Ochranné známky

Spoločnosť Google dodržiava miestne zákony o ochranných známkach a vyžaduje, aby reklamy neporušovali práva na ochranné známky tretích strán. Uznávame, že tretie strany môžu v určitých situáciách náležite používať ochranné známky – napríklad predajcovia v popisoch produktov.

Ak vlastník ochrannej známky odošle spoločnosti Google sťažnosť týkajúcu sa používania jeho ochrannej známky v reklamách, sťažnosť posúdime a môžeme uplatniť určité obmedzenia týkajúce sa používania ochrannej známky. Nasledujúce pravidlá sa vzťahujú na ochranné známky používané v textových reklamách vo Vyhľadávacej sieti a uplatňujú sa v prípade, že vlastník ochrannej známky odošle spoločnosti Google platnú sťažnosť na porušenie ochrannej známky.

Ak ste vlastník ochrannej známky a zaujímate sa o používanie svojej ochrannej známky, preštudujte si pravidlá uvedené na tejto stránke a navštívte stránku Pomocník pre vlastníkov ochranných známok, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako odoslať sťažnosť.

Ak ste inzerent a máte otázky týkajúce sa toho, ako môžu tieto pravidlá ovplyvniť vaše reklamy, navštívte stránku Pomocník pre inzerentov v oblasti ochranných známok.

Ochranné známky v reklamnom texte

V reakcii na sťažnosti vlastníka ochrannej známky môžeme obmedziť používanie ochranných známok v reklamnom texte.

Ak chcú predajcovia, informačné webové stránky a oprávnení inzerenti používať ochranné známky, ktorých používanie by bolo inak obmedzené, musia spĺňať existujúce konkrétne požiadavky.

Pravidlá pre predajcov a informačné weby

V reklamách sa môžu používať ochranné známky v reklamnom texte za predpokladu, že spĺňajú nasledujúce požiadavky:

Predajcovia: Vstupná stránka reklamy je primárne určená na predaj (alebo jasné sprostredkovanie predaja) výrobkov alebo služieb, komponentov, náhradných dielov alebo kompatibilných výrobkov či služieb zodpovedajúcich ochrannej známke. Vstupná stránka reklamy musí jasným spôsobom poskytovať možnosť zakúpenia produktov či služieb alebo obsahovať komerčné informácie týkajúce sa týchto produktov alebo služieb, ako sú napríklad sadzby alebo ceny.

Informačné webové stránky: Hlavným účelom vstupnej stránky reklamy je poskytovať informatívne údaje o produktoch alebo službách zodpovedajúcich ochrannej známke.

Pravidlá pre predajcov a informačné webové stránky nepovoľujú:

  • reklamy, ktoré sa zmieňujú o ochrannej známke z konkurenčných dôvodov;
  • reklamy so vstupnými stránkami, ktoré pred zobrazením komerčných informácií vyžadujú od používateľov poskytnutie podrobných informácií;
  • reklamy, z ktorých jasne nevyplýva, či je inzerent predajcom alebo prevádzkovateľom informačného webu.

Oprávnení inzerenti

Inzerenti môžu používať ochranné známky v reklamnom texte, ak im na to vlastník ochrannej známky udelil oprávnenie. Ak ste vlastník ochrannej známky a chcete nejakému inzerentovi udeliť oprávnenie na jej používanie, preštudujte si stránku Pomocník pre vlastníkov ochranných známok. Ak ste inzerent žiadajúci o oprávnenie, postupujte podľa pokynov na stránke Pomocník pre inzerentov v oblasti ochranných známok.

Výraz, ktorý nie je použitý v súvislosti s ochrannou známkou

Nasledujúce typy reklám môžu používať výraz v reklamnom texte:

  • reklamy, ktoré používajú výraz popisne v jeho normálnom význame, nie v súvislosti s ochrannou známkou;
  • reklamy odkazujúce na tovary alebo služby, ktoré nezodpovedajú ochrannej známke.

Rozšírenia a ďalšie formáty reklamy

Ochrannú známku môžete v reklamnom texte uviesť len pre určité rozšírenia a formáty reklamy, ak na ňu odkazujete v záujme poskytnutia ďalších informácií o inzerovaných výrobkoch a službách.

Ochranné známky v kľúčových slovách

Neprešetrujeme ani neobmedzujeme používanie ochranných známok ako kľúčových slov.

Pravidlá pre ochranné známky v EÚ a EZVO

Pre reklamné kampane zacielené na regióny Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu platia pravidlá pre ochranné známky v reklamnom texte a kľúčových slovách. V reakcii na platnú sťažnosť v týchto regiónoch však v obmedzenej miere uskutočníme prešetrenie. Cieľom prešetrovania bude zistiť, či kombinácia kľúčového slova a reklamy, ktorá obsahuje ochrannú známku, nie je mätúca z hľadiska pôvodu inzerovaných tovarov a služieb. Ak zistíme, že kombinácia kľúčového slova a reklamy je mätúca, zamietneme ju.

Nasledujúce typy reklám zacielené na regióny EÚ a EZVO môžu používať ochrannú známku ako kľúčové slovo za predpokladu, že kombinácia kľúčového slova a reklamy nie je mätúca. Tu je niekoľko príkladov (nejde o úplný zoznam):

  • reklamy, v ktorých sa výraz používa popisne alebo všeobecne, nie v súvislosti s ochrannou známkou;
  • reklamy na konkurenčné produkty alebo služby;
  • reklamy na predaj produktov alebo služieb, náhradných dielov alebo kompatibilných produktov alebo služieb zodpovedajúcich ochrannej známke;
  • reklamy na weby, ktoré poskytujú informatívne údaje o produktoch alebo službách zodpovedajúcich ochrannej známke;
  • iba pre určité rozšírenia a formáty reklamy: reklamy odvolávajúce sa na ochrannú známku s cieľom poskytnúť ďalšie informácie o inzerovaných produktoch alebo službách.
Regióny v EÚ a EZVO
Alandy
Rakúsko
Bassas da India
Belgicko
Bouvetov ostrov
Bulharsko
Clippertonov ostrov
Chorvátsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Ostrov Europa
Fínsko
Francúzsko
Francúzska Guyana
Francúzska Polynézia
Francúzske južné a antarktické územia
Nemecko
Gibraltár
Súostrovie Glorioso
Grécko
Guadeloupe
Guernsey
Maďarsko
Island
Írsko
Ostrov Man
Taliansko
Jan Mayen
Jersey
Ostrov Juan de Nova
Lotyšsko
Lichtenštajnsko
Litva
Luxembursko
Malta
Martinik
Mayotte
Monako
Holandsko
Nová Kaledónia
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Réunion
Rumunsko
Svätý Bartolomej
Svätý Martin
Saint Pierre a Miquelon
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Svalbard
Švédsko
Švajčiarsko
Ostrov Tromelin
Spojené kráľovstvo
Wallis a Futuna

Ochranné známky v zobrazených webových adresách

Ako sme uviedli v sekcii vyššie, Google môže prešetriť a obmedziť používanie ochranných známok v reklamnom texte. Tento proces sa nevzťahuje na ochranné známky v zobrazenej webovej adrese reklamy (webová adresa, ktorá sa zobrazuje v reklame).

V reakcii na sťažnosť môžeme obmedziť zobrazovanie ochrannej známky v subdoméne zobrazenej webovej adresy inzerenta. Nemusí dôjsť k zamietnutiu samotnej reklamy, no v zobrazenej webovej adrese sa nebudú zobrazovať žiadne subdomény. V prípade akýchkoľvek iných obáv v súvislosti so zobrazenými webovými adresami môžu vlastníci ochranných známok kontaktovať priamo inzerenta.

Ochranné známky vo výsledkoch vyhľadávania na Googli

Neprešetrujeme používanie ochranných známok na webových stránkach, ktoré sa objavujú vo výsledkoch vyhľadávača Google.

Ochranné známky v iných typoch reklám

Pravidlá používania ochranných známok sa vzťahujú iba na ochranné známky v textových reklamách služby Google Ads vo Vyhľadávacej sieti. Spoločnosť Google však môže odstrániť konkrétne reklamy v Sieti Google v reakcii na sťažnosti vlastníkov ochranných známok.

Ochranné známky v informáciách o zadávateľovi

V reakcii na sťažnosť môžeme obmedziť zobrazovanie ochrannej známky v poli Meno inzerenta v rámci informácií o zadávateľovi a zobraziť namiesto toho názov platobného profilu inzerenta. Zahŕňa to aj Informácie o inzerentovi v rámci informácií o zadávateľovi.

Používanie ochranných známok spoločnosti Google

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?