เครื่องหมายการค้า

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

ผู้ใช้ Display & Video 360 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads โปรดดูข้อจํากัดเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Display & Video 360

เราปฏิบัติตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในท้องถิ่นและปกป้องสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า จึงไม่อนุญาตโฆษณาที่มีการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม ผู้ลงโฆษณาสามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นของผู้อื่นในบางสถานการณ์ดังที่อธิบายด้านล่างนี้ เช่น เมื่อระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายต่อ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นเรื่องร้องเรียนการใช้เครื่องหมายการค้าในโฆษณา Google Ads ไปยัง Google เราจะตรวจสอบและอาจจำกัดการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

เกณฑ์ของนโยบายเครื่องหมายการค้า

ขณะตรวจสอบการร้องเรียนจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า เราจะพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อตัดสินว่าจะจำกัดการใช้เครื่องหมายการค้าในโฆษณาหรือไม่

เครื่องหมายการค้าใช้ในส่วนใดของโฆษณา

ต้องใช้เครื่องหมายการค้าในโฆษณา (และไม่ใช้เฉพาะในหน้า Landing Page ของโฆษณา)

เราจะไม่จำกัดการใช้งานดังต่อไปนี้

 • การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นคีย์เวิร์ด
 • เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในโดเมนระดับที่ 2 ของ URL ที่แสดงของโฆษณา

วิธีใช้งานเครื่องหมายการค้า

เราจะจำกัดการใช้งานดังต่อไปนี้

 • หากใช้เครื่องหมายการค้าในโฆษณาจากคู่แข่งโดยตรง
 • หากโฆษณาใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อทำให้เกิดความสับสน เข้าใจผิด หรือหลอกลวง

เราจะไม่จำกัดการใช้งานดังต่อไปนี้

 • หากหน้า Landing Page ของโฆษณาที่ใช้เครื่องหมายการค้ามีจุดประสงค์หลักเพื่อการขาย (หรืออำนวยความสะดวกในการขายอย่างชัดเจน) ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ส่วนประกอบ อะไหล่ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เข้ากันได้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า

  • หน้า Landing Page ของโฆษณาต้องระบุวิธีซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการไว้อย่างชัดเจน และแสดงข้อมูลทางการค้า เช่น อัตราหรือราคาต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นไว้ด้วย

  • โฆษณาและหน้า Landing Page ต้องระบุชัดเจนว่าผู้ลงโฆษณาเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล

 • หากหน้า Landing Page ของโฆษณาที่ใช้เครื่องหมายการค้ามีจุดประสงค์หลักเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า หรือจัดทำดัชนีของผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า
 • หากโฆษณานำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในเชิงบรรยายตามความหมายปกติ

ยื่นการร้องเรียนเครื่องหมายการค้า

หากคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและต้องการยื่นการร้องเรียนเครื่องหมายการค้า โปรดดูวิธีรายงานเนื้อหาใน Google

หากเราตัดสินให้จำกัดการใช้งานเครื่องหมายการค้าในโฆษณาหลังจากตรวจสอบการร้องเรียนแล้ว เราจะบังคับการจำกัดใช้งานดังกล่าวต่อเนื่องในโฆษณาใดก็ตามที่ใช้โดเมนระดับที่ 2 เดียวกันนั้นใน URL สุดท้าย

อุทธรณ์การจำกัดการใช้งานตามนโยบายเครื่องหมายการค้า

ผู้ลงโฆษณาที่เชื่อว่าโฆษณาถูกจำกัดอย่างไม่ถูกต้องภายใต้นโยบายนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดดังกล่าว หากบัญชีของผู้ลงโฆษณาแสดงโฆษณาที่ละเมิดนโยบายดังกล่าว รวมทั้งโฆษณาที่ไม่ได้ละเมิดด้วย ผู้ลงโฆษณาสามารถลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบาย และยื่นอุทธรณ์เพื่อยกเลิกการจำกัดในโฆษณาที่ไม่ละเมิดนโยบายนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ลงโฆษณารายเดียวกันนั้นสร้างโฆษณาใหม่ที่ละเมิดนโยบายในเวลาต่อมา การจำกัดการใช้งานเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดดังกล่าวจะยังมีผลบังคับใช้ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในบัญชีของผู้ลงโฆษณาหรือไม่ก็ตาม

การร้องเรียนเครื่องหมายการค้าที่ยื่นเข้ามาก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2023

โฆษณาบางรายการอาจถูกจำกัดเนื่องจากการร้องเรียนเครื่องหมายการค้าที่ยื่นเข้ามาก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2023 การจำกัดดังกล่าวจะทยอยยกเลิกไปตลอดปี 2024 ดังที่อธิบายไว้ในบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบาย Google Ads ผู้ลงโฆษณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดกล่าว หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถอนุญาตบัญชีของผู้ลงโฆษณาได้โดยกรอกแบบฟอร์มการให้อนุญาตบุคคลที่สาม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหลังจากตรวจสอบหน้านโยบายนี้อย่างละเอียดแล้ว คุณอาจใช้เครื่องมือแก้ปัญหาเครื่องหมายการค้าของ Google Ads ที่ช่วยนำไปยังแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
8487282110278840777
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true