Wymagania dotyczące reklam lightbox

aReklamy lightbox to rozwijane reklamy multimedialne wyświetlane w całej sieci reklamowej Google. Podlegają one standardowym zasadom Google Ads, zasadom dotyczącym obrazów i filmów, a także wymaganiom podanym poniżej.

Reklamy mieszane w kampanii lightbox

Nie zezwalamy na:

Stosowanie innych formatów reklam w kampanii z reklamami lightbox

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie. W takiej kampanii możesz mieć tylko reklamy lightbox.

Brak wezwania do działania przypisanego do obrazu

Nie zezwalamy na:

Brak wezwania do działania przypisanego do obrazów w szablonie Studio Layouts

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie. Dodaj do obrazu wezwanie do działania (np. „Najedź, by rozwinąć”), by poinformować użytkownika, jak ma wejść w interakcję z reklamą, a następnie prześlij obraz ponownie. Jeśli nie możesz dostosować obrazu do tego wymogu, prześlij inny obraz zgodny z zasadami.

Powiązane zasady i najczęstsze przyczyny odrzucenia

Poniższe zasady Google Ads dotyczą przede wszystkim reklam lightbox, a ich naruszanie jest najczęstszą przyczyną odrzucania reklam. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Niezgodność strony docelowej

Wszystkie adresy URL używane w reklamach i rozszerzenia muszą kierować do domeny, w której znajduje się strona docelowa reklamy. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących niezgodności strony docelowej. W przypadku reklam lightbox zwracaj szczególną uwagę na klikany URL logo, URL wezwania do działania w nagłówku i wyświetlany URL – każdy z nich musi być zgodny z tymi zasadami.

Niedopuszczalny format filmu

Wszystkie filmy muszą być przesyłane w zatwierdzonym formacie. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących niedopuszczalnych formatów filmów.

Niedostępny film

Wszystkie filmy muszą być dostępne publicznie. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących niedostępnych filmów.

Jakość obrazu

Wszystkie obrazy używane w reklamach muszą spełniać określone wymagania związane z jakością. Układ obrazu musi być zgodny z wymaganiami Google Ads, a sam obraz nie może być rozmyty. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących jakości obrazów.

Jakość filmu

Wszystkie filmy używane w reklamach muszą spełniać określone wymagania związane z jakością. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących jakości filmów.

Treści erotyczne

By reklamy były odpowiednie i bezpieczne dla użytkowników, Google w niektórych przypadkach ogranicza wyświetlanie treści dla dorosłych. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących treści erotycznych. Reklamy lightbox nie mogą zawierać żadnych treści przeznaczonych tylko dla dorosłych.

Niska trafność

Wszystkie informacje powinny być związane z tym, co reklamujesz. Na przykład wszystkie przesłane pola kreacji muszą odnosić się do tego samego reklamodawcy i być związane z reklamowanym produktem. Więcej informacji można znaleźć w zasadach dotyczących niskiej trafności.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?