Krav på lightbox-annonser

Lightbox-annonser är expanderbara multimedieannonser som visas i Googles Display-nätverk. Lightbox-annonser måste följa standardpolicyerna för Google Ads, policyerna för bilder och video samt kraven nedan.

Blandade annonser i lightbox-kampanjer

Följande är inte tillåtet:

Användning av något annat annonsformat i kampanjer med Lightbox-annonser.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller ett avvisat tillägg. Kampanjen får enbart innehålla lightbox-annonser.

Utelämnad bilduppmaning

Följande är inte tillåtet:

Ingen uppmaning (CTA) i någon bild i en Studio-layoutmall.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller ett avvisat tillägg. Lägg till en uppmaning, som ”utöka med muspekaren”, i bilden så att användarna vet hur de ska interagera med annonsen och ladda sedan upp bilden igen. Om du inte kan redigera bilden så att den uppfyller det här kravet bör du ladda upp en annan bild som följer policyn.

Relaterade policyer och vanliga avslag

Följande Google Ads-policyer är särskilt relevanta för lightbox-annonser och är ofta förknippade med underkännanden. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Felmatchad destination

Alla webbadresser som används i annonser och tillägg måste leda till samma domän som annonsens destination. Mer information finns i policyn om felmatchad destination. I dina lightbox-annonser bör du vara särskilt uppmärksam på klickadress i logotypen, webbadressen i rubrikens uppmaning och visningsadressen. Samtliga webbadresser måste följa policyn.

Otillåtet videoformat

Alla videor som överförs måste ha godkänt format. Mer information finns i policyn om otillåtna videoformat.

Inte tillgänglig video

Alla videor måste vara offentligt tillgängliga. Mer information finns i policyn om otillåtna videor.

Bildkvalitet

Alla bilder som används vid annonsering måste uppfylla vissa kvalitetsstandarder. Bildlayouten måste följa Google Ads-riktlinjerna och själva bilden får inte vara suddig. Mer information finns i policyn för bildkvalitet.

Videokvalitet

Alla videor som används vid annonsering måste uppfylla vissa kvalitetsstandarder. Mer information finns i policyn om videokvalitet.

Barnförbjudet innehåll

Google vill att annonserna ska vara relevanta och säkra för användarna och begränsar därför barnförbjudet innehåll i vissa fall. Mer information finns i policyn om barnförbjudet innehåll. Lightbox-annonser får inte ha barnförbjudet innehåll.

Oklar relevans

All information ska vara relevant för det du marknadsför. Till exempel måste informationen i alla fält i annonsmaterialet som skickas in gälla samma annonsör och beröra den marknadsförda produkten. Mer information finns i policyn om oklar relevans.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?