Krav til lysboksannonser

Lysboksannonser er utvidbare rich media-bannerannonser som vises i Google Displaynettverk. Lysboksannonser er underlagt de vanlige retningslinjene for Google Ads, retningslinjene for bilder og video samt kravene nedenfor.

Blandede annonser i lysbokskampanjer

Følgende er ikke tillatt:

Bruk av andre annonseformater i en kampanje for lysboksannonser

Finn ut hvordan du korrigerer annonser eller utvidelser som ikke ble godkjent. Sørg for at kampanjen din utelukkende inneholder lysboksannonser.

Manglende handlingsfremmende oppfordring i bilde

Følgende er ikke tillatt:

Manglende handlingsfremmende oppfordringer på bilder i en Studio-utformingsmal

Finn ut hvordan du korrigerer annonser eller utvidelser som ikke ble godkjent. Legg til en handlingsfremmende oppfordring i bildet (f.eks. «Hold markøren over annonsen for å utvide den»), slik at brukerne vet hva de skal gjøre med annonsen. Last så opp bildet på nytt. Hvis du ikke får endret bildet i tråd med dette kravet, må du laste opp et annet bilde, et som overholder retningslinjene.

Relaterte retningslinjer og vanlige årsaker til at annonser ikke godkjennes

Følgende retningslinjer for Google Ads er særlig relevante for lysboksannonser, og brudd på disse retningslinjene er ofte årsaken til at annonser ikke godkjennes. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Destinasjonen samsvarer ikke

Alle nettadresser som benyttes i annonser og utvidelser, må lede til samme domene som destinasjonen for annonsen. Du finner mer informasjon i retningslinjene for avvik i destinasjoner. For lysboksannonser må du være spesielt oppmerksom på klikknettadressen for logoen, nettadressen for den handlingsfremmende oppfordringen i overskriften samt visningsadressen, som alle må overholde disse retningslinjene.

Uakseptabelt videoformat

Alle videoer som lastes opp, må ha riktig format. Du finner mer informasjon i retningslinjene for uakseptable videoformater.

Utilgjengelig video

Alle videoer må være offentlig tilgjengelige. Du finner mer informasjon i retningslinjene for videoer som ikke er tilgjengelige.

Bildekvalitet

Alle bilder som brukes i annonseringen, må oppfylle visse kvalitetsstandarder. Bildeutformingen må være i tråd med Google Ads-standardene, og bildet kan ikke være uskarpt. Du finner mer informasjon under punktet Bildekvalitet i retningslinjene.

Videokvalitet

Alle videoer som brukes i annonseringen, må oppfylle visse kvalitetsstandarder. Du finner mer informasjon i retningslinjene for videokvalitet.

Seksuelt innhold

Google begrenser seksuelt innhold i visse tilfeller for å sikre at annonsene er relevante og trygge for brukerne. Du finner mer informasjon i retningslinjene for seksuelt innhold. Lysboksannonser kan ikke inneholde seksuelt innhold.

Uklar relevans

All informasjon må være relevant for produktet eller tjenesten du annonserer for. For eksempel må alle annonsefeltene som sendes inn, representere den samme annonsøren og være relevante for produktet som markedsføres. Du finner mer informasjon i retningslinjene for uklar relevans.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?