Здравеопазване – Шри Ланка и Пакистан

Правилата на Google Ads за здравеопазването ще се променят през декември 2014 г. Промяната се състои в забрана на популяризирането на абортите в Шри Ланка и медицинските услуги, популяризиращи конкретен лекар или медицински специалист в Пакистан и Шри Ланка. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.
(Публикувано през ноември 2014 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?