Požiadavky na reklamy lightbox

 

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Reklamy lightbox sú multimediálne obsahové reklamy s možnosťou rozbalenia, ktoré sa zobrazujú v rámci Obsahovej siete Google. Na reklamy lightbox sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads, pravidlá pre obrázkyvideo a požiadavky uvedené nižšie.

Zmiešané reklamy v kampaniach lightbox

Nepovoľujeme:

Používanie ľubovoľného iného formátu reklamy v kampani obsahujúcej reklamy lightbox

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie. Zabezpečte, aby jedinými reklamami v kampani boli reklamy lightbox.

Chýbajúca výzva na akciu obrázka

Nepovoľujeme:

Neposkytnutie výzvy na akciu pre všetky obrázky v šablóne nástroja Studio Layout

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie. Do obrázka pridajte výzvu na akciu, napríklad „Rozbaľte umiestnením kurzora myši“, aby používateľ vedel, ako s reklamou interagovať. Obrázok potom znova nahrajte. Ak obrázok nemožno upraviť, aby spĺňal túto požiadavku, nahrajte iný, ktorý je v súlade s pravidlami.

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá služby Google Ads sa vzťahujú špeciálne na reklamy lightbox a často sú dôvodom zamietnutia. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Nesúlad cieľa

Všetky webové adresy používané v reklamách a rozšíreniach musia smerovať na tú istú doménu ako cieľ reklamy. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si pravidlá pre nesúlad cieľa. V prípade reklám lightbox venujte zvláštnu pozornosť webovej adrese kliknutia na logo, webovej adrese výzvy na akciu v hlavičke a zobrazenej webovej adrese, ktoré musia byť v súlade s týmito pravidlami.

Neprijateľný formát videa

Všetky videá musia byť nahrané v schválenom formáte. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si pravidlá pre neprijateľný formát videa.

Nedostupné video

Všetky videá musia byť verejne dostupné. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si pravidlá pre nedostupné video.

Kvalita obrázkov

Všetky obrázky používané v reklame musia spĺňať určité štandardy kvality. Rozloženie obrázka musí zodpovedať štandardom služby Google Ads, pričom samotný obrázok nesmie byť rozmazaný. Viac sa dozviete v pravidlách pre kvalitu obrázkov.

Kvalita videa

Všetky videá používané v inzercii musia spĺňať určité štandardy kvality. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si pravidlá pre kvalitu videa.

Sexuálny obsah

Spoločnosť Google obmedzuje za určitých okolností použitie obsahu pre dospelých, aby boli reklamy pre používateľov relevantné a bezpečné. Viac sa dozviete v pravidlách pre obsah pre dospelých.

Nejasná relevancia

Všetky informácie by mali súvisieť s tým, čo inzerujete. Napríklad všetky odoslané polia reklamnej kreatívy musia reprezentovať rovnakého inzerenta a súvisieť s propagovaným produktom. Ďalšie informácie si môžete prečítať v pravidlách týkajúcich sa nejasnej relevancie.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false