Varemerker

Google leverer oversatte versjoner av brukerstøtten, men de er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Display & Video 360-brukere må overholde disse Google Ads-retningslinjene. Du finner flere begrensninger i brukerstøtten for Display & Video 360.

Vi overholder lokale lover om varemerker og beskytter varemerkeeiernes rettigheter. Derfor tillater vi ikke annonser som bryter varemerkerettigheter. Men i noen situasjoner (som beskrevet nedenfor) kan annonsører bruke varemerker som eies av andre, for eksempel hvis de identifiserer et produkt de videreselger. Hvis en varemerkeeier sender inn en klage til Google om bruk av varemerket sitt i Google Ads-annonser, gjennomgår vi klagen, og vi kan innføre begrensninger på bruken av varemerket.

Kriterier i retningslinjene for varemerker

Når vi gjennomgår klager fra varemerkeeiere, vurderer vi alle kriteriene som er oppført nedenfor, for å avgjøre om bruken av det aktuelle varemerket i annonser skal begrenses.

Hvor i annonsen varemerket brukes

Varemerket skal brukes i selve annonsen (og ikke bare på landingssiden for annonsen).

Vi begrenser ikke

Hvordan varemerket brukes

Vi begrenser bruk

  • hvis varemerket brukes i en annonse fra en direkte konkurrent
  • hvis en annonse bruker varemerket på en villedende, forvirrende eller bedragersk måte

Vi begrenser ikke bruk

  • hvis landingssiden for annonsen som bruker varemerket, hovedsakelig selger (eller åpenbart tilrettelegger for salg av) produkter, tjenester, komponenter, erstatningsdeler eller kompatible produkter eller tjenester relatert til varemerket

    • Landingssiden for annonsen må gi brukerne en klar og tydelig mulighet til å kjøpe produktene eller tjenestene og vise kommersiell informasjon om disse dem, for eksempel priser.

    • Annonsen og landingssiden skal vise tydelig om annonsøren er videreselger eller driver et informasjonsnettsted.

  • hvis hovedformålet med landingssiden for annonsen med varemerket er å gi detaljert informasjon om produkter eller tjenester relatert til varemerket, eller hvis den er en indeks over søkeresultater relatert til varemerket
  • hvis annonsen bruker varemerket beskrivende med den betydningen det vanligvis har

Send inn en klage om misbruk av et varemerke

Hvis du er varemerkeeier og vil sende inn en klage om misbruk av et varemerke, kan du lese artikkelen Rapporter innhold på Google.

Hvis vi etter en gjennomgang av en klage avgjør at bruken av varemerket i en annonse skal begrenses, legger vi vanligvis inn begrensninger fortløpende for alle annonser som bruker det samme domenet på andre nivå i den endelige nettadressen.

Ank en begrensning knyttet til retningslinjer for varemerker

Annonsører som mener annonsene deres ved en feil er pålagt begrensninger i henhold til disse retningslinjene, kan sende inn en anke ved å følge veiledningen i varselet som ble gitt i forbindelse med begrensningene. Hvis en annonsør har en konto med noen annonser som følger retningslinjene, og noen som ikke gjør det, kan annonsøren slette annonsene som bryter retningslinjene, og deretter sende inn en anke for å få fjernet begrensningen for de andre annonsene. Men hvis den samme annonsøren senere lager nye annonser som bryter retningslinjene, blir eventuelle nye varemerkebegrensninger vanligvis ikke fjernet igjen selv om det gjøres endringer i kontoen.

Klager om misbruk av varemerker som er sendt inn før 24. juli 2023

Noen annonser kan være begrenset på grunn av klager om misbruk av varemerker som ble sendt inn før 24. juli 2023. Disse begrensningene blir faset ut i løpet av 2024, slik det er beskrevet i loggen over endringer i retningslinjene for Google Ads. Annonsører kan sende inn en anke ved å følge veiledningen i varselet som ble sendt i forbindelse med begrensningene. Alternativt kan varemerkeeieren gi annonsørkontoen autorisasjon ved å fylle ut skjemaet for å be om autorisering av tredjeparter.

Hvis du fortsatt lurer på noe etter at du har lest grundig gjennom denne siden om retningslinjene, kan du fylle ut Google Ads-skjemaet for varemerkerelaterte spørsmål.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
true
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73067