Τζόγος: Ηνωμένο Βασίλειο

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Έπειτα από την ψήφιση του Νόμου περί τζόγου (Αδειοδότηση και διαφήμιση) του 2014, ενημερώνονται οι απαιτήσεις υποβολής αίτησης για διαφημιζόμενους που επιδιώκουν να λάβουν έγκριση από την Google για την προβολή διαφημίσεων τζόγου στο διαδίκτυο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η οποιαδήποτε διακοπή. Συνεπώς, ζητούμε από όλους τους διαφημιζόμενους που επί του παρόντος προβάλλουν διαφημίσεις τζόγου στο διαδίκτυο στο Ηνωμένο Βασίλειο να διαβάσουν τις παρακάτω οδηγίες.

Τι αλλάζει

Από την 1η Νοεμβρίου, οι διαφημιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα για λήψη πιστοποίησης για τζόγο στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο εφόσον διαθέτουν κάποια από τις εξής άδειες:

  • Έγκυρη άδεια τζόγου εκδοθείσα από την Επιτροπή Τζόγου του Ηνωμένου Βασιλείου
  • Έγκυρη άδεια συνέχισης λειτουργίας τζόγου εκδοθείσα από την Επιτροπή Τζόγου του Ηνωμένου Βασιλείου

Από τον Νοέμβριο του 2014, μόνο διαφημιζόμενοι οι οποίοι έχουν υποβάλει είτε μια άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ή μια άδεια συνέχισης λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (και των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε) θα μπορούν να στοχεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο με διαφημίσεις τζόγου στο διαδίκτυο.

Από τον Ιούνιο του 2015, μόνο διαφημιζόμενοι που έχουν υποβάλει μια πλήρη άδεια εκδοθείσα από την Επιτροπή Τζόγου του Ηνωμένου Βασιλείου θα επιτρέπεται να στοχεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο με διαφημίσεις τζόγου στο διαδίκτυο.

Τι μπορείτε να κάνετε

Εάν έχετε ήδη λάβει έγκριση από την Google, προκειμένου να στοχεύετε το Ηνωμένο Βασίλειο με διαφημίσεις τζόγου στο διαδίκτυο, πρέπει να κάνετε τα εξής:

  • Οι διαφημιζόμενοι που υπέβαλαν αίτηση χρησιμοποιώντας μια άδεια εκδοθείσα από την Επιτροπή Τζόγου του Ηνωμένου Βασιλείου δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν καμία περαιτέρω ενέργεια.
  • Οι διαφημιζόμενοι που υπέβαλαν αίτηση χρησιμοποιώντας άδεια εκδοθείσα από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 1 Νοεμβρίου 2014, συμπεριλαμβάνοντας είτε:
    • μια άδεια τζόγου εκδοθείσα από την Επιτροπή Τζόγου του Ηνωμένου Βασιλείου ή
    • μια άδεια συνέχισης λειτουργίας από την Επιτροπή Τζόγου του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Google απαιτεί τη συμμόρφωση των διαφημιζόμενων με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών σε όλες τις χώρες τις οποίες στοχεύουν οι διαφημίσεις τους.

(Δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2014)

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false