Požiadavky týkajúce sa reklám na volanie

Reklamy na volanie sú textové reklamy s telefónnym číslom a ich účelom je získavať skôr volania než kliknutia. Zobrazujú sa výlučne v mobilných telefónoch. Na reklamy na volanie sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads a požiadavky uvedené ďalej.

Požiadavky na názov firmy v reklamách na volanie

Nepovoľujeme:

Nepresný názov firmy alebo názov firmy, ktorý nevystihuje inzerovanú firmu presne alebo sa neodlišuje od názvov podobných firiem

Propagačné výrazy v poli pre názov firmy

Príklady: „Kúpte si topánky Acme“ alebo „Výpredaj v spoločnosti Acme Home Services“

Keďže názvy firiem sú naozaj rôznorodé, v nasledujúcich prípadoch zoberte do úvahy špeciálne aspekty:

Názvy firiem podľa domény: Ako názov firmy môžete použiť názov svojej domény. Nezabudnite však oddeliť slová na príslušných miestach medzerami. Ak máte napríklad doménu www.dobrafirma.sk, v reklame by ste mohli použiť názov Dobrá firma.

Predajcovia a autorizovaní predajcovia: Ak ste autorizovaný predajca alebo predajca produktu či služby, použite príslušné spresňujúce výrazy. Napríklad predajca áut spoločnosti Super Auto v Bratislave by mohol použiť názov firmy Super Auto Bratislava.

Uvedenie názvu firmy pri telefonických hovoroch

Nasledujúce pravidlo sa vzťahuje na všetky reklamy na volanie:

NepovolenéPri prijímaní hovorov od používateľov, ktorí klikli na reklamu na volanie, musia inzerenti začať hovor uvedením názvu firmy zobrazeného v ich reklamách iba na volanie.

 

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie.

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá služby Google Ads sa týkajú špeciálne reklám na volanie a často súvisia so zamietnutím. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Neprijateľné telefónne číslo

Telefónne čísla v reklamách a rozšíreniach musia byť presné, aktívne a relevantné pre inzerovanú firmu. Prečítajte si ďalšie informácie v pravidlách pre neprijateľné telefónne čísla.

Neoverené telefónne číslo

Spoločnosť Google v rámci zaistenia lepšieho dojmu používateľov overuje všetky telefónne čísla pred ich použitím v reklamách a rozšíreniach. Prečítajte si ďalšie informácie v pravidlách pre neoverené telefónne čísla.

Obsah pre dospelých

Spoločnosť Google obmedzuje za určitých okolností použitie obsahu pre dospelých, aby boli reklamy pre používateľov relevantné a bezpečné. Prečítajte si ďalšie informácie v pravidlách pre obsah pre dospelých. Reklamy iba na volanie nesmú zahŕňať žiaden obsah pre dospelých.

Nedostupné ponuky

Produkty alebo služby by mali byť presne ocenené, ľahko vyhľadateľné v cieli reklamy a v súlade s nadpismi a popismi. Prečítajte si ďalšie informácie v pravidlách pre nedostupné ponuky.

Ochranné známky

Google môže v dôsledku sťažnosti vlastníka ochrannej známky odstrániť reklamy alebo rozšírenia. Za správne použitie ochranných známok v reklamnom texte, podkladoch alebo informáciách o firme zodpovedajú inzerenti. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách používania ochranných známok.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?