Politicile API-ului Google Ads

Google pune la dispoziție versiuni traduse ale Centrului de ajutor. Acestea nu modifică, însă, conținutul politicilor. Versiunea în limba engleză este versiunea oficială pe care o folosim pentru aplicarea politicilor. Pentru a afișa acest articol în altă limbă, folosiți meniul drop-down pentru limbă din partea de jos a paginii.

API-ul Google Ads le oferă dezvoltatorilor posibilitatea să creeze instrumente care ajută advertiserii să își gestioneze conturile și campaniile Google Ads într-un mod mai eficient și mai creativ. Politicile Google au rolul de a garanta că API-ul este folosit în moduri care susțin și îmbunătățesc programul Google Ads, oferind în același timp o experiență transparentă și consecventă pentru advertiseri.

Vă putem solicita oricând și din orice motiv permisiunea de a examina modul în care folosiți API-ul, pentru a ne asigura că se respectă Termenii și condițiile API-ului Google Ads și politicile publicate aici:


Politicile generale ale API-ului

Folosirea API-ului Google Ads

Puteți folosi API-ul Google Ads numai pentru crearea, gestionarea sau raportarea campaniilor Google Ads.

Puteți folosi funcțiile API numai în modul descris în solicitarea de indicativ. Dacă se schimbă necesitățile dvs. și dacă doriți să modificați modul de folosire a API-ului (de exemplu, prin adăugarea unei funcții de creare sau de gestionare într-un instrument de raportare), trebuie să completați acest formular de modificare a instrumentelor.

Indicativele neutilizate

Google poate dezactiva indicativul dvs. API dacă nu este folosit timp de 90 de zile consecutiv. Dacă indicativul este dezactivat din cauză că nu a fost folosit, puteți oricând să trimiteți o altă solicitare.

Funcțiile minime obligatorii

Funcțiile minime obligatorii se referă la funcțiile și la alte caracteristici pe care trebuie să le ofere dezvoltatorii anumitor instrumente la folosirea API-ului Google Ads. Funcțiile minime obligatorii sunt grupate în trei categorii: funcții de creare, funcții de gestionare și funcții de raportare. Consultați regulile pentru funcțiile minime obligatorii.

Respectarea acestor reguli depinde de modul în care folosiți API-ul Google Ads:

  Cerințe pentru
funcțiile de creare
Cerințe pentru
funcțiile de gestionare
Cerințe pentru
funcțiile de raportare
Instrument cu funcții complete
(advertiserii, agențiile și alte terțe părți folosesc instrumentul dvs. pentru a-și gestiona complet conturile Google Ads)
Sunt valabile funcțiile minime obligatorii Sunt valabile funcțiile minime obligatorii Sunt valabile funcțiile minime obligatorii
Numai raportare
(agențiile sau advertiserii finali au la dispoziție numai un tablou de bord de raportare)
Nu sunt valabile funcțiile minime obligatorii Nu sunt valabile funcțiile minime obligatorii Sunt valabile funcțiile minime obligatorii
Numai utilizare internă
(utilizate numai de advertiseri individuali sau agenții individuale, deci nu există acces terță parte la instrument)
Nu sunt valabile funcțiile minime obligatorii Nu sunt valabile funcțiile minime obligatorii Nu sunt valabile funcțiile minime obligatorii

Rețineți că funcțiile minime obligatorii sunt valabile numai pentru indicativele cu acces standard (consultați lista de tarife pentru informații suplimentare despre accesul standard).

Dacă instrumentul dvs. oferă funcționalitate foarte limitată și specializată și nu ar putea fi folosit pentru crearea și gestionarea campaniilor, grupurilor de anunțuri și anunțurilor, nu se poate califica drept instrument cu funcții complete. În acest caz, funcțiile minime obligatorii de creare și gestionare nu se vor aplica. În cazul în care nu sunteți sigur(ă) dacă politica privind funcțiile minime obligatorii se aplică instrumentului dvs., contactați echipa de conformitate pentru API-ul Google Ads. Echipa de conformitate pentru API-ul Google Ads va decide dacă instrumentul dvs. are funcționalități complete sau nu. Instrumentul dvs. poate fi reevaluat dacă funcționalitățile se modifică semnificativ.

Politica privind funcțiile minime obligatorii garantează că advertiserii au acces la funcții și la datele de performanță detaliate disponibile în programul Google Ads, indiferent de combinația de instrumente pe care aleg să le folosească. Lista de funcții minime obligatorii conține atât politici, cât și resurse de documentație pentru dezvoltatori cu privire la fiecare funcție. Dacă aveți și alte întrebări cu privire la cerințele pentru o anumită funcție, contactați echipa de conformitate pentru API.

Dacă încălcați politica privind funcțiile minime obligatorii, vi se pot percepe taxe pentru neconformitate, iar indicativului dvs. i se poate face downgrade, după cum este descris în lista de prețuri pentru API.

Informațiile care trebuie divulgate și alte responsabilități

Această secțiune referitoare la informațiile care trebuie divulgate și la alte responsabilități este valabilă pentru următoarele grupuri:

  • agenții și alte terțe părți care gestionează campanii în numele advertiserilor finali și care furnizează instrumente software advertiserilor respectivi;
  • dezvoltatorii de programe software care oferă instrumente agențiilor și terțelor părți.

Dacă sunteți advertiser final sau dacă folosiți API-ul Google Ads într-un alt mod, exclusiv pentru scopuri interne, politicile din această secțiune nu sunt valabile pentru dvs.

Informațiile care trebuie divulgate

Verificarea rezultatelor publicității este unul dintre principiile de bază ale programului Google Ads. Dorim ca advertiserii (indiferent de instrumentul folosit) să înțeleagă performanța pe care le-o aduce programul Google Ads. Cerințele de mai jos explică modurile în care trebuie să le oferiți transparență advertiserilor la raportarea și gestionarea datelor Google Ads.

Neconcordanțe la divulgare: dacă oferiți un instrument cu servicii complete advertiserilor finali (și dacă acei clienți folosesc instrumentul dvs. și pentru a gestiona sisteme de publicitate diferite de Google Ads), clienții dvs. trebuie să înțeleagă diferențele din fiecare sistem înainte de a face modificări în conturile lor.

Dacă instrumentul dvs. API oferă funcții de modificare, copiere, importare sau exportare în bloc a datelor despre campaniile Google Ads către sau de la o altă platformă publicitară, trebuie să le divulgați clienților incompatibilitățile dintre platforme, pentru a evita transferurile unor date inconsecvente sau eronate. În plus, trebuie să le oferiți clienților posibilitatea de a face ajustări și/sau de a anula transferurile de date pentru a remedia sau a evita astfel de incompatibilități.

Exemplu: să presupunem că instrumentul dvs. API le permite clienților să importe în Google Ads date externe, însă acestea nu sunt disponibile la același nivel de detaliere ca datele Google Ads (cum ar fi situația în care Google Ads permite direcționarea la nivel de cod poștal, dar cealaltă platformă publicitară permite numai direcționarea la nivel de oraș). Trebuie să divulgați această inconsecvență înainte ca importarea datelor să se încheie și să îi oferiți clientului posibilitatea de a anula importarea sau de a modifica datele campaniei înainte de a continua.

Exemplu: să presupunem că instrumentul dvs. API le permite clienților să exporte date Google Ads pe o altă platformă publicitară, dar cealaltă platformă definește o anumită variabilă de date într-un mod diferit față de Google Ads (sau nu pune deloc la dispoziție variabila de date respectivă). Trebuie să divulgați această incompatibilitate înainte de a se încheia exportarea datelor și să îi oferiți clientului posibilitatea de a anula exportul sau de a modifica datele campaniei înainte de a continua.

Datele decalate: dacă raportarea datelor privind performanța Google Ads către advertiserii finali sau către alți clienți este decalată cu peste 24 de ore, trebuie să le prezentați în mod vizibil acest decalaj clienților.

Politica Google pentru terțe părți: agențiile sau alte terțe părți care achiziționează sau gestionează activitățile publicitare Google în numele advertiserilor finali trebuie să respecte politica Google pentru terțe părți.

Distribuirea și raportarea datelor Google Ads și a datelor de pe alte platforme de publicitate: în calitate de agenție sau de entitate care achiziționează sau gestionează activități publicitare în numele advertiserilor finali, trebuie să obțineți consimțământul scris al clienților înainte de a vinde, de a redistribui, de a sublicenția sau de a divulga ori transfera într-un alt mod datele din conturile lor Google Ads (inclusiv cuvinte cheie, sume licitate, setări ale campaniei sau date de performanță).

Advertiserii care folosesc instrumentul dvs. trebuie să primească informații corecte despre Google Ads, inclusiv posibilitatea de a distinge între datele Google Ads și datele de la alte platforme de publicitate. Dacă instrumentul dvs. oferă date de raportare de la alte platforme de publicitate, trebuie să raportați datele Google Ads separat de datele din afara Google Ads. Dacă datele Google Ads sunt disponibile la un nivel mai detaliat decât datele cumulate sau decât datele de la alte platforme de publicitate (de exemplu, dacă Google Ads oferă rapoarte geografice la nivel de cod poștal, dar alte surse oferă rapoarte geografice numai la nivel de oraș sau stat), trebuie să raportați datele Google Ads la un nivel mai detaliat. Puteți raporta date cumulate privind performanța (combinând datele din Google Ads cu date din afara Google Ads) cu condiția ca datele din Google Ads să fie oferite și ele într-o locație ușor accesibilă.

Exemplu: dacă instrumentul dvs. oferă date privind performanța geografică a publicității cumulate de pe mai multe platforme de publicitate (de exemplu, AdCenter, Yahoo, Yandex etc.), acesta trebuie să ofere separat raportul Google Ads privind performanța geografică și câmpurile obligatorii ale acestuia.

Alte responsabilități

Funcțiile pe mai multe platforme

Această politică referitoare la funcțiile pe mai multe platforme este valabilă pentru persoanele care întrunesc aceste condiții:

  • persoanele care creează instrumente software utilizate de advertiserii finali, de agenții sau de alte terțe părți care gestionează campanii în numele advertiserilor finali;
  • persoanele ale căror programe software le permit utilizatorilor să copieze, să importe, să exporte sau să optimizeze setările campaniei pe diferite rețele și platforme de publicitate.

Dacă sunteți advertiser final sau dacă folosiți API-ul Google Ads într-un alt mod, exclusiv pentru scopuri interne, această politică nu este valabilă pentru dvs.

Dacă le permiteți utilizatorilor programului dvs. software să copieze, să importe, să exporte sau să optimizeze setările campaniei între Google Ads și o altă platformă de publicitate, trebuie să le permiteți utilizatorilor să copieze, să importe, să exporte sau să optimizeze datele în orice direcție doresc (adică să copieze din Google Ads în Yahoo sau viceversa).

Exemplu: dacă instrumentul dvs. le permite utilizatorilor să copieze setările campaniei și alte date din Google Ads și să exporte sau să optimizeze setările respective în Yahoo, Bing Ads și Yandex, acesta trebuie să le permită utilizatorilor și să copieze setările campaniei și alte date de pe platformele respective și să exporte sau să optimizeze datele în Google Ads.

Renunțarea clienților

Advertiserii finali trebuie să aibă la dispoziție o modalitate rapidă și simplă de a înceta folosirea instrumentului dvs. pentru gestionarea campaniilor Google Ads. În decurs de trei zile lucrătoare de la primirea înștiințării de la un advertiser final, trebuie să îi acordați posibilitatea de a anula asocierea campaniilor sale Google Ads de la serviciile și indicativul dvs. de programator și de a redobândi controlul exclusiv asupra conturilor lor Google Ads.

Siguranța datelor

Trebuie să depuneți toate eforturile rezonabile pentru ca datele de la API-ul Google Ads ale advertiserilor să fie păstrate în permanență într-un mediu sigur, în conformitate cu standardele de siguranță universal acceptate pentru datele companiilor. În plus, toate datele transferate prin API-ul Google Ads trebuie să fie securizate folosindu-se cel puțin criptarea SSL pe 128 de biți. În cazul datelor transmise direct la Google, trebuie folosită o criptare cel puțin la fel de sigură ca protocolul acceptat de serverele API-ului Google Ads.

Practici interzise

Preluarea datelor TargetingIdeaService sau TrafficEstimatorService

Funcțiile TargetingIdeaService (TIS) și TrafficEstimatorService (TES) le dau posibilitatea advertiserilor și agențiilor să genereze în mod programatic cuvinte cheie și să optimizeze strategiile Google Ads pentru cuvinte cheie și de licitare. Nu aveți dreptul de a colecta date din TIS sau TES în niciun alt scop decât pentru crearea sau gestionarea campaniilor Google Ads. Dacă sunteți o agenție de publicitate sau un dezvoltator Google Ads independent și dacă doriți să le acordați clienților acces la datele TIS sau TES prin instrumentul API extern, trebuie să întruniți toate cerințele pentru funcțiile minime obligatorii (crearea, gestionarea și raportarea campaniilor).

Preluarea datelor din Căutarea Google sau achiziționarea datelor preluate

Nu aveți dreptul de a prelua date din paginile cu rezultate ale căutării Google sau de pe alte proprietăți Google și nici de a obține în mod indirect date Google preluate de la o terță parte. Dacă intenționați să publicați un raport care include date de căutare obținute din surse din afara Google legitime, raportul dvs. trebuie să divulge sursa datelor și metodologiile de colectare a datelor.

Indicative suplimentare

Dacă le oferiți instrumente advertiserilor finali sau altor clienți terță parte, nu le puteți impune să solicite propriul indicativ API Google Ads pentru a folosi instrumentul dvs. Solicitările trimise de advertiserii finali pentru astfel de indicative vor fi respinse.

În general, desemnăm un singur indicativ API Google Ads pentru fiecare entitate corporatistă. Dacă aveți nevoie de mai multe indicative, contactați-ne.

Permiterea folosirii automatizate a indicativului API

Nu le puteți permite agențiilor, advertiserilor finali sau altor terțe părți să folosească indicativul dvs. API Google Ads (sau API-ul dvs.) într-un mod care le-ar permite terțelor părți respective să nu solicite propriul lor indicativ API Google Ads. Toate cazurile de folosire automatizată sau programatică a serviciului Google Ads de agenții sau advertiseri finali le impune acestora să folosească propriul indicativ pentru API-ul Google Ads; nu puteți oferi acces indirect la indicativul dvs. API prin API-urile pe care le oferiți. Va fi necesar ca utilizatorii finali ai instrumentului dvs. să se conecteze manual pentru a folosi instrumentul, nu să beneficieze de acces automat, pentru a aduce modificări manuale sau programatice conturilor lor.

Exemplu: dacă sunteți furnizor de instrumente și licențiați programe software de gestionare a anunțurilor pentru agenții și advertiseri finali, nu aveți dreptul de a dezvolta propriul API care le-ar permite clienților să acceseze API-ul Google Ads prin intermediul unor scripturi de computer automate sau programatice.

Rețineți că această politică nu vă limitează folosirea API-ului Google Ads într-un mod programatic sau automatizat. Aceasta vă împiedică să le permiteți terțelor părți să acceseze API-ul Google Ads într-un mod programatic sau automatizat folosind indicativul dvs. API (în loc să solicite propriul indicativ API).

Încălcarea politicilor Google Ads

În calitate de utilizator al API-ului Google Ads, dvs. și orice persoană care folosește instrumentul (de exemplu, advertiserii finali) trebuie să respectați politicile Google Ads și termenii și condițiile Google Ads.

Exemplu: în cazul în care contul de manager asociat cu indicativul de dezvoltator pentru API-ul Google Ads este suspendat pentru încălcări ale politicii, trebuie să remediați imediat contul suspendat pentru a continua să folosiți API-ul Google Ads.

Folosirea neautorizată a mărcilor și a mărcilor comerciale Google

În calitate de utilizator al API-ului Google Ads, trebuie să respectați regulamentul de folosire a mărcilor Google.

Exemplu: instrumentul dvs. API Google Ads nu poate imita aspectul interfeței de utilizare Google Ads și nu îi poate face pe utilizatori să creadă că este un produs Google.

Intervențiile în activitățile Google

Google poate monitoriza și audita activitatea API-ului Google Ads pentru a se asigura că respectă Termenii și condițiile și politicile de față. Nu aveți dreptul de a interveni în aceste activități de monitorizare și audit și nu puteți ascunde de Google într-un alt mod activitatea dvs. în API-ul Google Ads. Eventualele intervenții vor fi considerate o încălcare a acestor politici.

Clientul dvs. pentru API-ul Google Ads (definit în Termeni și condiții) nu poate interveni și nu poate încerca să intervină în niciun mod în funcționarea corectă a API-ului Google Ads. Fiecare client API Google Ads trebuie să transfere la Google indicativul de programator alocat, după cum este descris în Specificațiile API-ului Google Ads.

Aplicarea politicilor

Informații de contact

Informațiile de contact din centrul API al contului MCC trebuie să fie întotdeauna actuale. Vă recomandăm să introduceți un alias (cu toate persoanele de contact relevante pentru API) ca adresă de e-mail de contact. Adresa de e-mail din centrul API va fi modalitatea principală de contact pentru problemele de respectare a politicilor. Dacă nu veți răspunde solicitărilor sau înștiințărilor de la echipa API, vom considera că încălcați aceste politici și este posibil să vă reducem statutul din Acces standard în Acces simplu sau să vă eliminăm indicativul pentru API. La cerere, trebuie să oferiți informații de contact suplimentare, după cum este necesar.

Cont demonstrativ

La cererea Google, trebuie să furnizați un cont demonstrativ al instrumentului dvs. API în decurs de 7 zile de la înaintarea cererii. Contul demonstrativ trebuie să fie o versiune activă a instrumentului sau o versiune cu aceleași funcții ca și cea activă, astfel încât să o putem examina din perspectiva respectării politicilor noastre. Dacă nu veți include contul demonstrativ sau dacă veți încerca să oferiți o versiune falsă a instrumentului activ, vom considera că încălcați aceste politici.

Înștiințarea privind încălcările și taxele pentru nerespectarea regulilor

Dacă încălcați aceste politici, Google va trimite o notificare la adresa de e-mail înregistrată pentru contul API Google Ads și vă poate acorda o perioadă de timp pentru a corecta aceste încălcări, fără penalizări. Google vă poate trimite un avertisment înainte să vă perceapă taxe pentru nerespectarea regulilor, conform tarifelor detaliate în lista de tarife API Google Ads.

În plus, încălcarea acestor politici poate atrage consecințe suplimentare, cum ar fi reducerea statutului din Acces standard în Acces simplu, impunerea altor limite de cotă pentru folosirea API-ului Google Ads sau suspendarea indicativului pentru API-ul Google Ads.

Contactați-ne

A fost util?

Cum putem să îmbunătățim această pagină?
Căutare
Șterge căutarea
Închide căutarea
Aplicații Google
Meniu principal