Хазарт – Великобритания

Вследствие на приемането на Закона за (лицензиране и рекламиране на) хазарта от 2014 г. актуализираме изискванията, които трябва да покриват рекламодателите, кандидатстващи за одобрение от Google за показване на реклами за онлайн хазарт във Великобритания.

Работим усилено, за да сведем до минимум прекъсването на рекламната дейност, и затова приканваме всички рекламодатели, които понастоящем показват реклами за онлайн хазарт във Великобритания, да прочетат инструкциите по-долу.

Какво се променя?

От 1 ноември рекламодателите могат да кандидатстват за сертифициране за хазарт във Великобритания само ако притежават следните лицензи:

  • валиден лиценз за хазарт, издаден от Комисията по хазарта на Великобритания;
  • валидно продължаване на лиценз за хазарт, издадено от Комисията по хазарта на Великобритания.

От ноември 2014 г. ще се допуска насочването на реклами за онлайн хазарт към Великобритания само от рекламодатели, които изпратят лиценз или продължаване на лиценз (и приложението им е одобрено), издаден в тази държава.

От юни 2015 г. само рекламодателите, изпратили пълен лиценз, издаден от Комисията по хазарта на Великобритания, ще имат право да насочват реклами за онлайн хазарт към тази държава.

Какво можете да направите

Ако вече сте получили одобрение от Google да насочвате реклами за онлайн хазарт към Великобритания, трябва да направите следното:

  • Рекламодателите, кандидатствали с лиценз, издаден от Комисията по хазарта на Великобритания, няма нужда да предприемат допълнителни действия.
  • Рекламодателите, кандидатствали с лиценз, издаден от друга юрисдикция, трябва да кандидатстват отново до 1 ноември 2014 г., като приложат едно от следните неща:
    • лиценз за хазарт, издаден от Комисията по хазарта на Великобритания, или
    • продължаване на лиценз за хазарт, издадено от Комисията по хазарта на Великобритания.

Google изисква от рекламодателите винаги да спазват всички приложими закони и разпоредби във всички държави, към които са насочени рекламите им.

(Публикувано през октомври 2014 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?