เครื่องหมายการค้า

Google มีเวอร์ชันแปลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายของเราแต่อย่างใด เวอร์ชันภาษาอังกฤษคือภาษาทางการที่เราใช้เพื่อบังคับใช้นโยบาย หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดใช้รายการแบบเลื่อนลงของภาษาที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

ผู้ใช้ Display & Video 360 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads โปรดดูข้อจํากัดเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Display & Video 360

Google ปฏิบัติตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในท้องถิ่น และกำหนดให้โฆษณา Google Ads ต้องไม่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม เราตระหนักดีว่าบุคคลที่สามอาจใช้เครื่องหมายการค้าได้ตามความเหมาะสมในบางสถานการณ์ เช่น การใช้โดยตัวแทนจำหน่ายเพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์

หากเจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง Google เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าในโฆษณา Google Ads เราจะตรวจสอบและอาจบังคับใช้ข้อจำกัดบางอย่างในการใช้เครื่องหมายการค้า 

หากคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่กังวลเกี่ยวกับการที่มีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ โปรดอ่านนโยบายที่ระบุไว้ในหน้านี้ และดูหน้าความช่วยเหลือสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียื่นเรื่องร้องเรียน

หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณาและมีข้อสงสัยว่านโยบายนี้อาจมีผลต่อโฆษณาของคุณอย่างไร โปรดไปที่หน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าสำหรับผู้ลงโฆษณา

เครื่องหมายการค้าในโฆษณาในเครือข่ายการค้นหา

นโยบายต่อไปนี้มีผลกับโฆษณาแบบข้อความที่แสดงในเครือข่ายการค้นหาของ Google หรือเพื่อตอบสนองกับคำค้นหาในเครือข่ายดิสเพลย์ และเราจะบังคับใช้นโยบายเหล่านั้นเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นคำร้องเรียนที่ถูกต้องมายัง Google

เครื่องหมายการค้าในข้อความโฆษณา

เราอาจจำกัดการใช้เครื่องหมายการค้าในข้อความโฆษณาเพื่อตอบสนองต่อการร้องเรียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับตัวแทนจำหน่าย เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล และผู้ลงโฆษณาที่ได้รับสิทธิ์ซึ่งต้องการใช้เครื่องหมายการค้าที่อาจถูกจำกัด

นโยบายเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายและเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล

โฆษณาใช้เครื่องหมายการค้าในข้อความโฆษณาได้หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ตัวแทนจำหน่าย: หน้า Landing Page ของโฆษณามุ่งเน้นการขาย (หรืออำนวยความสะดวกอย่างชัดเจนให้แก่การขาย) ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วนทดแทน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เข้ากันได้ซึ่งสัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก หน้า Landing Page ต้องระบุวิธีซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการไว้อย่างชัดเจน และแสดงข้อมูลทางการค้า เช่น อัตราหรือราคาต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นไว้ด้วย

เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล: จุดประสงค์หลักของหน้า Landing Page ของโฆษณาคือการให้รายละเอียดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้า

ไม่อนุญาตโฆษณาต่อไปนี้ภายใต้นโยบายผู้ค้าปลีกและเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล

  • โฆษณาที่อ้างอิงเครื่องหมายการค้าเพื่อจุดประสงค์ในการแข่งขัน
  • โฆษณาที่มีหน้า Landing Page ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลอย่างละเอียดก่อนที่จะแสดงข้อมูลทางการค้า
  • โฆษณาที่ระบุไม่ชัดเจนว่าผู้ลงโฆษณาเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล

ผู้ลงโฆษณาที่ได้รับสิทธิ์

ผู้ลงโฆษณาอาจใช้เครื่องหมายการค้าในข้อความโฆษณาหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า หากคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ลงโฆษณา โปรดดูหน้าความช่วยเหลือสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณาที่ต้องการขอการอนุมัติ โปรดทำตามวิธีการในหน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าสำหรับผู้ลงโฆษณา

คำที่ไม่ได้ใช้เพื่ออ้างอิงถึงเครื่องหมายการค้า

โฆษณาประเภทต่อไปนี้สามารถใช้คำในข้อความโฆษณาได้

  • โฆษณาที่ใช้คำบรรยายในความหมายปกติมากกว่าที่จะอ้างอิงถึงเครื่องหมายการค้า
  • โฆษณาที่อ้างถึงสินค้าหรือบริการที่ไม่สัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้า.

ส่วนขยายโฆษณาและรูปแบบโฆษณาอื่นๆ

สำหรับส่วนขยายโฆษณาและรูปแบบโฆษณาบางอย่าง โฆษณาอาจใช้เครื่องหมายการค้าในข้อความโฆษณาเมื่อกล่าวถึงเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณา

เครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นคีย์เวิร์ด

เราไม่ได้ตรวจสอบหรือจำกัดการใช้เครื่องหมายการค้าในฐานะคีย์เวิร์ด

นโยบายเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปและ EFTA

สำหรับแคมเปญโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไปที่ภูมิภาคในสหภาพยุโรปและสมาคมการค้าเสรียุโรป เราจะใช้นโยบายสำหรับเครื่องหมายการค้าในข้อความโฆษณาและคีย์เวิร์ด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการร้องเรียนที่ถูกต้องในภูมิภาคเหล่านี้ เราจะทำการตรวจสอบอย่างจำกัดว่าการรวมกันของคีย์เวิร์ดและโฆษณาที่มีเครื่องหมายการค้าอาจทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าและบริการที่โฆษณาหรือไม่ หากเราพบว่าการรวมกันของคีย์เวิร์ดและโฆษณาทำให้เกิดความสับสน เราก็จะไม่อนุมัติการรวมกันนั้น

โฆษณาประเภทต่อไปนี้ที่กำหนดเป้าหมายไปยังภูมิภาคในสหภาพยุโรปและ EFTA อาจใช้เครื่องหมายการค้าเป็นคีย์เวิร์ดได้ โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้คีย์เวิร์ดร่วมกับโฆษณาต้องไม่ทำให้เกิดความสับสน ต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างโดยสังเขปเท่านั้น

  • โฆษณาที่ใช้คำในเชิงบรรยายหรือโดยทั่วไป แทนการอ้างอิงถึงเครื่องหมายการค้า
  • โฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่แข่งขันกัน
  • โฆษณาสำหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ชิ้นส่วนทดแทน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เข้ากันได้ซึ่งสัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้า
  • โฆษณาสำหรับเว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้า
  • สำหรับส่วนขยายและรูปแบบโฆษณาบางอย่างเท่านั้น: โฆษณาที่อ้างถึงเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณา

เครื่องหมายการค้าใน URL ที่แสดง

เราอาจจำกัดไม่ให้เครื่องหมายการค้าปรากฏในโดเมนย่อยของ URL ที่แสดงเพื่อตอบสนองต่อการร้องเรียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ตรวจสอบหรือจำกัดเครื่องหมายการค้าในโดเมนระดับที่สองหรือเส้นทางหลังโดเมนของ URL ที่แสดง

เครื่องหมายการค้าในโฆษณาประเภทอื่นๆ

Google อาจลบโฆษณาบางรายการในเครือข่ายของ Google ตามที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าร้องเรียน

เครื่องหมายการค้าในการเปิดเผยโฆษณา

ในการดำเนินการกับการร้องเรียน เราอาจจำกัดไม่ให้เครื่องหมายการค้าปรากฏในส่วน "ชื่อผู้ลงโฆษณา" ของการเปิดเผยในโฆษณา และแสดงชื่อโปรไฟล์การชำระเงินของผู้ลงโฆษณาแทน และยังดำเนินการดังกล่าวกับการเปิดเผย "เกี่ยวกับผู้ลงโฆษณา" ด้วย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false