Keperluan Iklan peti cahaya

aIklan Peti Cahaya boleh dikembangkan, iklan paparan media kaya yang disiarkan merentas Rangkaian Paparan Google. Iklan Peti cahaya tertakluk kepada dasar Google Ads standard, dasar untuk imej dan video serta keperluan di bawah.

Iklan bercampur dalam Kempen peti cahaya

Perkara berikut adalah tidak dibenarkan:

Menggunakan mana-mana format iklan yang lain dalam kempen yang mengandungi iklan Peti cahaya

Ketahui cara membetulkan iklan atau sambungan yang tidak diluluskan. Pastikan Iklan peti cahaya ialah satu-satunya iklan dalam kempen anda.

CTA imej tidak ditemui

Perkara berikut adalah tidak dibenarkan:

Gagal memberikan seruan tindak (CTA) untuk apa-apa imej dalam templat Reka Letak Studio

Ketahui cara membetulkan iklan atau sambungan yang tidak diluluskan. Tambahkan seruan tindak, seperti “Tuding untuk kembangkan” pada imej supaya pengguna mengetahui cara berinteraksi dengan iklan, kemudian muat naik semula imej tersebut. Jika anda tidak dapat mengedit imej untuk memenuhi keperluan ini, muat naik imej lain yang mematuhi dasar.

Dasar yang berkaitan dan penolakan yang biasa berlaku

Dasar Google Ads berikut berkaitan dengan Iklan peti cahaya terutamanya dan sering dikaitkan dengan sebab iklan anda ditolak. Ketahui tentang akibatnya jika anda melanggar dasar kami.

Destinasi tidak sepadan

Semua URL yang digunakan dalam iklan dan sambungan mesti menghala ke domain yang sama dengan destinasi iklan. Lihat Dasar destinasi tidak sepadan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Untuk Iklan peti cahaya, berikan perhatian khusus kepada URL klik logo, URL seruan tindak pengepala dan URL paparan. Semua URL tersebut perlu mematuhi dasar ini.

Format video yang tidak boleh diterima

Semua video mesti dimuat naik dalam format yang diluluskan. Lihat Dasar format video yang tidak boleh diterima untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Video tidak tersedia

Semua video mesti tersedia kepada pengguna awam. Lihat Dasar video yang tidak tersedia untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kualiti imej

Semua imej yang digunakan dalam pengiklanan hendaklah memenuhi standard kualiti tertentu. Reka letak imej mesti mematuhi standard Google Ads dan imej tersebut tidak boleh kelihatan kabur. Lihat Dasar kualiti imej untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kualiti video

Semua video yang digunakan dalam pengiklanan mesti memenuhi standard kualiti tertentu. Lihat Dasar kualiti video untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kandungan dewasa

Bagi memastikan iklan yang disiarkan adalah berkaitan dan selamat untuk pengguna, Google mengehadkan kandungan dewasa dalam keadaan yang tertentu. Lihat Dasar kandungan dewasa untuk mendapatkan maklumat lanjut. Iklan peti cahaya tidak boleh mengandungi sebarang kandungan berorientasikan dewasa.

Perkaitan tidak jelas

Semua maklumat hendaklah berkaitan dengan kandungan yang anda iklankan. Misalnya, semua medan kreatif iklan yang diserahkan harus mewakili pengiklan yang sama dan berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Lihat dasar tentang Perkaitan tidak jelas untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?