Varumärken

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på inställningsikonen Bild på ikon för inställningar i YouTube längst ned i videospelaren, välj Undertexter/textning och sedan ditt språk.


Google följer lokala varumärkeslagar och kräver att Google Ads-annonser inte gör intrång på tredje parts rättigheter. Vi vet att tredje part kan ha rätt att använda varumärken i vissa situationer, till exempel att återförsäljare kan behöva beskriva produkter.

Om en ägare av ett varumärke skickar in ett anspråk till Google rörande användning av ägarens varumärken i Google Ads-annonser granskar vi anspråket och kan införa vissa begränsningar kring användningen av varumärket. 

Om du äger ett varumärke och har frågor kring användningen av ditt varumärke kan du läsa om policyn på den här sidan, samt gå till sidan Hjälp för varumärkesägare där det finns mer information om hur du skickar in ett anspråk.

Om du är annonsör och har frågor om hur policyn kan påverka dina annonser kan du gå till sidan Varumärkeshjälp för annonsörer.

Varumärken i sökannonser

Följande policyer gäller textannonser som visas i Googles söknätverk eller som svar på en sökfråga i Display-nätverket. De genomdrivs när en ägare av ett varumärke skickar in ett giltigt varumärkesanspråk till Google.

Varumärken i annonstext

Om ägare av varumärke skickar in anspråk kan vi begränsa användningen av deras varumärken i annonstext.

Det finns specifika krav på återförsäljare, informationswebbplatser och auktoriserade annonsörer som vill använda varumärken som annars är begränsade.

Policy för återförsäljare och informationswebbplatser

Annonser får använda varumärket i annonstexten om de uppfyller följande krav:

Återförsäljare: Annonsens målsida ägnas främst åt att sälja (eller tydligt underlätta försäljning av) produkter eller tjänster, komponenter, reservdelar eller kompatibla produkter eller tjänster som är kopplade till varumärket. Målsidan måste tydligt erbjuda ett sätt att köpa produkten eller tjänsten och visa kommersiell information, exempelvis om priser.

Informationswebbplatser: Det primära syftet med annonsens målsida är att ge information om produkter eller tjänster som motsvarar varumärket.

Enligt policyn för återförsäljare och informationswebbplatser är det inte tillåtet med

  • annonser som hänvisar till ett varumärke för konkurrensändamål
  • annonser med målsidor där användarna måste ange omfattande information innan den kommersiella informationen visas
  • annonser där det inte är tydligt om annonsören är en återförsäljare eller en informationswebbplats.

Auktoriserade annonsörer

Annonsörer får använda ett visst varumärke i annonstext om ägaren av varumärket har auktoriserat detta. Om du äger ett varumärke och vill auktorisera en annonsör finns mer information på sidan Hjälp för varumärkesägare. Om du är annonsör och vill använda ett varumärke kan du följa anvisningarna på sidan Varumärkeshjälp för annonsörer.

Termer som inte används i samband med ett varumärke

Du får använda varumärkestermen i annonstext i

  • annonser som använder termen på ett beskrivande sätt, med dess allmänna betydelse, utan att hänvisa till varumärket
  • annonser som handlar om varor eller tjänster som inte motsvarar varumärket.

Annonstillgångar och andra annonsformat

I annonser för vissa annonstillgångar och annonsformat kan ett varumärke användas i annonstexten när varumärket nämns i syfte att lägga till ytterligare information om de marknadsförda produkterna eller tjänsterna.

Varumärken som sökord

Vi undersöker och begränsar inte användning av varumärken som sökord.

Policy för varumärken i EU och EFTA

För annonskampanjer som är inriktade på EU och EFTA gäller ovanstående policy för varumärken i annonstext och sökord. Om vi tar emot ett giltigt anspråk gällande dessa regioner kan vi dock göra en begränsad undersökning där vi kontrollerar om kombinationen av sökord och annons som innehåller ett visst varumärke kan orsaka förvirring kring varifrån de annonserade varorna och tjänsterna kommer. Om vi upptäcker att kombinationen av sökord och annons är förvirrande godkänns dessa inte.

Följande annonstyper som är inriktade på regioner i EU och EFTA får använda varumärken som sökord, så länge kombinationen av sökordet och annonsen inte är förvirrande. Listan nedan är inte fullständig, men några exempel på detta är

  • annonser som använder en term på ett beskrivande eller generiskt sett, och inte i samband med varumärket
  • annonser för konkurrerande produkter eller tjänster
  • annonser för försäljning av produkter och tjänster, reservdelar eller kompatibla produkter och tjänster som är kopplade till varumärket
  • annonser för webbplatser som tillhandahåller information om produkter och tjänster som är kopplade till varumärket
  • endast vissa annonstillgångar och annonsformat: annonser som hänvisar till varumärket för att ge ytterligare information om de annonserade produkterna eller tjänsterna.

Varumärken i visningsadresser

Om ägare av varumärke skickar in anspråk kan vi begränsa användningen av deras varumärken i underdomäner av visningsadresser. Vi utreder inte varumärkesanvändning på andranivådomäner eller sökvägar efter domäner i visningsadresser.

Varumärken i företagstillgångar

Vid klagomål från ägaren av ett varumärke kan vi hindra varumärket från att visas i företagstillgångar, till exempel företagsnamn och företagslogotyper. 

Varumärken i andra typer av annonser

Google kan ta bort specifika annonser från Googles nätverk i händelse av anspråk från ägare av varumärken.

Varumärken i annonsupplysningar

I samband med ett varumärkesanspråk kan vi begränsa användningen ett varumärke under Annonsörens namn i annonsupplysningar och i stället visa annonsörens betalningsprofil. Detta innefattar informationen Om annonsören i annonsupplysningar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
false
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067
false