Ainult telefonikõnedega reklaamide nõuded

Ainult telefonikõnedega reklaamid on telefoninumbrit sisaldavad tekstreklaamid, mille eesmärk on julgustada inimesi klikkimise asemel helistama. Neid näidatakse ainult mobiiltelefonides. Ainult telefonikõnedega reklaamidele kehtivad standardsed Google Adsi eeskirjad ja alltoodud nõuded.

Ettevõtte nime nõuded ainult telefonikõnedega reklaamides

Järgmine pole lubatud.

Ebatäpne ettevõtte nimi või ettevõtte nimi, mis ei esinda selgelt reklaamitavat ettevõtet või ei erista sarnastest ettevõtetest

Reklaami tekst ettevõtte nime väljal

Näited: „Ostke Acme kingi“ või „Acme teenuste sooduspakkumine“

Ettevõtete nimede mitmekesisust silmas pidades tuleb järgmistel juhtudel arvestada eritingimusi.

Domeenipõhised ettevõttenimed. Soovi korral võite ettevõttenimena oma domeeninime kasutada, kui kasutate sõnade vahel õigesti tühikuid. Näiteks www.acmesolutions.com oleks reklaamis „Acme Solutions“.

Edasimüüjad ja volitatud jaemüüjad. Kui olete toote või teenuse volitatud edasimüüja või jaemüüja, kasutage asjakohast täpsustavat teksti. Näiteks San Antonios tegutsev Acme autode müüja võiks kasutada ettevõtte nime „San Antonio Acme”.

Ettevõtte nime väljaütlemine telefonikõnedes

Kõigi ainult telefonikõnedega reklaamide puhul kehtib järgmine nõue.

Pole lubatudNende kasutajate kõnedele vastamisel, kes klikkisid ainult telefonikõnedega reklaamil, peavad reklaamijad alustama kõnet, avaldades oma ettevõtte nime nii, nagu see kuvatakse nende ainult telefonikõnedega reklaamides.

 

Lugege, kuidas parandada tagasi lükatud reklaami või laiendit.

Seotud eeskirjad ja sagedased tagasilükkamised

Järgmised Google Adsi eeskirjad on ainult telefonikõnedega reklaamide puhul eriti asjakohased ja seotud sageli tagasilükkamisega. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Sobimatu telefoninumber

Reklaamides ja laiendites kasutatavad telefoninumbrid peavad olema täpsed, aktiivsed ning reklaamitava ettevõtte jaoks asjakohased. Lisateavet vaadake sobimatu telefoninumbri eeskirjadest.

Kinnitamata telefoninumber

Parema kasutuskogemuse pakkumiseks kontrollib Google telefoninumbreid enne, kui neid lubatakse reklaamides ja laiendites kasutada. Lisateavet vaadake kinnitamata telefoninumbri eeskirjadest.

Seksuaalne sisu

Kasutajate jaoks reklaamide asjakohasuse ja turvalisuse tagamiseks piirab Google teatud juhtudel täiskasvanutele mõeldud sisu kasutamist. Lisateavet vaadake seksuaalse sisu eeskirjadest. Ainult telefonikõnedega reklaamid ei või sisaldada täiskasvanutele suunatud sisu.

Mittesaadaval pakkumised

Toodete ja teenuste hinnad peaksid olema täpsed, reklaami sihtkohas lihtsalt leitavad ning need peaksid olema vastavuses päiste ja kirjeldustega. Lisateavet vaadake mittesaadaval pakkumiste eeskirjadest.

Kaubamärgid

Kaubamärgi omaniku kaebuse korral võib Google reklaami või laienduse eemaldada. Reklaamijad vastutavad selle eest, et kaubamärki kasutatakse nende reklaami tekstis, varades ja ettevõtte teabes õigesti. Lisateavet leiate kaubamärgieeskirjadest.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?