Nhãn hiệu

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Người dùng Display & Video 360 phải tuân thủ chính sách Google Ads này. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Display & Video 360 để biết thêm các quy định hạn chế khác.

Google tuân thủ luật pháp tại địa phương về nhãn hiệu và yêu cầu quảng cáo Google Ads không vi phạm nhãn hiệu của bên thứ ba. Chúng tôi thừa nhận rằng bên thứ ba có thể sử dụng nhãn hiệu một cách thích hợp trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi đại lý sử dụng nhãn hiệu để mô tả sản phẩm.

Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu gửi đơn khiếu nại cho Google liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu của họ trong quảng cáo Google Ads, thì chúng tôi sẽ xem xét đơn khiếu nại đó và có thể thực thi một số biện pháp hạn chế đối với việc sử dụng nhãn hiệu đó. 

Nếu bạn là chủ sở hữu nhãn hiệu và quan tâm đến hoạt động sử dụng nhãn hiệu của mình, thì vui lòng xem lại chính sách đã nêu trên trang này và xem trang Trợ giúp cho chủ sở hữu nhãn hiệu để biết thêm thông tin về cách gửi đơn khiếu nại.

Nếu bạn là nhà quảng cáo và có thắc mắc về ảnh hưởng của chính sách này đến quảng cáo của mình, thì vui lòng truy cập vào trang Trợ giúp về nhãn hiệu cho nhà quảng cáo.

Nhãn hiệu trong quảng cáo tìm kiếm

Các chính sách sau đây áp dụng cho quảng cáo dạng văn bản xuất hiện trên Mạng Tìm kiếm của Google hoặc xuất hiện cho cụm từ tìm kiếm trên Mạng Hiển thị. Các chính sách này được thực thi khi chủ sở hữu nhãn hiệu gửi đơn khiếu nại hợp lệ cho Google.

Nhãn hiệu trong văn bản quảng cáo

Theo khiếu nại của chủ sở hữu nhãn hiệu, chúng tôi có thể hạn chế việc sử dụng nhãn hiệu trong văn bản quảng cáo.

Có các yêu cầu cụ thể đối với những người bán lại, trang web thông tin và các nhà quảng cáo được ủy quyền muốn sử dụng các nhãn hiệu bị hạn chế.

Chính sách về người bán lại và trang web thông tin

Quảng cáo có thể sử dụng nhãn hiệu trong văn bản quảng cáo nếu nhãn hiệu đáp ứng các yêu cầu sau:

Người bán lại: Trang đích của quảng cáo chủ yếu là để bán (hoặc hỗ trợ rõ ràng cho việc bán) các sản phẩm hoặc dịch vụ, các bộ phận, phụ tùng thay thế, sản phẩm hoặc dịch vụ tương thích tương ứng với nhãn hiệu. Trang đích phải cung cấp thông tin rõ ràng về cách mua sản phẩm hoặc dịch vụ cũng như hiển thị thông tin thương mại về sản phẩm hoặc dịch vụ đó (chẳng hạn như cước phí hoặc giá).

Trang web thông tin: Trang đích của quảng cáo chủ yếu là để cung cấp các thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ tương ứng với nhãn hiệu.

Không được phép sử dụng các quảng cáo sau theo Chính sách về người bán lại và trang web thông tin:

  • Quảng cáo đề cập đến nhãn hiệu nhằm mục đích cạnh tranh.
  • Quảng cáo có trang đích yêu cầu người dùng cung cấp nhiều thông tin trước khi hiển thị thông tin thương mại.
  • Quảng cáo không rõ ràng về việc nhà quảng cáo là người bán lại hay là trang web thông tin.

Nhà quảng cáo được ủy quyền

Nhà quảng cáo có thể sử dụng nhãn hiệu trong văn bản quảng cáo nếu chủ sở hữu nhãn hiệu đã ủy quyền cho họ. Nếu bạn là chủ sở hữu nhãn hiệu và muốn ủy quyền cho nhà quảng cáo, vui lòng xem trang Trợ giúp cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Nếu bạn là nhà quảng cáo đang cần được ủy quyền, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trên trang Trợ giúp nhãn hiệu cho nhà quảng cáo.

Cụm từ không được sử dụng để tham chiếu đến nhãn hiệu

Các loại quảng cáo sau có thể sử dụng cụm từ trong văn bản quảng cáo:

  • Quảng cáo sử dụng cụm từ mô tả theo nghĩa thông thường thay vì tham chiếu đến nhãn hiệu.
  • Quảng cáo đề cập đến hàng hóa hoặc dịch vụ không tương ứng với nhãn hiệu.

Tiện ích quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác

Chỉ dành cho một số định dạng và tiện ích quảng cáo nhất định, quảng cáo có thể sử dụng nhãn hiệu trong văn bản quảng cáo khi đề cập đến nhãn hiệu nhằm cung cấp thêm thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo.

Nhãn hiệu dưới dạng từ khóa

Chúng tôi không điều tra hoặc hạn chế việc sử dụng nhãn hiệu dưới dạng từ khóa.

Chính sách về nhãn hiệu ở Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp hội mậu dịch tự do Châu Âu (EFTA)

Đối với các chiến dịch quảng cáo nhắm mục tiêu đến khu vực Liên minh Châu Âu và Hiệp hội mậu dịch tự do Châu Âu, chúng tôi sẽ áp dụng chính sách về nhãn hiệu trong văn bản quảng cáo và từ khóa. Tuy nhiên, theo khiếu nại hợp lệ ở các khu vực này, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra có giới hạn để xem liệu việc kết hợp từ khóa và quảng cáo sử dụng nhãn hiệu có gây ra nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa và dịch vụ được quảng cáo hay không. Nếu chúng tôi nhận thấy việc kết hợp từ khóa và quảng cáo gây nhầm lẫn, chúng tôi sẽ từ chối quảng cáo.

Các loại quảng cáo nhắm mục tiêu đến khu vực Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp hội mậu dịch tự do Châu Âu (EFTA) sau đây có thể sử dụng nhãn hiệu dưới dạng từ khóa, miễn là việc kết hợp từ khóa và quảng cáo không gây nhầm lẫn. Sau đây là các ví dụ nhưng chưa phải là danh sách đầy đủ:

  • Quảng cáo sử dụng cụm từ mô tả hoặc chung chung thay vì đề cập đến nhãn hiệu.
  • Quảng cáo về các sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh.
  • Quảng cáo để bán các sản phẩm hoặc dịch vụ, phụ tùng thay thế, các sản phẩm hoặc dịch vụ tương thích tương ứng với nhãn hiệu.
  • Quảng cáo cho các trang web cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ tương ứng với nhãn hiệu.
  • Chỉ riêng với một số phần mở rộng và định dạng quảng cáo: Quảng cáo đề cập đến nhãn hiệu để cung cấp thêm thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo.

Nhãn hiệu trong URL hiển thị

Theo các khiếu nại của chủ sở hữu nhãn hiệu, chúng tôi có thể ngăn các nhãn hiệu xuất hiện trong miền con của URL hiển thị. Chúng tôi sẽ không xem xét hoặc hạn chế các nhãn hiệu trong miền cấp 2 hoặc đường dẫn URL hiển thị sau miền.

Nhãn hiệu trong các loại quảng cáo khác

Google có thể xóa các quảng cáo cụ thể trên Mạng Google theo khiếu nại của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Nhãn hiệu trong thông tin công bố trong quảng cáo

Để phản hồi đơn khiếu nại, chúng tôi có thể hạn chế hiển thị nhãn hiệu trong mục "Tên nhà quảng cáo" trong thông tin công bố trong quảng cáo và thay vào đó hiển thị tên hồ sơ thanh toán của nhà quảng cáo. Điều này bao gồm Thông tin công bố "Giới thiệu về nhà quảng cáo".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?