Požiadavky na reklamy lightbox

aReklamy lightbox sú multimediálne obsahové reklamy s možnosťou rozbalenia, ktoré sa zobrazujú v rámci Obsahovej siete Google. Na reklamy lightbox sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads, pravidlá pre obrázkyvideo a požiadavky uvedené nižšie.

Zmiešané reklamy v kampaniach lightbox

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Používanie ľubovoľného iného formátu reklamy v kampani obsahujúcej reklamy lightbox

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie. Zabezpečte, aby jedinými reklamami v kampani boli reklamy lightbox.

Chýbajúca výzva na akciu obrázka

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Neposkytnutie výzvy na akciu pre všetky obrázky v šablóne nástroja Studio Layout

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie. Do obrázka pridajte výzvu na akciu, napríklad „Rozbaľte umiestnením kurzora myši“, aby používateľ vedel, ako s reklamou interagovať. Obrázok potom znova nahrajte. Ak obrázok nemožno upraviť, aby spĺňal túto požiadavku, nahrajte iný, ktorý vyhovuje pravidlám.

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá služby Google Ads sa vzťahujú špeciálne na reklamy lightbox a často sú dôvodom zamietnutia. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Nesúlad cieľa

Všetky webové adresy používané v reklamách a rozšíreniach musia smerovať na tú istú doménu ako cieľ reklamy. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si pravidlá pre nesúlad cieľa. V prípade reklám lightbox venujte zvláštnu pozornosť webovej adrese kliknutia na logo, webovej adrese výzvy na akciu v hlavičke a zobrazenej webovej adrese, ktoré musia vyhovovať týmto pravidlám.

Neprijateľný formát videa

Všetky videá musia byť nahrané v schválenom formáte. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si pravidlá pre neprijateľný formát videa.

Nedostupné video

Všetky videá musia byť verejne dostupné. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si pravidlá pre nedostupné video.

Kvalita obrázkov

Všetky obrázky používané v reklame musia spĺňať určité štandardy kvality. Rozloženie obrázka musí zodpovedať štandardom služby Google Ads, pričom samotný obrázok nesmie byť rozmazaný. Viac sa dozviete v pravidlách pre kvalitu obrázkov.

Kvalita videí

Všetky videá používané v inzercii musia spĺňať určité štandardy kvality. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si pravidlá pre kvalitu videa.

Obsah pre dospelých

Spoločnosť Google obmedzuje za určitých okolností použitie obsahu pre dospelých, aby boli reklamy pre používateľov relevantné a bezpečné. Prečítajte si ďalšie informácie v pravidlách pre obsah pre dospelých. Reklamy lightbox nesmú zahŕňať obsah pre dospelých.

Nejasná relevancia

Všetky informácie by mali súvisieť s tým, čo inzerujete. Napríklad všetky odoslané polia reklamnej kreatívy musia reprezentovať rovnakého inzerenta a súvisieť s propagovaným produktom. Ďalšie informácie si môžete prečítať v pravidlách týkajúcich sa nejasnej relevancie.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?