Prasības par Lightbox reklāmām

 

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Lightbox reklāmas ir izvēršamas bagātinātās multivides reklāmas, kas tiek rādītas Google reklāmas tīklā. Uz Lightbox reklāmām attiecas standarta Google Ads politikas, attēlu un videoklipu politikas un tālāk norādītās prasības.

Jauktās reklāmas Lightbox kampaņās

Nav atļauts tālāk minētais.

Cita reklāmas formāta lietošana kampaņā, kurā ir ietvertas Lightbox reklāmas

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai paplašinājumu. Gādājiet, lai kampaņā būtu izmantotas tikai Lightbox reklāmas.

Trūkst attēla AUD

Nav atļauts tālāk minētais.

Aicinājuma uz darbību (AUD) nepievienošana jebkuram attēlam Studio izkārtojuma veidnē

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai paplašinājumu. Pievienojiet attēlam aicinājumu uz darbību, piemēram, “Izvērsiet, virzot kursoru”, lai lietotājs zinātu, kā mijiedarboties ar reklāmu, un pēc tam vēlreiz augšupielādējiet attēlu. Ja nevarat rediģēt attēlu tā, lai tas atbilstu šai prasībai, augšupielādējiet citu attēlu, kas atbilst politikai.

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās Google Ads politikas īpaši attiecas uz Lightbox reklāmām, un bieži vien reklāmu noraidīšana ir saistīta ar šo politiku neievērošanu. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Galamērķa neatbilstība

Visiem reklāmās un paplašinājumos lietotajiem vietrāžiem URL ir jānovirza uz to pašu domēnu, kurā atrodas reklāmas galamērķis. Plašāku informāciju skatiet galamērķa neatbilstības politikā. Lightbox reklāmu gadījumā īpašu uzmanību pievērsiet noklikšķināmajam logotipa URL, galvenes aicinājuma uz darbību URL un redzamajam URL. Visiem minētajiem URL ir jāatbilst šai politikai.

Nepieņemams videoklipu formāts

Visiem augšupielādētajiem videoklipiem ir jābūt apstiprinātā formātā. Plašāku informāciju skatiet nepieņemama videoklipu formāta politikā.

Nepieejams videoklips

Visiem videoklipiem ir jābūt publiski pieejamiem. Plašāku informāciju skatiet nepieejamu videoklipu politikā.

Attēlu kvalitāte

Visiem reklamēšanā izmantotajiem attēliem ir jāatbilst noteiktiem kvalitātes standartiem. Attēla izkārtojumam ir jāatbilst Google Ads standartiem, un attēls nedrīkst būt izplūdis. Plašāku informāciju skatiet attēlu kvalitātes politikā.

Videoklipu kvalitāte

Visiem reklamēšanā izmantotajiem videoklipiem ir jāatbilst noteiktiem kvalitātes standartiem. Plašāku informāciju skatiet videoklipu kvalitātes politikā.

Seksuāla rakstura saturs

Lai reklāmas būtu atbilstošas un drošas lietotājiem, uzņēmums Google konkrētos apstākļos ierobežo pieaugušajiem paredzētu saturu. Plašāku informāciju skatiet politikā, kas attiecas uz pieaugušajiem paredzētu saturu.

Neskaidra atbilstība

Visai informācijai ir jāatbilst jūsu reklamētajam produktam. Piemēram, visiem iesniegto reklāmu laukiem jābūt saistītiem ar vienu un to pašu reklāmdevēju un jāatbilst reklamētajam produktam. Plašāku informāciju skatiet politikā par neskaidru atbilstību.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?