Polítiques sobre l'API de Google Ads (API d'AdWords)

Google proporciona versions traduïdes del nostre Centre d'ajuda per comoditat, tot i que no estan pensades per canviar el contingut de les nostres polítiques. La versió en anglès és l’idioma oficial que utilitzem per aplicar les nostres polítiques. Per veure aquest article en un altre idioma, feu servir el menú desplegable d'idioma que hi ha a la part inferior de la pàgina.

Amb l'API de Google Ads (API d'AdWords), els desenvolupadors poden crear eines que ajuden els anunciants a gestionar els comptes i les campanyes de Google Ads de manera més eficaç i creativa. L'objectiu de les nostres polítiques és garantir que l'ús que es faci de l'API serveixi, d'una banda, per donar suport i aportar millores a Google Ads i, de l'altra, per oferir als anunciants una experiència de transparència i coherència.

Podem sol·licitar-vos que reviseu l'ús que feu de l'API en qualsevol moment i per qualsevol motiu a fi de garantir que compliu els Termes i condicions de l'API de Google Ads (API d'AdWords) i les polítiques següents:


Polítiques generals sobre l'API

Ús de l'API de Google Ads (API d'AdWords)

Només podeu utilitzar l'API de Google Ads (API d'AdWords) per crear i gestionar les campanyes i per generar-hi informes.

Només podeu utilitzar les funcions de l'API d'acord amb la descripció que se'n fa a la sol·licitud de testimoni. Si les vostres necessitats canvien i voleu modificar l'ús de l'API (per exemple, afegir funcions de creació o de gestió a una eina de creació d'informes), cal que empleneu aquest formulari de modificació de l'eina.

Testimonis no utilitzats

Google pot desactivar el testimoni d'API si no l'utilitzeu durant 90 dies seguits. Si el testimoni es desactiva perquè no l'heu utilitzat, podeu tornar a sol·licitar-lo sempre que vulgueu.

Funcionalitat mínima necessària

El terme funcionalitat mínima necessària (RMF) fa referència a les característiques i altra funcionalitat que han d'oferir determinats desenvolupadors d'eines en utilitzar l'API de Google Ads (API d'AdWords). Les funcions RMF s'agrupen en tres categories: "Funcionalitat de creació", "Funcionalitat de gestió" i "Funcionalitat d'informes". Consulteu les regles en matèria de funcionalitat mínima necessària.

L'ús que feu de l'API de Google Ads (API d'AdWords) determina el compliment d'aquestes regles:

Funcionalitat de creació
Requisits
Funcionalitat de gestió
Requisits
Funcionalitat d'informes
Requisits
Eina de servei complet
(els anunciants, les agències i altres tercers utilitzen la vostra eina per gestionar totalment els seus comptes de Google Ads)
S'aplica l'RMF S'aplica l'RMF S'aplica l'RMF
Només informes
(només disposen d'un tauler d'informes les agències o els anunciants finals)
No s'aplica l'RMF No s'aplica l'RMF S'aplica l'RMF
Només per a ús intern
(l'eina només l'utilitzen anunciants o agències concrets; no hi té accés cap tercer)
No s'aplica l'RMF No s'aplica l'RMF No s'aplica l'RMF

Tingueu en compte que l'RMF només s'aplica als testimonis amb "Accés estàndard" (consulteu la taula de tarifes per obtenir més informació sobre l'accés estàndard).

Si la vostra eina ofereix funcionalitats molt limitades i especialitzades, i no es pot utilitzar per crear i gestionar campanyes, grups d'anuncis i anuncis, pot ser que no compleixi els requisits de les eines de servei complet. En aquest cas, l'RMF de creació i de gestió no s'aplica. Si no esteu segur de si la política sobre RMF s'aplica a la vostra eina, contacteu amb l'equip de compliment de les polítiques sobre l'API de Google Ads (API d'AdWords), que és qui determinarà si l'eina és de servei complet o no. Si les funcionalitats de la vostra eina canvien significativament, és possible que tornem a avaluar-la.

La política sobre RMF garanteix que els anunciants tinguin accés a les funcions i a les dades de rendiment detallades de Google Ads, independentment de la combinació d'eines que utilitzin. La llista d'RMF inclou les polítiques i els recursos de documentació sobre cada funció adreçats als desenvolupadors. Si teniu més preguntes sobre els requisits concrets d'una funció determinada, contacteu amb l'equip de compliment de les polítiques de l'API.

Si incompliu la política sobre RMF, se us poden aplicar tarifes per incompliment i es pot canviar el testimoni a una versió anterior, tal com s'indica a la taula de tarifes de l'API.

Revelacions obligatòries i altres responsabilitats

Aquesta secció de revelacions obligatòries i altres responsabilitats afecta els grups següents:

  • agències i altres tercers que gestionen campanyes en nom d'anunciants finals i els proporcionen eines de programari
  • desenvolupadors de programari que proporcionen eines a agències i a tercers

Si sou un anunciant final o bé només utilitzeu l'API de Google Ads (API d'AdWords) per a finalitats internes, les polítiques d'aquesta secció no us afecten.

Revelacions obligatòries

La responsabilitat és un principi essencial de Google Ads. Volem que els anunciants, independentment de l'eina que utilitzin, coneguin el rendiment que els ofereix Google Ads. Els requisits següents expliquen la transparència amb què heu de gestionar les dades de Google Ads dels anunciants i crear-ne informes.

Revelació d'incoherències:
Si oferiu una eina de servei complet a clients que siguin anunciants finals (i si aquests clients també utilitzen l'eina per gestionar altres sistemes publicitaris a banda de Google Ads), és important que entenguin les diferències de cada sistema abans que modifiquin els comptes.
 
Si la vostra eina d'API permet editar, copiar, importar o exportar dades de les campanyes de Google Ads de manera massiva entre aquest programa i una altra plataforma publicitària, heu d'indicar als clients les incompatibilitats que existeixin entre les dues plataformes per evitar que es produeixin transferències de dades incoherents o errònies. Igualment, heu d'oferir als clients la possibilitat de modificar o de cancel·lar les transferències de dades per tal de resoldre o d'evitar aquestes incompatibilitats.

Exemple: suposem que la vostra eina d'API permet als clients importar dades externes a Google Ads, però que aquestes dades no ofereixen el mateix nivell de detall que les dades de Google Ads (per exemple, Google Ads permet segmentar per codi postal però l'altra plataforma publicitària només permet segmentar per ciutat). Cal que informeu d'aquesta incoherència abans que s'acabin d'importar les dades, i que oferiu al client la possibilitat de cancel·lar la importació o de modificar les dades de la campanya abans de continuar.

Exemple: suposem que la vostra eina d'API permet als clients exportar les dades de Google Ads a una altra plataforma publicitària, però que una variable de dades concreta d'aquesta altra plataforma es defineix de manera diferent que a Google Ads (o que la plataforma no ofereix la variable en qüestió). Cal que informeu d'aquesta incompatibilitat abans que s'acabin d'exportar les dades, i que oferiu al client la possibilitat de cancel·lar l'exportació o de modificar les dades de la campanya abans de continuar.

Dades trameses amb retard:
Si els informes sobre les dades de rendiment de Google Ads triguen més de 24 hores a oferir-se als anunciants finals o a altres clients, n'heu d'informar clarament els clients.

Política de tercers de Google:
Les agències o els tercers que compren o gestionen publicitat de Google en nom de clients que són anunciants finals han de complir la política de tercers de Google.

Opcions per compartir dades de Google Ads i d'altres plataformes publicitàries, i per generar-ne informes:
Com a agència o entitat que compra o gestiona publicitat de Google en nom de clients que són anunciants finals, necessiteu el consentiment per escrit dels vostres clients per vendre, redistribuir i subllicenciar, o per revelar o transferir per algun altre mitjà les dades dels seus comptes de Google Ads (com ara, paraules clau, ofertes, configuracions de campanya o dades de rendiment).

Igualment, cal que proporcioneu informació precisa sobre Google Ads als anunciants que utilitzin la vostra eina, a més de la possibilitat de distingir entre les dades de Google Ads i les dades d'altres plataformes publicitàries. Si la vostra eina ofereix dades d'informes d'altres plataformes publicitàries, cal que creeu informes diferents per a les dades de Google Ads i les dades de les altres plataformes. Si les dades de Google Ads son més detallades que les dades agregades o les dades de les altres plataformes publicitàries (per exemple, si Google Ads ofereix informes geogràfics segmentats per codi postal i les altres fonts només ho fan per ciutat o per província), les dades de Google Ads que oferiu han de reflectir aquest nivell de detall més precís. Podeu crear informes de dades de rendiment agregades (fruit de la combinació de les dades de Google Ads i de les d'altres fonts) sempre que també oferiu les dades de Google Ads en una ubicació de fàcil accés.

Exemple: si la vostra eina ofereix dades de rendiment geogràfic de la publicitat procedents de diverses plataformes publicitàries (per exemple, AdCenter, Yahoo, Yandex, etc.), també ha de proporcionar, per separat, l'informe de rendiment geogràfic de Google Ads i els seus camps obligatoris.

Altres responsabilitats

Funcionalitat entre plataformes:

Aquesta política sobre funcionalitat entre plataformes s'aplica a les persones que compleixin aquestes condicions:

  • persones que creen eines de programari per a anunciants finals, agències o altres tercers que gestionen campanyes en nom de clients que són anunciants finals
  • persones que creen programari que permet als usuaris copiar, importar, exportar o optimitzar la configuració de les campanyes en diferents xarxes i plataformes publicitàries

Si sou un anunciant final o bé només utilitzeu l'API de Google Ads (API d'AdWords) per a finalitats internes, aquesta política no us afecta.

Si permeteu que els usuaris del vostre programari copiïn, importin, exportin o optimitzin la configuració de les campanyes entre Google Ads i una altra plataforma publicitària, heu d'autoritzar-los a fer-ho en la direcció que vulguin (per exemple, copiar de Google Ads a Yahoo, o viceversa).

Exemple: si la vostra eina permet als usuaris copiar la configuració de les campanyes i altres dades de Google Ads, i exportar-les o optimitzar-les a Yahoo, Bing Ads i Yandex, també els ha de permetre copiar la configuració de les campanyes i altres dades d'aquestes plataformes, i exportar-les o optimitzar-les a Google Ads.

Desactivació per part del client:
Els clients que són anunciants finals han de disposar d'un mitjà ràpid i senzill de deixar d'utilitzar la vostra eina per gestionar les campanyes de Google Ads. Després que un anunciant final us comuniqui que vol deixar d'utilitzar la vostra eina, teniu un termini de tres (3) dies laborables per oferir-li la possibilitat de desvincular les seves campanyes de Google Ads dels vostres serveis i del vostre testimoni de desenvolupador, i recuperar el control exclusiu dels seus comptes de Google Ads.

Seguretat de les dades:
Heu de fer tots els esforços raonables per conservar en tot moment les dades de l'API de Google Ads (API d'AdWords) dels anunciants en un entorn segur d'acord amb els estàndards de seguretat acceptables més habituals per a dades empresarials. Igualment, totes les dades que es transfereixen amb l'API de Google Ads (API d'AdWords) han de protegir-se mitjançant, com a mínim, tecnologia d'encriptació SSL de 128 bits o, en el cas de les transmissions directes amb Google, com a mínim amb una tecnologia tan segura com el protocol que utilitzin els servidors de l'API de Google Ads.

Pràctiques prohibides

Recopilació de dades de TargetingIdeaService o de TrafficEstimatorService

Els serveis TargetingIdeaService (TIS) i TrafficEstimatorService (TES) ajuden els anunciants i les agències a crear paraules clau mitjançant programació i a optimitzar les estratègies de paraula clau i d'oferta de Google Ads. No podeu recopilar dades dels serveis TIS o TES per a cap altra finalitat que no sigui crear o gestionar campanyes de Google Ads. Si sou una agència de publicitat o un desenvolupador de Google Ads independent i voleu oferir als vostres clients accés a les dades dels serveis TIS o TES a través de la vostra eina d'API externa, cal que compliu tots els requisits de la funcionalitat mínima necessària (creació, gestió i generació d'informes de campanyes).

Recopilació de dades de la Cerca de Google o compra de dades recopilades

No podeu recopilar pàgines de resultats de la Cerca de Google ni de cap altra propietat de Google, ni tampoc podeu obtenir indirectament dades de Google recopilades de cap tercer. Si voleu publicar un informe amb dades de cerca obtingudes de fonts legítimes que no siguin Google, cal que aquest informe indiqui la font de les dades i les metodologies de recopilació de dades que s'hagin emprat.

Testimonis addicionals

Si oferiu eines per a anunciants finals o per a altres clients, no podeu obligar-los a sol·licitar un testimoni d'API de Google Ads (API d'AdWords) propi per utilitzar l'eina. Les sol·licituds de testimonis d'aquests anunciants finals també es rebutjaran.

En general, només assignem un testimoni d'API de Google Ads (API d'AdWords) per persona jurídica. Si en necessiteu més, contacteu amb nosaltres.

Autorització per a l'ús automatitzat del testimoni d'API

No podeu autoritzar les agències, els anunciants finals ni altres tercers a utilitzar el vostre testimoni d'API de Google Ads (API d'AdWords), o de la vostra pròpia API, per evitar que sol·licitin el seu propi testimoni d'API de Google Ads. Les agències i els anunciants finals que vulguin utilitzar Google Ads de manera automàtica o mitjançant programació han de fer servir el seu propi testimoni d'API de Google Ads (API d'AdWords); no podeu proporcionar-los accés indirecte al vostre testimoni d'API a través de les API que oferiu. Els usuaris finals de la vostra eina han d'iniciar-hi la sessió manualment, en lloc d'accedir-hi automàticament, per fer canvis manuals o mitjançant programació als seus comptes.

Exemple: si sou proveïdor d'eines i oferiu llicències de programari de gestió d'anuncis a agències i a anunciants finals, no podeu crear una API pròpia que permeti als clients accedir a l'API de Google Ads (API d'AdWords) a través de scripts informàtics creats de manera automàtica o mitjançant programació.

Tingueu en compte que aquesta política no limita l'ús personal propi de l'API de Google Ads (API d'AdWords) de manera automatitzada o mitjançant programació; només us prohibeix autoritzar un tercer a accedir a l'API de Google Ads de manera automatitzada o mitjançant programació amb el vostre testimoni, en lloc de sol·licitar-ne un de propi.

Infracció de les polítiques de Google Ads

Com a usuari de l'API de Google Ads (API d'AdWords), heu de garantir que l'ús que feu de l'eina (o l'ús que en fa qualsevol persona que la utilitzi, com ara un anunciant final) compleixi les polítiques i els termes i condicions de Google Ads.

Exemple: si el compte de gestor associat al vostre testimoni de desenvolupador de l'API de Google Ads (API d'AdWords) s'ha suspès per haver infringit les polítiques de Google Ads, caldrà que n'esmeneu les infraccions immediatament per poder continuar utilitzant l'API.

Ús no autoritzat de construcció de marca i de marques comercials de Google

Com a usuari de l'API de Google Ads (API d'AdWords), heu de complir les directrius sobre l'ús dels elements de marca de Google.

Exemple: la vostra eina d'API de Google Ads (API d'AdWords) no pot copiar el disseny de la interfície d'usuari de Google Ads ni fer creure de cap altra manera als usuaris que la vostra eina és un producte de Google.

Interferència en les activitats de Google

Google pot supervisar i auditar l'activitat de l'API de Google Ads (API d'AdWords) per garantir que compleixi tant els Termes i condicions com aquestes polítiques. No podeu interferir en aquest procés de supervisió i auditoria, ni amagar a Google per cap altre mitjà l'activitat que dueu a terme a l'API de Google Ads (API d'AdWords). Tota interferència es considerarà un incompliment d'aquestes polítiques.

El vostre client de l'API de Google Ads (API d'AdWords), tal com es defineix als Termes i condicions, no pot interferir ni intentar interferir per cap mitjà en el funcionament correcte de l'API de Google Ads. Tots els clients de l'API de Google Ads (API d'AdWords) han de transferir a Google el testimoni de desenvolupador que se'ls hagi assignat, tal com s'indica a l'article Especificacions de l'API de Google Ads.

Aplicació de la política

Informació de contacte

La informació de contacte que manteniu al centre de l'API del compte d'MCC ha d'estar sempre actualitzada. Us recomanem que introduïu un àlies (amb tots els contactes rellevants de l'API) com a adreça electrònica de contacte. L'adreça electrònica que figuri al centre de l'API serà el mitjà de contacte principal per als assumptes relacionats amb el compliment de les polítiques. Si no responeu a les sol·licituds o als avisos de l'equip de l'API, considerarem que incompliu aquestes polítiques i podrem revertir l'estat d'"Accés estàndard" a "Accés bàsic", o bé cancel·lar-vos el testimoni d'API. Si se us sol·licita, també haureu de facilitar informació de contacte addicional.

Compte de demostració

Si Google us ho sol·licita, heu de proporcionar un compte de demostració per a la vostra eina d'API en un termini de set dies. La demostració ha de ser una versió publicada de l'eina o ha de tenir les mateixes funcions que la versió publicada per tal que puguem comprovar si compleix les nostres polítiques. El fet de no proporcionar la demostració o d'intentar proporcionar un compte fals de l'eina publicada constitueix una infracció d'aquestes polítiques.

Avís d'infraccions i tarifes per incompliment

Si infringiu aquestes polítiques, Google us enviarà un avís a l'adreça electrònica que tingui registrada al vostre compte de l'API de Google Ads (API d'AdWords). Pot ser que disposeu d'un període de temps determinat per esmenar les infraccions sense que se us penalitzi. Google també us pot enviar un advertiment abans d'aplicar-vos una tarifa per incompliment, d'acord amb les que s'indiquen a la taula de tarifes de l'API de Google Ads (API d'AdWords).

La infracció d'aquestes polítiques també pot tenir altres conseqüències, com ara que revertim l'estat Accés estàndard a Accés bàsic, que us apliquem uns límits diferents de quota d'ús de l'API de Google Ads (API d'AdWords) o que cancel·lem el vostre testimoni d'API.

Contactar amb nosaltres

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
73067
false