Ochranné známky

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Dodržiavame miestne právne predpisy o ochranných známkach a chránime práva vlastníkov ochranných známok. Preto nepovoľujeme reklamy, ktoré porušujú práva súvisiace s ochrannou známkou. V súlade s informáciami uvedenými nižšie však inzerenti v určitých situáciách môžu používať ochranné známky, ktoré patria iným osobám, napríklad pri identifikácii výrobku, ktorý predávajú. Ak vlastník ochrannej známky podá spoločnosti Google sťažnosť na používanie svojej ochrannej známky v reklamách Google Ads, posúdime ju a používanie danej ochrannej známky môžeme obmedziť.

Kritériá vyplývajúce z pravidiel používania ochranných známok

Pri posudzovaní sťažnosti vlastníka ochrannej známky zvažujeme všetky nasledujúce kritériá s cieľom určiť, či treba používanie danej ochrannej známky v reklamách obmedziť.

Kde sa ochranná známka v reklame používa

Ochranná známka sa musí používať v reklame (nielen na vstupnej stránke reklamy).

Nebudeme obmedzovať tieto prípady použitia:

Ako sa ochranná známka používa

Budeme obmedzovať tieto prípady použitia:

  • Ochranná známka sa používa v reklame priameho konkurenta.
  • Reklama používa ochrannú známku mätúcim, klamlivým alebo zavádzajúcim spôsobom.

Nebudeme obmedzovať tieto prípady použitia:

  • Vstupná stránka reklamy používajúcej ochrannú známku je zameraná hlavne na predaj (alebo zjavnú podporu predaja) výrobkov alebo služieb, komponentov, náhradných dielov alebo kompatibilných výrobkov či služieb zodpovedajúcich ochrannej známke.

    • Vstupná stránka musí jasným spôsobom poskytovať možnosť zakúpenia výrobkov alebo služieb a musí obsahovať komerčné informácie o nich, napríklad sadzby alebo predajné ceny.

    • Z reklamy a vstupnej stránky musí byť zjavné, či je inzerent predajcom alebo prevádzkuje informačný web.

  • Hlavným účelom vstupnej stránky reklamy používajúcej ochrannú známku je poskytovať informatívne údaje o výrobkoch alebo službách zodpovedajúcich danej ochrannej známke alebo index výsledkov vyhľadávania súvisiacich s danou ochrannou známkou.
  • Reklama používa ochrannú známku opisne v bežnom zmysle slova.

Podanie sťažnosti na porušenie ochrannej známky

Ak ste vlastník ochrannej známky a chceli by ste podať sťažnosť na porušenie ochrannej známky, pozrite si, ako nahlásiť obsah na Googli.

Ak po posúdení sťažnosti rozhodneme, že by sme mali obmedziť používanie danej ochrannej známky v reklame, vo všeobecnosti budeme priebežne aplikovať obmedzenia na všetky reklamy, ktoré používajú rovnakú doménu druhej úrovne v cieľovej webovej adrese.

Odvolanie proti obmedzeniu na základe pravidiel používania ochranných známok

Inzerenti, ktorí sú presvedčení, že ich reklamy boli nesprávne obmedzené na základe týchto pravidiel, môžu podať odvolanie podľa pokynov v upozorneniach spojených s týmito obmedzeniami. Ak sa v účte inzerenta nachádzajú reklamy, ktoré porušujú pravidlá, ako aj tie, ktoré pravidlá neporušujú, inzerent môže odstrániť reklamy porušujúce pravidlá a podať odvolanie, aby bolo zrušené obmedzenie reklám, ktoré pravidlá neporušujú. Ak však ten istý inzerent neskôr vytvorí nové reklamy, ktoré porušujú pravidlá, všetky následné obmedzenia týkajúce sa ochranných známok budú ponechané bez ohľadu na zmeny vykonané v účte inzerenta.

Sťažnosti na porušenie ochrannej známky podané pred 24. júlom 2023

Niektoré reklamy môžu byť obmedzené pre sťažnosti na porušenie ochrannej známky podané pred 24. júlom 2023. Ako je uvedené v zázname zmien pravidiel služby Google Ads, tieto obmedzenia sa prestanú uplatňovať v priebehu roka 2024. Inzerenti môžu podať odvolanie podľa pokynov v upozorneniach spojených s obmedzeniami. Prípadne môže vlastník ochrannej známky udeliť oprávnenie účtu inzerenta po vyplnení formulára žiadosti o udelenie oprávnenia tretej strane.

Ak budete mať po starostlivom preštudovaní si tejto stránky s pravidlami ďalšie otázky, môžete využiť náš nástroj služby Google Ads na odstraňovanie problémov s ochrannými známkami, ktorý vás nasmeruje na tie správne zdroje.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
6719314001934351023
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067