Здравеопазване – Шри Ланка и Пакистан

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за здравеопазването ще се променят през декември 2014 г. Промяната се състои в забрана на популяризирането на абортите в Шри Ланка и медицинските услуги, популяризиращи конкретен лекар или медицински специалист в Пакистан и Шри Ланка. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.
(Публикувано през ноември 2014 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?