เครื่องหมายการค้า

Google มีเวอร์ชันแปลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายของเราแต่อย่างใด เวอร์ชันภาษาอังกฤษคือภาษาทางการที่เราใช้เพื่อบังคับใช้นโยบาย หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดใช้รายการแบบเลื่อนลงของภาษาที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

ผู้ใช้ Display & Video 360 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads โปรดดูข้อจํากัดเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Display & Video 360

Google ปฏิบัติตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในท้องถิ่น และกำหนดให้โฆษณา Google Ads ต้องไม่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม เราตระหนักดีว่าบุคคลที่สามอาจใช้เครื่องหมายการค้าได้ตามความเหมาะสมในบางสถานการณ์ เช่น การใช้โดยตัวแทนจำหน่ายเพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์

หากเจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง Google เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าในโฆษณา Google Ads เราจะตรวจสอบและอาจบังคับใช้ข้อจำกัดบางอย่างในการใช้เครื่องหมายการค้า 

หากคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่กังวลเกี่ยวกับการที่มีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ โปรดอ่านนโยบายที่ระบุไว้ในหน้านี้ และดูหน้าความช่วยเหลือสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียื่นเรื่องร้องเรียน

หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณาและมีข้อสงสัยว่านโยบายนี้อาจมีผลต่อโฆษณาของคุณอย่างไร โปรดไปที่หน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าสำหรับผู้ลงโฆษณา

เครื่องหมายการค้าในโฆษณาในเครือข่ายการค้นหา

นโยบายต่อไปนี้มีผลกับโฆษณาแบบข้อความที่แสดงในเครือข่ายการค้นหาของ Google หรือเพื่อตอบสนองกับคำค้นหาในเครือข่ายดิสเพลย์ และเราจะบังคับใช้นโยบายเหล่านั้นเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นคำร้องเรียนที่ถูกต้องมายัง Google

เครื่องหมายการค้าในข้อความโฆษณา

เราอาจจำกัดการใช้เครื่องหมายการค้าในข้อความโฆษณาเพื่อตอบสนองต่อการร้องเรียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับตัวแทนจำหน่าย เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล และผู้ลงโฆษณาที่ได้รับสิทธิ์ซึ่งต้องการใช้เครื่องหมายการค้าที่อาจถูกจำกัด

นโยบายเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายและเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล

โฆษณาใช้เครื่องหมายการค้าในข้อความโฆษณาได้หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ตัวแทนจำหน่าย: หน้า Landing Page ของโฆษณามุ่งเน้นการขาย (หรืออำนวยความสะดวกอย่างชัดเจนให้แก่การขาย) ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วนทดแทน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เข้ากันได้ซึ่งสัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก หน้า Landing Page ต้องระบุวิธีซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการไว้อย่างชัดเจน และแสดงข้อมูลทางการค้า เช่น อัตราหรือราคาต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นไว้ด้วย

เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล: จุดประสงค์หลักของหน้า Landing Page ของโฆษณาคือการให้รายละเอียดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้า

ไม่อนุญาตโฆษณาต่อไปนี้ภายใต้นโยบายผู้ค้าปลีกและเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล

  • โฆษณาที่อ้างอิงเครื่องหมายการค้าเพื่อจุดประสงค์ในการแข่งขัน
  • โฆษณาที่มีหน้า Landing Page ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลอย่างละเอียดก่อนที่จะแสดงข้อมูลทางการค้า
  • โฆษณาที่ระบุไม่ชัดเจนว่าผู้ลงโฆษณาเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล

ผู้ลงโฆษณาที่ได้รับสิทธิ์

ผู้ลงโฆษณาอาจใช้เครื่องหมายการค้าในข้อความโฆษณาหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า หากคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ลงโฆษณา โปรดดูหน้าความช่วยเหลือสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณาที่ต้องการขอการอนุมัติ โปรดทำตามวิธีการในหน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าสำหรับผู้ลงโฆษณา

คำที่ไม่ได้ใช้เพื่ออ้างอิงถึงเครื่องหมายการค้า

โฆษณาประเภทต่อไปนี้สามารถใช้คำในข้อความโฆษณาได้

  • โฆษณาที่ใช้คำบรรยายในความหมายปกติมากกว่าที่จะอ้างอิงถึงเครื่องหมายการค้า
  • โฆษณาที่อ้างถึงสินค้าหรือบริการที่ไม่สัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้า.

ชิ้นงานโฆษณาและรูปแบบโฆษณาอื่นๆ

โฆษณาอาจใช้เครื่องหมายการค้าในข้อความโฆษณาเมื่อกล่าวถึงเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณาได้สำหรับชิ้นงานโฆษณาและรูปแบบโฆษณาบางประเภทเท่านั้น

เครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นคีย์เวิร์ด

เราไม่ได้ตรวจสอบหรือจำกัดการใช้เครื่องหมายการค้าในฐานะคีย์เวิร์ด

นโยบายเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปและ EFTA

สำหรับแคมเปญโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไปที่ภูมิภาคในสหภาพยุโรปและสมาคมการค้าเสรียุโรป เราจะใช้นโยบายสำหรับเครื่องหมายการค้าในข้อความโฆษณาและคีย์เวิร์ด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการร้องเรียนที่ถูกต้องในภูมิภาคเหล่านี้ เราจะทำการตรวจสอบอย่างจำกัดว่าการรวมกันของคีย์เวิร์ดและโฆษณาที่มีเครื่องหมายการค้าอาจทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าและบริการที่โฆษณาหรือไม่ หากเราพบว่าการรวมกันของคีย์เวิร์ดและโฆษณาทำให้เกิดความสับสน เราก็จะไม่อนุมัติการรวมกันนั้น

โฆษณาประเภทต่อไปนี้ที่กำหนดเป้าหมายไปยังภูมิภาคในสหภาพยุโรปและ EFTA อาจใช้เครื่องหมายการค้าเป็นคีย์เวิร์ดได้ โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้คีย์เวิร์ดร่วมกับโฆษณาต้องไม่ทำให้เกิดความสับสน ต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างโดยสังเขปเท่านั้น

  • โฆษณาที่ใช้คำในเชิงบรรยายหรือโดยทั่วไป แทนการอ้างอิงถึงเครื่องหมายการค้า
  • โฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่แข่งขันกัน
  • โฆษณาสำหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ชิ้นส่วนทดแทน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เข้ากันได้ซึ่งสัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้า
  • โฆษณาสำหรับเว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้า
  • สำหรับชิ้นงานและรูปแบบโฆษณาบางอย่างเท่านั้น: โฆษณาที่อ้างถึงเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณา

เครื่องหมายการค้าใน URL ที่แสดง

เราอาจจำกัดไม่ให้เครื่องหมายการค้าปรากฏในโดเมนย่อยของ URL ที่แสดงเพื่อตอบสนองต่อการร้องเรียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ตรวจสอบหรือจำกัดเครื่องหมายการค้าในโดเมนระดับที่สองหรือเส้นทางหลังโดเมนของ URL ที่แสดง

เครื่องหมายการค้าในชิ้นงานธุรกิจ

เราอาจจำกัดการปรากฎของเครื่องหมายการค้าในชิ้นงานธุรกิจ เช่น ชื่อธุรกิจและโลโก้ธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อการร้องเรียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายการค้าในโฆษณาประเภทอื่นๆ

Google อาจลบโฆษณาบางรายการในเครือข่ายของ Google ตามที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าร้องเรียน

เครื่องหมายการค้าในการเปิดเผยโฆษณา

ในการดำเนินการกับการร้องเรียน เราอาจจำกัดไม่ให้เครื่องหมายการค้าปรากฏในส่วน "ชื่อผู้ลงโฆษณา" ของการเปิดเผยในโฆษณา และแสดงชื่อโปรไฟล์การชำระเงินของผู้ลงโฆษณาแทน และยังดำเนินการดังกล่าวกับการเปิดเผย "เกี่ยวกับผู้ลงโฆษณา" ด้วย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
true
73067
false
false