Valguskastireklaamide nõuded

 

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Valguskastireklaamid on laiendatavad rikasmeediaga displeireklaamid, mida esitatakse kogu Google'i Display-võrgustikus. Valguskastireklaamide puhul kehtivad tavapärased Google Adsi eeskirjad, kujutiste ja videote eeskirjad ning allolevad nõuded.

Valet tüüpi reklaamid valguskastikampaanias

Alljärgnev pole lubatud.

Muude reklaamivormingute kasutamine kampaanias, mis sisaldab valguskastireklaame

Lugege, kuidas parandada tagasi lükatud reklaami või laiendit.Veenduge, et kampaania sisaldaks ainult valguskastireklaame.

Tegevusele kutsuva nupu pilt puudub

Alljärgnev pole lubatud.

Studio Layouti mallis ei saa ühelegi kujutisele määrata kutset tegevusele (CTA)

Lugege, kuidas parandada tagasi lükatud reklaami või laiendit.Lisage kujutisele kutse tegevusele (nt „Hõljutage kursorit laiendamiseks“), et kasutaja teaks, mida reklaamiga teha, ja laadige kujutis seejärel uuesti üles. Kui te ei saa kujutist muuta nii, et see vastaks nõuetele, laadige üles teine kujutis, mis järgib eeskirju.

Seotud eeskirjad ja sagedased tagasilükkamised

Järgmised Google Adsi eeskirjad on valguskastireklaamide puhul eriti asjakohased ja seotud sageli tagasilükkamisega. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Sihtkoht ei ühti

Kõik reklaamides ja laiendites kasutatud URL-id peavad suunama reklaami sihtkohaga samale domeenile. Lisateavet leiate mitteühtivate sihtkohtade eeskirjadest.Valguskastireklaamide puhul pöörake erilist tähelepanu logo klikitavale URL-ile, tegevusele kutsuvale URL-ile päises ja kuvatavale URL-ile, sest need kõik peavad neid eeskirju järgima.

Lubamatu videovorming

Kõik videod peavad olema üles laaditud kinnitatud vormingus. Lisateavet leiate lubamatute videovormingute eeskirjadest.

Video pole saadaval

Kõik videod peavad olema avalikult saadaval. Lisateavet leiate mittesaadaolevate videote eeskirjadest.

Pildikvaliteet

Kõik reklaamides kasutatud pildid peavad järgima teatud kvaliteedistandardeid. Pildi paigutus peab vastama Google Adsi standarditele ja pilt ise ei tohi olla udune. Lisateavet vaadake pildikvaliteedi eeskirjadest.

Video kvaliteet

Kõik reklaamides kasutatud videod peavad järgima teatud kvaliteedistandardeid. Lisateavet leiate videote kvaliteedieeskirjadest.

Seksuaalne sisu

Kasutajate jaoks reklaamide asjakohasuse ja turvalisuse tagamiseks piirab Google teatud juhtudel täiskasvanutele mõeldud sisu kasutamist. Vaadake täiskasvanutele mõeldud sisu eeskirjades kohta lisateavet.

Asjakohatus

Kogu teave peaks olema reklaamitava suhtes asjakohane. Näiteks kõik esitatud reklaami väljad peavad esindama sama reklaamijat ja olema reklaamitava toote suhtes asjakohased. Lisateavet leiate eeskirjade jaotisest Asjakohatus.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?