Požadavky na reklamu Lightbox

aReklamy Lightbox jsou rozšiřitelné obsahové reklamy rich media, které se zobrazují v Obsahové síti Google. Pro reklamy Lightbox platí standardní zásady Google Ads, zásady týkající se obrázkůvidea a níže uvedené požadavky.

Reklamy různých typů v kampaních Lightbox

Nepovolujeme toto:

 Použití jiného formátu reklamy v kampani s reklamami Lightbox

Přečtěte si, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo rozšířením. Zajistěte, aby daná kampaň obsahovala pouze reklamy typu Lightbox.

Chybí výzva k akci u obrázku

Nepovolujeme toto:

 Nezadání výzvy k akci u obrázků v šabloně rozvržení Studio

Přečtěte si, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo rozšířením. Přidejte do obrázku výzvy k akci, například „rozbalte přejetím myší“, aby uživatelé věděli, jakou interakci mají s reklamou provést. Poté obrázek nahrajte znovu. Nemůžete-li upravit obrázek tak, aby tento požadavek splňoval, nahrajte jiný obrázek, který zásady splňuje.

Související zásady a časté důvody zamítnutí

Následující zásady Google Ads se vztahují zejména na reklamy Lightbox a jejich porušení patří k častým příčinám zamítnutí reklam. Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Neshoda cíle

Všechny adresy URL v reklamách a rozšířeních musí vést na stejnou doménu, jakou má cílová URL reklamy. Další informace naleznete v části Neshoda s cílovou stránkou. U reklam Lightbox věnujte zvláštní pozornost adrese URL prokliku loga, URL výzvy k akci v nadpisu a viditelné URL. Všechny uvedené adresy musí dodržovat tyto zásady.

Nepřijatelný formát videa

Veškerá videa je nutné nahrávat ve schváleném formátu. Další informace naleznete v části Zásady pro nepřijatelné formáty videa.

Nedostupné video

Všechna videa musí být veřejně dostupná. Další informace naleznete v části Zásady pro nedostupná videa.

Kvalita obrázků

Všechny obrázky využívané v reklamách musí splňovat určitá měřítka kvality. Rozvržení obrázku musí odpovídat standardům služby Google Ads a obrázek nesmí být rozmazaný. Další informace naleznete v zásadách týkajících se kvality obrázků.

Kvalita videa

Všechna videa používaná v reklamách musí splňovat určité požadavky na kvalitu. Další informace naleznete v části Zásady pro kvalitu videa.

Obsah jen pro dospělé

Google za určitých okolností omezuje obsah jen pro dospělé s cílem zajistit, aby byly reklamy pro uživatele relevantní a bezpečné. Další informace uvádějí zásady ohledně obsahu jen pro dospělé. V reklamách Lightbox nesmí být žádný obsah určený jen pro dospělé.

Nejasná souvislost

Veškeré informace by se měly vztahovat k tomu, co inzerujete. Všechna pole odeslané kreativy musí například reprezentovat stejného inzerenta a musí souviset s propagovaným produktem. Další informace naleznete v zásadách ohledně nejasné souvislosti.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?