A Google Ads API (AdWords API)-val kapcsolatos irányelvek

A Google Ads API (AdWords API) használatával a fejlesztők olyan eszközöket hozhatnak létre, amelyek segítségével a hirdetők hatékonyan és kreatívan kezelhetik a Google Ads-fiókokat és -kampányokat. Irányelveink biztosítják, hogy az API-t a fejlesztők a Google Ads támogatására és bővítésére használják, miközben a hirdetők számára a felhasználói környezet transzparens és egységes marad.

Bármikor és bármilyen okból megvizsgálhatjuk az API felhasználásának a módját; így biztosítjuk, hogy az megfeleljen a Google Ads API (AdWords API) Általános Szerződési Feltételeinek és az alábbi irányelveknek:


Az API-val kapcsolatos általános irányelvek

A Google Ads API (AdWords API) használata

A Google Ads API (AdWords API) kizárólag Google Ads-kampányok létrehozására és kezelésére, illetve jelentéskészítésre használható.

Az API funkcióit kizárólag a tokenalkalmazásban leírt módon szabad használni. Ha a saját igényeinek megfelelően szeretné az API-t módosítani (például ha a jelentéskészítő eszközök valamelyikét szeretné létrehozási és kezelési funkciókkal bővíteni), töltse ki ezt az eszközmódosítási űrlapot.

Nem használt tokenek

A Google letilthatja az API-tokent, ha azt Ön 90 napon át nem használja. Ha a tokent a használat elmaradása miatt tiltjuk le, bármikor újra kérheti a token engedélyezését.

Kötelező minimális funkciók

A kötelező minimális funkciók (RMF) az olyan szolgáltatások és egyéb funkciók listája, amelyeket az eszközfejlesztőknek kötelezően biztosítaniuk kell a Google Ads API (AdWords API) használatakor. Az RMF funkciók három csoportba oszthatók: létrehozási, kezelési és jelentéskészítési funkciók. Az RMF-szabályok megtekintése.

A szabályoknak való megfelelés a Google Ads API (AdWords API) használatának módjától függ:

Létrehozási funkciókkal
kapcsolatos követelmények
Kezelési funkciókkal
kapcsolatos követelmények
Jelentéskészítési funkciókkal
kapcsolatos követelmények
Teljes szolgáltatáskört nyújtó eszköz
(hirdetők, ügynökségek és más harmadik felek használják az eszközt a Google Ads-fiókjuk teljes körű kezelésére)
RMF - érvényes RMF - érvényes RMF - érvényes
Csak jelentéskészítés
(az ügynökségek vagy a végfelhasználó hirdetők csak egy jelentéskészítési irányítópultot használhatnak)
RMF - nem érvényes RMF - nem érvényes RMF - érvényes
Csak belső használatra
(csak egyéni hirdetők vagy ügynökségek használhatják az eszközt, harmadik fél nem férhet hozzá)
RMF - nem érvényes RMF - nem érvényes RMF - nem érvényes

Megjegyzés: Az RMF csak a normál hozzáférésű tokenekre vonatkozik (a normál hozzáféréssel kapcsolatban bővebb információ a díjtáblázatban található).

Ha az eszköz korlátozott számú vagy speciális funkciókat tartalmaz, és nem használható kampányok, hirdetéscsoportok és hirdetések létrehozására és kezelésére, akkor nem minősül teljes szolgáltatáskört nyújtó eszköznek. Ilyen esetben RMP létrehozása és kezelése nem alkalmazható. Ha nem tudja, hogy az eszközére vonatkoznak-e az RMF irányelvei, akkor vegye fel a kapcsolatot a Google Ads API (AdWords API) megfelelőségéért felelős csapattal. A Google Ads API (AdWords API) megfelelőségéért felelős csapat dönti el, hogy az adott eszköz teljes szolgáltatáskört nyújtó eszköz-e. Az eszközt újból kiértékelik, ha jelentős funkcióváltozások történnek.

Az RMF-fel kapcsolatos irányelvek biztosítják, hogy a hirdetők a használt eszközöktől függetlenül hozzáférhessenek a Google Ads által nyújtott funkciókhoz és a részletes teljesítményadatokhoz. Az RMF-lista az egyes funkciókkal kapcsolatos irányelveket és dokumentációt tartalmazza. Ha további kérdése van az adott funkcióhoz tartozó követelményekkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az API megfelelőségéért felelős csapattal.

Ha megsérti az RMF-fel kapcsolatos irányelveket, akkor szabálysértési díjat szabhatunk ki, emellett az is előfordulhat, hogy a tokenjét visszaminősítjük az API-díjtáblázatban foglaltaknak megfelelően.

Közzétételi és egyéb kötelezettségek

Ez a közzétételi és egyéb kötelezettségeket tartalmazó szakasz az alábbi csoportokra vonatkozik:

  • olyan ügynökségek és harmadik felek, amelyek végfelhasználó hirdetők megbízásából kezelik a kampányokat, és amelyek szoftveres eszközöket biztosítanak ezeknek a hirdetőknek,
  • olyan szoftverfejlesztők, akik eszközöket biztosítanak ügynökségek és harmadik felek számára.

Ha Ön hirdetési végfelhasználó, esetleg csak belső célokra használja a Google Ads API (AdWords API)-t, akkor a jelen szakasz irányelvei nem vonatkoznak Önre.

Közzétételi kötelezettségek

Az elszámolhatóság a Google Ads egyik fő elve. Szeretnénk, hogy a hirdetők a használt eszköztől függetlenül pontosan felmérhessék, hogy a Google Ads milyen módon segíti a teljesítményüket. A lenti követelmények leírják, hogy a jelentéskészítés és a Google Ads-adatok kezelése során hogyan biztosíthat átláthatóságot a hirdetők számára.

Inkonzisztenciák közzététele:
Ha az Ön által kínált eszköz teljes körű szolgáltatást nyújt a végfelhasználó hirdetői ügyfeleknek (és ha ezek az ügyfelek az adott eszközt a Google Ads rendszeren kívül más rendszerek kezelésére is használják), fontos, hogy az ügyfelek megértsék az egyes rendszerek közötti különbséget, mielőtt módosításokat végeznének a fiókjaikban.
 
Ha az API-eszköz lehetővé teszi a tömeges szerkesztést, másolást, importálást, illetve a Google Ads-kampányadatok más hirdetési platformokra való exportálását vagy azokról történő importálását, akkor az inkonzisztens vagy hibás adatátvitel elkerülése érdekében közzé kell tennie az ügyfelek számára a platformok közötti kompatibilitási problémákat. Emellett fel kell ajánlania az ügyfeleknek a módosítások és/vagy az adatátvitel megszakításának a lehetőségét az ilyen kompatibilitási problémák megoldása, illetve elkerülése érdekében.

Példa: tegyük fel, hogy az Ön API-eszköze lehetővé teszi az ügyfelek számára a Google Ads rendszeren kívüli adatok importálását a Google Ads rendszerbe, azonban a Google Ads rendszeren kívüli adatok nem olyan részletesek, mint a Google Ads-adatok (például a Google Ads lehetővé teszi az irányítószám alapján történő célzást, míg a másik hirdetési platform csak a városok szintjén nyújtja ezt a szolgáltatást). Ön köteles felhívni a figyelmet az inkonzisztenciára, mielőtt befejeződik az adatok importálása, és a folytatás előtt fel kell kínálnia az ügyfélnek az importálási művelet megszakításának, illetve a kampány módosításának a lehetőségét.

Példa: tegyük fel, hogy az Ön API-eszköze lehetővé teszi a Google Ads-adatok exportálását egy másik hirdetési platformra, de a másik platform eltérő módon definiál egy adott adatváltozót (vagy egyáltalán nem teszi felhasználhatóvá az adatváltozót). Ön köteles felhívni a figyelmet a kompatibilitási problémára, mielőtt befejeződik az adatok exportálása, és a folytatás előtt fel kell kínálnia az ügyfélnek az exportálási művelet megszakításának, illetve a kampány módosításának a lehetőségét.

Késleltetett adatok:
Ha a Google Ads teljesítményadatairól készült jelentések csak több mint 24 órás késéssel állnak a végfelhasználó hirdetők vagy egyéb ügyfelek rendelkezésére, akkor ezt az információt jól látható módon fel kell tüntetnie az ügyfeleknek.

A Google harmadik felekre vonatkozó irányelvei:
Azoknak az ügynökségeknek vagy más harmadik feleknek, akik végfelhasználó hirdetői ügyfelek megbízásából vásárolnak vagy kezelnek Google hirdetéseket, be kell tartaniuk a Google harmadik felekre vonatkozó irányelveit.

A Google Ads-adatok és más hirdetési platformok adatainak megosztása, illetve jelentések készítése az ilyen adatok felhasználásával:
Olyan ügynökségként vagy más entitásként, amely végfelhasználó hirdetői ügyfelek megbízásából vásárol vagy kezel Google hirdetéseket, az ügyfelek írásos beleegyezését kell kérnie az ügyfelek Google Ads-fiókjaihoz kapcsolódó adatok értékesítése, újbóli kiosztása, tovább licencelése, illetve más módon történő nyilvánosságra hozatala vagy átadása előtt.

Az eszközt használó hirdetőknek pontos információt kell kapniuk a Google Ads rendszerről, ideértve a Google Ads-adatok és a más hirdetési platformról származó adatok megkülönböztetésének a módját. Ha az Ön eszközének jelentései más hirdetési platformok adatait is tartalmazzák, a Google Ads-adatoknak külön kell szerepelniük a Google Ads rendszeren kívüli adatoktól. Ha a Google Ads-adatok részletesebb bontásban állnak rendelkezésre, mint az összesített vagy a más hirdetési platformokról származó adatok (például ha a Google Ads földrajzi jelentései az irányítószámok szintjén részletezik az adatokat, de az egyéb források csupán városok vagy államok szintjén), a Google Ads-adatoknak a jelentésekben részletesebb bontásban kell szerepelniük. A jelentésekben akkor szerepelhetnek összesített adatok (amelyek nem választják külön a Google Ads rendszerből származó és az azon kívüli adatokat), ha a Google Ads-specifikus adatok egy könnyen hozzáférhető helyen is megtalálhatók.

Példa: ha az Ön eszköze a földrajzi célzású hirdetések teljesítményéről több hirdetési platformra vonatkozóan is kínál összesített adatokat (pl. AdCenter, Yahoo, Yandex stb.), akkor a Google Ads földrajzi teljesítményjelentést és annak kötelező mezőit külön is meg kell jelenítenie.

Egyéb kötelezettségek

Többplatformos funkciók:

Ez a többplatformos funkciókra vonatkozó irányelv azokra vonatkozik, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  • azok, akik olyan szoftvereszközöket készítenek, amelyeket végfelhasználó hirdetők, ügynökök vagy olyan egyéb harmadik felek használnak, akik a végfelhasználó hirdetői ügyfeleik megbízásából végeznek kampánykezelést;
  • azok, akiknek a szoftvere lehetővé teszi a felhasználók számára a kampánybeállítások másolását, importálását, exportálását vagy optimalizálását több különböző hirdetési hálózat és platform között.

Ha Ön végfelhasználó hirdető vagy csak belső célokra használja a Google Ads API (AdWords API)-t, akkor ez az irányelv Önre nem vonatkozik.

Ha engedélyezi a szoftverfelhasználóknak a kampánybeállítások Google Ads és más hirdetési platformok közötti másolását, importálását, exportálását vagy optimalizálását, akkor lehetővé kell tennie a felhasználóknak a tetszőleges irányban történő másolást, importálást, exportálást vagy optimalizálást (például a Google Ads rendszerből a Yahoo rendszerbe történő másolást, illetve fordítva).

Példa: ha az eszköze lehetővé teszi a kampánybeállítások és egyéb adatok Google Ads rendszerből való másolását, valamint ezen beállítások exportálását vagy optimalizálását a Yahoo, a Bing Ads és a Yandex platformra, akkor az eszköznek lehetővé kell tennie a kampánybeállítások és egyéb adatok másolását, valamint ezen beállítások exportálását vagy optimalizálását ezekről a platformokról a Google Ads rendszerbe.

Ügyfél leiratkozása:
A végfelhasználó hirdetői ügyfeleknek gyors és egyszerű módot kell biztosítania arra, hogy befejezzék az eszköz Google Ads-kampányok kezelésére történő használatát. A végfelhasználó hirdetői ügyfelektől kapott értesítés beérkezésétől számított három munkanapon belül biztosítania kell az ügyfeleknek a lehetőséget, hogy a Google Ads-kampányaikat függetlenítsék az Ön szolgáltatásától és fejlesztői tokenjétől, és visszakapják a Google Ads-fiókok feletti kizárólagos felügyeletet.

Adatbiztonság:
Minden elvárhatót meg kell tennie annak érdekében, hogy a hirdetők Google Ads API (AdWords API)-adatait mindig a vállalati adatok általánosan elfogadott biztonsági szabványainak megfelelő, biztonságos környezetben tartsa. Emellett a Google Ads API (AdWords API) használatával végzett adatátvitelt legalább 128 bites SSL-titkosítással, illetve a közvetlenül a Google rendszerrel végzett adatátvitel esetén legalább annyira biztonságos módszerrel kell védeni, mint a Google Ads API (AdWords API)-szerverek által elfogadott protokoll.

Tiltott tevékenységek

A TargetingIdeaService vagy a TrafficEstimatorService adatainak kinyerése

A TargetingIdeaService (TIS) és a TrafficEstimatorService (TES) szolgáltatás segítségével a hirdetők és az ügynökségek programozott módon generálhatnak kulcsszavakat, illetve optimalizálhatják a Google Ads kulcsszó- és ajánlattételi stratégiáikat. Ön kizárólag Google Ads-kampányok létrehozása vagy kezelése céljából gyűjthet adatokat a TIS vagy a TES szolgáltatásból. Ha Ön egy reklámügynökség képviselője vagy független Google Ads-fejlesztő, és szeretne ügyfeleinek hozzáférést biztosítani a saját, külső API-eszközén keresztül a TIS vagy a TES szolgáltatás adataihoz, akkor teljesítenie kell a kötelező minimális funkciókra vonatkozó követelményeket (kampányok létrehozása és kezelése, ill. jelentéskészítés).

A Google Keresés adatainak kinyerése vagy kinyert adatok vásárlása

Nem engedélyezzük az adatok Google keresési találatoldalakról vagy bármely más Google-tulajdonból való kinyerését, és nem engedélyezzük a kinyert Google-adatok egyéb közvetett módon, harmadik felektől való megszerzését sem. Ha olyan jelentést szeretne közzétenni, amely igazolhatóan nem Google rendszerből származó keresési adatokat tartalmaz, akkor a jelentésnek tartalmaznia kell az adat forrását és az adatgyűjtési módszereket.

Kiegészítő tokenek

Ha eszközöket biztosít végfelhasználó hirdetőknek vagy harmadik félnek számító ügyfeleknek, akkor nem kötelezheti őket arra, hogy saját Google Ads API (AdWords API)-tokent igényeljenek az Ön eszközének használatához. A végfelhasználó hirdetők ilyen típusú tokenigényléseit elutasítjuk.

Általában egy vállalati entitáshoz csak egy Google Ads API (AdWords API)-tokent rendelünk. Ha Önnek egynél többre van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Az API-token automatikus használatának engedélyezése

Nem engedélyezheti ügynökségeknek, végfelhasználó hirdetőknek vagy egyéb harmadik feleknek az Ön Google Ads API (AdWords API)-tokenjének (vagy a saját API-jának) olyan módon történő használatát, amellyel ezek a harmadik felek elkerülhetik a saját Google Ads API (AdWords API)-token kérelmezését. A Google Ads ügynökségek és végfelhasználó hirdetők általi automatikus vagy programozott használatához az említett feleknek saját Google Ads API (AdWords API)-tokennel kell rendelkezniük; Ön nem biztosíthat közvetett elérést a saját API-tokenjéhez a kínált API-kon keresztül. Az eszköz végfelhasználóinak automatikus hozzáférés helyett manuálisan kell bejelentkezniük, hogy az eszközt a fiókjaik manuális vagy programozott módosítására használják.

Példa: ha eszközöket biztosít, és ügynökségeknek és végfelhasználó hirdetőknek hirdetéskezelő szoftvereket licencel, akkor nem fejleszthet olyan saját API-t, amelyen keresztül az ügyfelek a Google Ads API (AdWords API)-t automatikus vagy programozott parancsfájlok használatával érhetik el.

Megjegyzés: Ez az irányelv nem korlátozza a Google Ads API (AdWords API) saját, programozott vagy automatikus használatát. Csupán azt tiltja, hogy harmadik felek számára lehetővé tegye a Google Ads API (AdWords API) programozott vagy automatikus módon történő elérését az Ön API-tokenjének a használatával (ahelyett, hogy ezek a harmadik felek saját API-tokenért folyamodnának).

A Google Ads irányelveinek megsértése

A Google Ads API (AdWords API) felhasználójaként Önnek és az eszközt használó összes személynek (például a végfelhasználó hirdetőknek) meg kell felelnie a Google Ads irányelveinek és a Google Ads Általános Szerződési Feltételeinek.

Például: Ha a Google Ads API (AdWords API) fejlesztői tokenjéhez kapcsolódó kezelői fiókot felfüggesztik az irányelvek megszegése miatt, a Google Ads API (AdWords API) további használatához azonnal el kell hárítania a felfüggesztett fiókkal kapcsolatos problémát.

A Google márka és védjegyek engedély nélküli használata

Ön a Google Ads API (AdWords API) felhasználójaként köteles betartani a Google márka használatára vonatkozó irányelveket.

Példa: az Ön Google Ads API (AdWords API)-eszköze nem utánozhatja a Google Ads felhasználói felület kinézetét és az általa keltett benyomást, és más módon sem próbálhatja meg elhitetni a felhasználókkal, hogy az eszköz a Google terméke.

Beavatkozás a Google által végzett tevékenységekbe

A Google az Általános Szerződési Feltételek és az itteni irányelvek betartásának biztosítása érdekében minden Google Ads API (AdWords API)-tevékenységet figyelhet és auditálhat. Az ilyen megfigyelésbe és auditálásba tilos beavatkozni, és tilos a saját Google Ads API (AdWords API)-tevékenységét bármilyen más módon a Google elől elrejteni. Bármely beavatkozás az irányelvek megsértésének minősül.

Az Ön Google Ads API (AdWords API)-kliense (az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint) nem avatkozhat be vagy nem próbálhat beavatkozni a Google Ads API (AdWords API) megfelelő működésébe. Minden Google Ads API (AdWords API)-kliensnek el kell küldenie a Google rendszerébe a hozzárendelt fejlesztői tokent, ahogyan az a Google Ads API (AdWords API) specifikációjában olvasható.

Szabályzat alkalmazása

Kapcsolatfelvételi adatok

Az ügyfélközpont API-központjában mindig naprakész kapcsolatfelvételi adatoknak kell szerepelniük. Javasoljuk, hogy kapcsolattartási e-mail címként egy alias címet adjon meg (az összes releváns API-kapcsolattal együtt). A feltételek és irányelvek betartásával kapcsolatos problémák esetén az API-központban megjelenő e-mail cím jelenti az elsődleges kapcsolatfelvételi lehetőséget. Az API-csapattól érkező kérések vagy értesítések figyelmen kívül hagyása az irányelv megsértésének minősül, és a normál hozzáférésről alapszintű hozzáférésre való visszaminősítéssel, illetve az API-token megszüntetésével járhat. Ha ilyen irányú kérést kap, szükség esetén meg kell adnia további kapcsolatfelvételi adatokat is.

Demófiók

A Google kérésére a kérés beérkezésétől számított 7 napon belül demófiókot kell biztosítania az API-eszközhöz. A demó az eszköz élő verziója, illetve az élő verzióval megegyező funkciókat biztosító demó legyen, hogy ellenőrizhessük az irányelvek betartását. Amennyiben nem biztosít demót, vagy bármilyen módon megtévesztésre kialakított fiókot próbál meg biztosítani az élő eszközhöz, az az irányelv megsértésének minősül.

Az irányelv megsértéséről szóló értesítések és a szabálysértésből adódó díjak

Ha megszegi ezeket az irányelveket, a Google értesítést küld a Google Ads API (AdWords API)-fiókhoz kapcsolódó e-mail-címre, és szab egy bizonyos határidőt, amíg a problémát büntetés nélkül elháríthatja. Előfordulhat, hogy a Google figyelmeztetést küld Önnek, mielőtt a nem megfelelésért díjat szabna ki a Google Ads API (AdWords API) díjtáblázatában foglaltak szerint.

Ezeknek az irányelveknek a megszegése további következményekhez is vezethet, ideértve állapotának visszaminősítését normál hozzáférésről alapszintű hozzáférésre, kvóták alkalmazását a Google Ads API (AdWords API) használatára és a Google Ads API (AdWords API) token megszüntetését.

Kapcsolatfelvétel

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?