretje osebe, od njih ne smete zahtevati, da za uporabo orodja zaprosijo za lasten žeton Google Ads API (AdWords API). Prijave končnih oglaševalcev za tovrstne žetone bodo zavrnjene.

Na splošno dodelimo samo en žeton Google Ads API (AdWords API) na pravni subjekt. Če jih potrebujete več, stopite v stik z nami.

Dovoljevanje avtomatizirane uporabe vašega žetona API

Agencijam, končnim oglaševalcem ali drugim tretjim osebam ne smete dovoliti, da bi uporabljali vaš žeton Google Ads API (AdWords API) (ali vaš API) na način, ki bi jim omogočal, da se izognejo prijavi za lasten žeton Google Ads API (AdWords API). Kakršna koli samodejna ali programska uporaba programa Google Ads s strani agencij ali končnih oglaševalcev od njih zahteva, da uporabijo lasten žeton Google Ads API (AdWords API); prek vmesnikov API, ki jih ponujate, ne smete zagotoviti posrednega dostopa do svojega žetona API. Končni uporabniki vašega orodja ne smejo imeti samodejnega dostopa do vašega orodja, temveč se morajo za uporabo orodja ter izvajanje ročnih ali programskih sprememb v svojih računih ročno prijaviti v vaše orodje.

Primer: če ste ponudnik orodja, ki licencira programsko opremo za upravljanje oglasov agencijam in končnim oglaševalcem, ne smete razviti svojega vmesnika API, ki bi omogočal vašim strankam, da prek samodejnih ali programskih računalniških skriptov dostopajo do vmesnika Google Ads API (AdWords API).

Upoštevajte, da ta pravilnik ne omejuje vaše uporabe vmesnika Google Ads API (AdWords API) na programski ali avtomatizirani način. Preprečuje vam, da bi tretjim osebam omogočili dostop do vmesnika Google Ads API (AdWords API) na programski ali avtomatizirani način z uporabo vašega žetona API (namesto da bi se prijavili za svojega).

Kršenje pravilnikov programa Google Ads

Vsak uporabnik vmesnika Google Ads API (AdWords API), vključno z vami in vsemi, ki uporabljajo vaše orodje (na primer oglaševalci), mora spoštovati pravilnike programa Google Ads ter določila in pogoje programa Google Ads.

Primer: če je račun upravitelja, povezan z vašim žetonom razvijalca za vmesnik Google Ads API (AdWords API), zaradi kršitve pravilnikov onemogočen, morate onemogočeni račun takoj popraviti, če želite še naprej uporabljati vmesnik Google Ads API (AdWords API).

Nepooblaščena uporaba Googlovih blagovnih znamk

Kot uporabnik vmesnika Google Ads API (AdWords API) morate upoštevati Googlova navodila glede uporabe blagovnih znamk.

Primer: vaše orodje Google Ads API (AdWords API) ne sme posnemati videza in vtisa uporabniškega vmesnika programa Google Ads ali kakor koli drugače zavesti uporabnikov, da bi mislili, da je vaše orodje Googlov izdelek.

Oviranje Googlovih dejavnosti

Google lahko spremlja in pregleda katero koli dejavnost vmesnika Google Ads API (AdWords API), da ugotovi njeno skladnost z določili ter pogoji in temi pravilniki. Tovrstnega spremljanja ali pregledovanja ne smete ovirati ali kakor koli drugače skrivati dejavnosti vmesnika Google Ads API (AdWords API) pred Googlom. Kakršno koli oviranje bo veljalo za kršitev teh pravilnikov.

Vaš odjemalec vmesnika Google Ads API (AdWords API) (kot je opredeljen v določilih in pogojih) ne sme ovirati ali na kakršen koli način poskušati ovirati pravilnega delovanja vmesnika Google Ads API (AdWords API). Vsak odjemalec vmesnika Google Ads API (AdWords API) mora posredovati dodeljeni žeton razvijalca Googlu, kot je opisano v specifikaciji za vmesnik Google Ads API (AdWords API).

Uveljavljanje pravilnika

Podatki za stik

Vaši podatki za stik v središču za API vašega računa MCC morajo biti ves čas posodobljeni. Priporočamo, da kot e-poštni naslov za stik vnesete vzdevek (z vsemi ustreznimi stiki za API). E-poštni naslov, naveden v središču za API, bo glavni način za vzpostavitev stika za vprašanja, povezana s skladnostjo. Neodzivanje na zahteve ali obvestila skupine za API se bo obravnavalo kot kršitev teh pravilnikov in lahko vodi do znižanja ravni vašega statusa s standardnega dostopa na osnovni dostop ali ukinitve vašega žetona API. Na zahtevo boste morda morali prav tako posredovati dodatne podatke za stik.

Predstavitveni račun

Na zahtevo Googla morate v sedmih dneh od prejetja zahteve zagotoviti predstavitveni račun za svoje orodje API. Predstavitveni račun mora biti objavljena različica vašega orodja ali predstavitvena različica z enako funkcionalnostjo kot objavljena različica, da lahko preverimo njeno skladnost z našimi pravilniki. Nezagotovitev predstavitvenega računa ali kakršen koli poskus zagotovitve lažnega računa vašega objavljenega orodja se bo obravnaval kot kršitev teh pravilnikov.

Obvestilo o kršitvah in denarne kazni za neskladnost

V primeru kršitev teh pravilnikov Google pošlje obvestilo na e-poštni naslov, shranjen v računu vmesnika Google Ads API (AdWords API), in kršitelju morda odobri nekaj časa, da kršitve odpravi brez denarne kazni. Google kršitelju morda pošlje opomin, preden mu zaračuna denarne kazni za neskladnost v skladu s cenikom za vmesnik Google Ads API (AdWords API).

Kršenje pravilnikov ima lahko tudi druge posledice, na primer znižanje ravni statusa s standardnega dostopa na osnovni dostop, uvedbo dodatnih količinskih omejitev uporabe vmesnika Google Ads API (AdWords API) ali ukinitev žetona Google Ads API (AdWords API).

Stopite v stik z nami

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?