Politicile API-ului Google Ads (API-ului AdWords)

API-ul Google Ads (API-ul AdWords) le dă posibilitatea dezvoltatorilor să creeze instrumente care îi ajută pe advertiseri să își gestioneze conturile și campaniile Google Ads într-un mod mai eficient și mai creativ. Politicile noastre au rolul de a se asigura că interfața API este utilizată în moduri care susțin și îmbunătățesc programul Google Ads, oferind, în același timp, o experiență transparentă și consecventă pentru advertiseri.

Este posibil să vă solicităm oricând și pentru orice motiv permisiunea de a examina modul în care utilizați interfața API, pentru a ne asigura că respectă Termenii și condițiile API-ului Google Ads (API-ului AdWords) și politicile publicate aici:


Politicile generale ale API-ului Google Ads (API-ului AdWords)

Utilizarea interfeței API-ului Google Ads (API-ului AdWords)

Puteți folosi API-ul Google Ads (API-ul AdWords) numai pentru crearea campaniilor Google Ads, gestionarea acestora sau raportarea pe baza lor.

Puteți folosi funcțiile API numai în modul descris în solicitarea de indicativ. Dacă se schimbă necesitățile dvs. și dacă doriți să modificați modul de utilizare a interfeței API (de exemplu, prin adăugarea unei funcții de creare sau de gestionare într-un instrument de raportare), trebuie să completați acest formular de modificare a instrumentelor.

Indicativele neutilizate

Google poate dezactiva indicativul dvs. API dacă nu este folosit timp de 90 de zile consecutiv. Dacă indicativul este dezactivat din cauză că nu a fost folosit, puteți oricând să trimiteți o altă solicitare.

Funcțiile minime obligatorii

Funcțiile minime obligatorii se referă la funcțiile și la alte caracteristici pe care trebuie să le ofere dezvoltatorii anumitor instrumente la folosirea interfeței API-ului Google Ads (API-ului AdWords). Funcțiile minime obligatorii sunt grupate în trei categorii: Funcții de creare, Funcții de gestionare și Funcții de raportare. Consultați regulile pentru funcțiile minime obligatorii.

Respectarea acestor reguli depinde de modul în care folosiți API-ul Google Ads (API-ul AdWords):

Funcțiile de creare
Cerințe
Funcțiile de gestionare
Cerințe
Funcțiile de raportare
Cerințe
Instrument cu funcții complete
(advertiserii, agențiile și alte terțe părți folosesc instrumentul dvs. pentru a-și gestiona complet conturile Google Ads)
Sunt valabile funcțiile minime obligatorii Sunt valabile funcțiile minime obligatorii Sunt valabile funcțiile minime obligatorii
Numai raportare
(agențiile sau advertiserii finali au la dispoziție numai un tablou de bord de raportare)
Nu sunt valabile funcțiile minime obligatorii Nu sunt valabile funcțiile minime obligatorii Sunt valabile funcțiile minime obligatorii
Numai utilizare internă
(utilizate numai de advertiseri individuali sau agenții individuale, deci nu există acces terță parte la instrument)
Nu sunt valabile funcțiile minime obligatorii Nu sunt valabile funcțiile minime obligatorii Nu sunt valabile funcțiile minime obligatorii

Rețineți că funcțiile minime obligatorii sunt valabile numai pentru indicativele cu acces standard (consultați lista de tarife pentru informații suplimentare despre accesul standard).

Dacă instrumentul vă oferă funcționalitate foarte limitată și specializată și nu a putut fi utilizat pentru crearea și gestionarea campaniilor, grupurilor de anunțuri și anunțurilor, nu se poate califica drept instrument cu funcționalități complete. În acest caz, funcțiile minime obligatorii de creare și gestionare nu se vor aplica. În cazul în care nu sunteți sigur(ă) dacă politica privind funcțiile minime obligatorii se aplică instrumentului dvs., contactați echipa de conformitate cu API-ul Google Ads (API-ul AdWords). Echipa de conformitate cu API-ul Google Ads (API-ul AdWords) va decide dacă instrumentul dvs. are funcționalități complete sau nu. Instrumentul dvs. poate fi reevaluat dacă funcționalitățile se modifică semnificativ.

Politica privind funcțiile minime obligatorii garantează că advertiserii au acces la funcții și la datele de performanță detaliate disponibile în programul Google Ads, indiferent de combinația de instrumente pe care aleg să le folosească. Lista de funcții minime obligatorii conține atât politici, cât și resurse de documentație pentru dezvoltatori cu privire la fiecare funcție. Dacă aveți și alte întrebări cu privire la cerințele pentru o anumită funcție, contactați echipa de conformitate cu API-ul Google Ads (API-ul AdWords).

Dacă încălcați politica privind funcțiile minime obligatorii, este posibil să vi se perceapă taxe pentru nerespectarea regulilor, iar valoarea indicativului dvs. poate fi redusă, după cum este descris în lista de tarife API.

Informațiile care trebuie divulgate și alte responsabilități

Această secțiune referitoare la informațiile care trebuie divulgate și la alte responsabilități este valabilă pentru următoarele grupuri:

  • agenții și alte terțe părți care gestionează campanii în numele advertiserilor finali și care furnizează instrumente software advertiserilor respectivi;
  • dezvoltatorii de programe software care furnizează instrumente agențiilor și terțelor părți.

Dacă sunteți advertiser final sau dacă utilizați API-ul Google Ads (API-ul AdWords) într-un alt mod, exclusiv pentru scopuri interne, politicile din această secțiune nu sunt valabile pentru dvs.

Informațiile care trebuie divulgate

Verificarea rezultatelor publicității este unul dintre principiile de bază ale programului Google Ads. Dorim ca advertiserii (indiferent de instrumentul utilizat) să înțeleagă performanța pe care le-o aduce programul Google Ads. Cerințele de mai jos explică modurile în care trebuie să le oferiți transparență advertiserilor la raportarea și gestionarea datelor Google Ads.

Divulgarea inconsecvențelor
Dacă le furnizați un instrument cu servicii complete advertiserilor finali (și dacă acei clienți folosesc instrumentul dvs. și pentru a gestiona sisteme de publicitate diferite de Google Ads), clienții dvs. trebuie să înțeleagă diferențele din fiecare sistem înainte de a efectua modificări în conturile lor.
 
Dacă instrumentul dvs. API oferă funcții de modificare, copiere, importare sau exportare în bloc a datelor despre campaniile Google Ads către sau de la o altă platformă publicitară, trebuie să le divulgați clienților incompatibilitățile dintre platforme, pentru a evita transferurile unor date inconsecvente sau eronate. Trebuie, de asemenea, să le oferiți clienților posibilitatea de a efectua ajustări și/sau de a anula transferurile de date pentru a remedia sau a evita astfel de incompatibilități.

Exemplu: să presupunem că instrumentul dvs. API le permite clienților să importe date non-Google în programul Google Ads, însă datele non-Google nu sunt disponibile la același nivel de detaliere ca datele Google Ads (cum ar fi situația în care Google Ads permite direcționarea la nivel de cod poștal, dar cealaltă platformă publicitară permite numai direcționarea la nivel de oraș). Trebuie să divulgați această inconsecvență înainte ca importarea datelor să se încheie și să îi oferiți clientului posibilitatea de a anula importarea sau de a modifica datele campaniei înainte de a continua.

Exemplu: să presupunem că instrumentul dvs. API le permite clienților să exporte date Google Ads pe o altă platformă publicitară, dar cealaltă platformă definește o anumită variabilă de date diferit față de Google Ads (sau nu pune deloc la dispoziție variabila de date respectivă). Trebuie să divulgați această incompatibilitate înainte de a se încheia exporul datelor și să îi oferiți clientului posibilitatea de a anula exportul sau de a modifica datele campaniei înainte de a continua.

Datele decalate
Dacă raportarea datelor privind performanța Google Ads către advertiserii finali sau către alți clienți este decalată cu peste 24 de ore, trebuie să le prezentați în mod vizibil acest decalaj clienților.

Politica Google pentru terțe părți
Agențiile sau alte terțe părți care achiziționează sau gestionează activitățile publicitare Google în numele advertiserilor terță parte trebuie să respecte politica Google pentru terțe părți.

Distribuirea și raportarea datelor Google Ads și a datelor de la alte platforme de publicitate
În calitate de agenție sau de entitate care achiziționează sau gestionează activități publicitare în numele advertiserilor finali, trebuie să obțineți consimțământul scris al clienților înainte de a vinde, de a redistribui, de a sublicenția sau de a divulga ori transfera datele într-un alt mod în conturile lor Google Ads (inclusiv cuvinte cheie, sume licitate, setări ale campaniei sau date de performanță).

Advertiserii care folosesc instrumentul dvs. trebuie să primească, de asemenea, informații corecte despre Google Ads, inclusiv posibilitatea de a distinge între datele Google Ads și datele de la alte platforme de publicitate. Dacă instrumentul dvs. oferă date de raportare de la alte platforme de publicitate, trebuie să raportați datele Google Ads separat de datele non-Google. Dacă datele Google Ads sunt disponibile la un nivel mai detaliat decât datele cumulate sau decât datele de la alte platforme de publicitate (de exemplu, dacă Google Ads oferă rapoarte geografice la nivel de cod poștal, dar alte surse oferă rapoarte geografice numai la nivel de oraș sau stat), trebuie să raportați datele Google Ads la un nivel mai detaliat. Puteți raporta date cumulate privind performanța (combinând datele Google Ads cu date non-Google) cu condiția ca datele Google Ads să fie furnizate, de asemenea, într-o locație ușor accesibilă.

Exemplu: dacă instrumentul dvs. furnizează date privind performanța geografică a publicității cumulate de pe mai multe platforme de publicitate (de exemplu, AdCenter, Yahoo, Yandex etc.), acesta trebuie, de asemenea, să ofere separat raportul Google Ads privind performanța geografică și câmpurile obligatorii ale acestuia.

Alte responsabilități

Funcțiile pe mai multe platforme

Această politică referitoare la funcțiile pe mai multe platforme este valabilă pentru persoanele care întrunesc aceste condiții:

  • persoanele care creează instrumente software utilizate de advertiserii finali, de agenții sau de alte terțe părți care gestionează campanii în numele advertiserilor finali;
  • persoanele ale căror programe software le permit utilizatorilor să copieze, să importe, să exporte sau să optimizeze setările campaniei pe diferite rețele și platforme de publicitate.

Dacă sunteți advertiser final sau dacă utilizați API-ul Google Ads (API-ul AdWords) într-un alt mod, exclusiv pentru scopuri interne, această politică nu este valabilă pentru dvs.

Dacă le permiteți utilizatorilor programului dvs. software să copieze, să importe, să exporte sau să optimizeze setările campaniei între Google Ads și o altă platformă de publicitate, trebuie să le permiteți utilizatorilor să copieze, să importe, să exporte sau să optimizeze datele în orice direcție doresc (adică să copieze din Google Ads în Yahoo sau viceversa).

Exemplu: dacă instrumentul dvs. le permite utilizatorilor să copieze setările campaniei și alte date din Google Adsși să exporte sau să optimizeze setările respective în Yahoo, Bing Ads și Yandex, acesta trebuie să le permită utilizatorilor și să copieze setările campaniei și alte date de pe platformele respective și să exporte sau să optimizeze datele în Google Ads.

Renunțarea clienților
Advertiserii finali trebuie să aibă la dispoziție o modalitate rapidă și simplă de a nu mai folosi instrumentul dvs. pentru gestionarea campaniilor lor Google Ads. În decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea înștiințării de la un advertiser final, trebuie să îi acordați posibilitatea de a anula asocierea campaniilor sale Google Ads de la serviciile și indicativul dvs. de dezvoltator și de a redobândi controlul exclusiv asupra conturilor lor Google Ads

Siguranța datelor
Trebuie să depuneți toate eforturile rezonabile pentru ca datele API-ului Google Ads (API-ului AdWords) ale advertiserilor să fie păstrate în permanență într-un mediu sigur, în conformitate cu standardele de siguranță universal acceptate pentru datele companiilor. În plus, toate datele transferate prin API-ul Google Ads (API-ul AdWords) trebuie să fie securizate folosindu-se cel puțin criptarea SSL pe 128 de biți. În cazul datelor transmise direct la Google, trebuie folosită o criptare cel puțin la fel de sigură ca protocolul acceptat de serverele API-ului Google Ads (API-ului AdWords).

Practicile interzise

Preluarea datelor TargetingIdeaService sau TrafficEstimatorService

Funcțiile TargetingIdeaService (TIS) și TrafficEstimatorService (TES) le dau posibilitatea advertiserilor și agențiilor să genereze în mod programatic cuvinte cheie și să optimizeze strategiile Google Ads pentru cuvinte cheie și de licitare. Nu aveți dreptul de a culege date din TIS sau TES în niciun alt scop decât pentru crearea sau gestionarea campaniilor Google Ads. Dacă sunteți agenție de publicitate sau dezvoltator Google Adsindependent și dacă doriți să le acordați clienților acces la datele TIS sau TES prin instrumentul API extern, trebuie să întruniți toate cerințele pentru funcțiile minime obligatorii (crearea, gestionarea și raportarea campaniilor).

Preluarea datelor din Căutarea Google sau achiziționarea datelor preluate

Nu aveți dreptul de a prelua date din paginile cu rezultate ale căutării Google sau de pe alte proprietăți Google și nici de a obține în mod indirect date Google preluate de la o terță parte. Dacă intenționați să publicați un raport care include date de căutare obținute din surse non-Google legitime, raportul dvs. trebuie să divulge sursa datelor și metodologiile de culegere a datelor.

Indicativele suplimentare

Dacă le furnizați instrumente advertiserilor finali sau altor clienți terță parte, nu le puteți impune să solicite propriul indicativ API pentru a folosi instrumentul dvs. Solicitările trimise de advertiserii finali pentru astfel de indicative vor fi respinse.

În general, desemnăm un singur indicativ API-ul Google Ads (API-ul AdWords) pentru fiecare entitate de corporație. Dacă aveți nevoie de mai multe, contactați-ne.

Permiterea utilizării automatizate a indicativului API

Nu le puteți permite agențiilor, advertiserilor finali sau altor terțe părți să folosească indicativul dvs. API-ul Google Ads (API-ul AdWords) (sau interfața dvs. API) într-un mod care le-ar permite terțelor părți respective să nu solicite propriul lor indicativ API-ului Google Ads (API-ului AdWords). Toate cazurile de utilizare automatizată sau programatică a serviciului Google Adsde către agenții sau advertiseri finali le impune acestora să folosească propriul indicativ pentru API-ul Google Ads (API-ul AdWords); nu puteți oferi acces indirect la indicativul dvs. API prin intermediul interfețelor API furnizate. Va fi necesar ca utilizatorii finali ai instrumentului dvs. să se conecteze manual pentru a folosi instrumentul, nu să beneficieze de acces automat, pentru a aduce modificări manuale sau programatice conturilor lor.

Exemplu: dacă sunteți furnizor de instrumente și licențiați programe software de gestionare a anunțurilor pentru advertiseri finali, nu aveți dreptul de a dezvolta propria interfață API care le-ar permite clienților să acceseze API-ul Google Ads (API-ul AdWords) prin intermediul unor scripturi de computer automate sau programatice.

Rețineți că această politică nu restricționează utilizarea de către dvs. a interfeței API-ul Google Ads (API-ul AdWords) într-un mod programatic sau automatizat. Aceasta vă împiedică să le permiteți terțelor părți să acceseze API-ul Google Ads (API-ul AdWords) într-un mod programatic sau automatizat utilizând indicativul dvs. API (în loc să solicite propriul indicativ API).

Încălcarea politicilor Google Ads

Ca utilizator al API-ului Google Ads (API-ului AdWords), dvs. și orice persoană care folosește instrumentul (de exemplu, advertiserii finali) trebuie să respectați politicile Google Ads și Termenii și condițiile Google Ads.

Exemplu: în cazul în care contul de manager asociat cu indicativul dezvoltatorului API-ului Google Ads (API-ului AdWords) este suspendat pentru încălcări ale politicii, trebuie să remediați imediat contul suspendat pentru a continua să folosiți API-ul Google Ads (API-ul AdWords).

Utilizarea neautorizată a mărcilor și a mărcilor comerciale Google

În calitate de utilizator al API-ului Google Ads (API-ului AdWords), trebuie să respectați regulamentul de utilizare a mărcilor Google.

Exemplu: instrumentul dvs. API-ul Google Ads (API-ul AdWords) nu poate imita aspectul interfeței de utilizare Google Adsși nu îi poate face pe utilizatori să creadă că este un produs Google.

Intervențiile în activitățile Google

Google poate monitoriza și audita activitatea API-ului Google Ads (API-ului AdWords) pentru a se asigura că respectă Termenii și condițiile și politicile de față. Nu aveți dreptul de a interveni în aceste activități de monitorizare și audit și nu puteți ascunde de Google într-un alt mod activitatea dvs. în API-ul Google Ads (API-ul AdWords). Eventualele intervenții vor fi considerate o încălcare a acestor politici.

Clientul dvs. API-ul Google Ads (API-ul AdWords) (definit în Termeni și condiții) nu poate interveni și nu poate încerca să intervină, în niciun mod, în funcționarea corectă a interfeței API-ului Google Ads (API-ului AdWords). Fiecare client API-ul Google Ads (API-ul AdWords) trebuie să transfere la Google indicativul de dezvoltator alocat, după cum este descris în Specificațiile API-ului Google Ads (API-ului AdWords).

Aplicarea politicilor

Informații de contact

Este necesar ca informațiile de contact din centrul API al contului MCC să fie actualizate în mod permanent. Vă recomandăm să introduceți un alias (cu toate persoanele de contact API relevante) ca adresă de e-mail de contact. Adresa de e-mail din centrul API va fi modalitatea principală de contact pentru problemele legate de respectarea politicilor. Dacă nu veți răspunde solicitărilor sau înștiințărilor de la echipa API, vom considera că încălcați aceste politici și este posibil să vă reducem statutul din Acces standard în Acces simplu sau să eliminăm indicativul dvs. API. La cerere, trebuie să oferiți informații de contact suplimentare, după cum este necesar.

Cont demonstrativ

La cererea serviciului Google, trebuie să furnizați instrumentului API un cont demonstrativ în decurs de 7 zile de la înaintarea cererii. Contul demonstrativ trebuie să fie o versiune activă a instrumentului sau o versiune cu aceleași funcții ca și cea activă, astfel încât să o putem examina din punctul de vedere al respectării politicilor noastre. Dacă nu veți furniza contul demonstrativ sau dacă veți încerca să furnizați o versiune falsă a instrumentului activ, vom considera că încălcați aceste politici.

Înștiințarea privind încălcările și taxele pentru nerespectarea regulilor

Dacă încălcați aceste politici, Google va trimite o notificare la adresa de e-mail înregistrată pentru contul API-ul Google Ads (API-ul AdWords)și vă poate acorda o perioadă de timp pentru a corecta aceste încălcări, fără penalizări. Google vă poate trimite un avertisment înainte să vă perceapă taxe pentru nerespectarea regulilor, conform tarifelor detaliate în lista de tarife API-ului Google Ads (API-ului AdWords).

De asemenea, încălcarea acestor politici poate duce la consecințe suplimentare, cum ar fi reducerea statutului din Acces standard în Acces simplu, impunerea altor limite de cotă pentru utilizarea API-ului Google Ads (API-ului AdWords) sau suspendarea indicativului pentru API-ul Google Ads (API-ul AdWords).

Contactați-ne

A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?