Helistamisreklaami nõuded

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Helistamisreklaamid on telefoninumbrit sisaldavad tekstreklaamid, mille eesmärk on julgustada inimesi klikkimise asemel helistama. Neid näidatakse ainult mobiiltelefonides. Helistamisreklaamidele kehtivad standardsed Google Adsi eeskirjad ja alltoodud nõuded.

Ettevõtte nime nõuded helistamisreklaamides

Alljärgnev pole lubatud.

Ebatäpne ettevõtte nimi või ettevõtte nimi, mis ei esinda selgelt reklaamitavat ettevõtet või ei erista sarnastest ettevõtetest

Reklaami tekst ettevõtte nime väljal

Näited: „Ostke Acme kingi“ või „Acme teenuste sooduspakkumine“

Ettevõtete nimede mitmekesisust silmas pidades tuleb järgmistel juhtudel arvestada eritingimusi.

Domeenipõhised ettevõttenimed. Soovi korral võite ettevõttenimena oma domeeninime kasutada, kui kasutate sõnade vahel õigesti tühikuid. Näiteks www.acmesolutions.com oleks reklaamis „Acme Solutions“.

Edasimüüjad ja volitatud jaemüüjad. Kui olete toote või teenuse volitatud edasimüüja või jaemüüja, kasutage asjakohast täpsustavat teksti. Näiteks San Antonios tegutsev Acme autode müüja võiks kasutada ettevõtte nime „San Antonio Acme”.

Ettevõtte nime väljaütlemine telefonikõnedes

Kõigi helistamisreklaamide puhul kehtib järgmine nõue.

Pole lubatudNende kasutajate kõnedele vastamisel, kes klikkisid helistamisreklaamil, peavad reklaamijad alustama kõnet, avaldades oma ettevõtte nime nii, nagu see kuvatakse nende helistamisreklaamides.

Lugege, kuidas parandada tagasi lükatud reklaami või laiendit.

Seotud eeskirjad ja sagedased tagasilükkamised

Järgmised Google Adsi eeskirjad on helistamisreklaamide puhul eriti asjakohased. Sageli on tagasilükkamised seotud just nende eeskirjadega. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Sobimatu telefoninumber

Reklaamides ja laiendites kasutatavad telefoninumbrid peavad olema täpsed, aktiivsed ning reklaamitava ettevõtte jaoks asjakohased. Lisateavet vaadake sobimatu telefoninumbri eeskirjadest.

Kinnitamata telefoninumber

Parema kasutuskogemuse pakkumiseks kontrollib Google telefoninumbreid enne, kui neid lubatakse reklaamides ja laiendites kasutada. Lisateavet vaadake kinnitamata telefoninumbri eeskirjadest.

Seksuaalne sisu

Kasutajate jaoks reklaamide asjakohasuse ja turvalisuse tagamiseks piirab Google teatud juhtudel täiskasvanutele mõeldud sisu kasutamist. Vaadake täiskasvanutele mõeldud sisu eeskirjades kohta lisateavet.

Mittesaadaval pakkumised

Toodete ja teenuste hinnad peaksid olema täpsed, reklaami sihtkohas lihtsalt leitavad ning need peaksid olema vastavuses päiste ja kirjeldustega. Lisateavet vaadake mittesaadaval pakkumiste eeskirjadest.

Kaubamärgid

Kaubamärgi omaniku kaebuse korral võib Google reklaami või laienduse eemaldada. Reklaamijad vastutavad selle eest, et kaubamärki kasutatakse nende reklaami tekstis, varades ja ettevõtte teabes õigesti. Lisateavet leiate kaubamärgieeskirjadest.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?