Varemerker

Google overholder lokale varemerkelover og tillater ikke at Google-annonser bryter varemerkerettighetene til tredjeparter. Vi erkjenner at tredjeparter i enkelte situasjoner kan bruke varemerker på en tilforlatelig måte, for eksempel i situasjoner der forhandlere beskriver produkter.

Hvis en varemerkeeier sender inn en klage til Google om bruk av varemerket sitt i Google-annonser, gjennomgår vi klagen og kan innføre visse begrensninger på bruken av varemerket. Følgende retningslinjer gjelder for varemerker som brukes i tekstannonser i Søkenettverket, og de innføres når en varemerkeeier sender inn en gyldig klage til Google.

Hvis du er varemerkeeier og er bekymret for bruken av varemerket ditt, kan du lese gjennom retningslinjene som er beskrevet på denne siden og gå til Hjelp for varemerkeeiere for å få mer informasjon om hvordan du sender inn en klage.

Hvis du er annonsør og har spørsmål om hvordan disse retningslinjene kan påvirke annonsene dine, kan du gå til Varemerkehjelp for annonsører.

Varemerker i annonsetekst

På grunnlag av klager fra varemerkeeiere kan vi begrense bruken av varemerker i annonsetekst.

Spesifikke krav gjelder for forhandlere, informasjonsnettsteder og autoriserte annonsører som ønsker å bruke varemerker som ellers ville ha vært underlagt begrensninger.

Retningslinjer for forhandlere og informasjonsnettsteder

Annonser kan ha et varemerke i annonseteksten hvis annonsen oppfyller følgende krav:

Forhandlere: Hovedformålet med annonsens landingsside er å selge (eller tydelig legge til rette for salg av) produkter eller tjenester, komponenter, reservedeler eller kompatible produkter eller tjenester som er knyttet til varemerket. Landingssiden må på en tydelig måte gi mulighet til å kjøpe produktene eller tjenestene eller presentere kommersiell informasjon om dem, for eksempel priser eller tilbud.

Informasjonsnettsteder: Hovedformålet med annonsens landingsside er å presentere informasjon om produkter eller tjenester som er knyttet til varemerket.

Følgende er ikke tillatt i henhold til retningslinjene for forhandlere og informasjonsnettsteder:

  • annonser som har referanser til varemerket av konkurransehensyn
  • annonser med landingssider som krever at brukerne oppgir omfattende informasjon før kommersiell informasjon presenteres
  • annonser der det ikke går tydelig frem om annonsøren er forhandler eller et informasjonsnettsted

Autoriserte annonsører

Annonsører kan bruke et varemerke i annonsetekst hvis varemerkeeieren har gitt dem autorisasjon til å gjøre det. Hvis du er varemerkeeier og ønsker å gi autorisasjon til en annonsør, kan du gå til Hjelp for varemerkeeiere. Hvis du er en annonsør som ønsker autorisasjon, kan du gå til Varemerkehjelp for annonsører.

Bruk av en term uten tilknytning til et varemerke

En term kan brukes i annonsetekst for følgende annonsetyper:

  • Annonser som inneholder en term som brukes deskriptivt i sin alminnelige betydning, altså uten tilknytning til varemerket.
  • Annonser som inneholder referanser til varer eller tjenester som ikke er knyttet til varemerket.
 

Annonseutvidelser og andre annonseformater

Bare for bestemte annonseutvidelser og -formater kan annonser inneholde et varemerke i annonseteksten når det henvises til varemerket for å gi ytterligere informasjon om produktene eller tjenestene det annonseres for.

Varemerker som søkeord

Vi verken undersøker eller begrenser bruken av varemerker som søkeord.

Retningslinjer for varemerker i EU og EFTA

Retningslinjene for varemerker i annonsetekst og søkeord gjelder for annonsekampanjer som er målrettet mot EU og EFTA. Når vi mottar en gyldig klage i disse regionene, gjennomfører vi imidlertid en begrenset undersøkelse for å avdekke om bruken av et varemerke i et søkeord i kombinasjon med en annonse, skaper uklarhet rundt opprinnelsen til varene og tjenestene det annonseres for. Hvis vi finner ut at kombinasjonen av et søkeord og en annonse skaper forvirring, godkjenner vi ikke annonsen.

Et varemerke kan brukes som søkeord for følgende annonsetyper som er målrettet mot EU og EFTA, forutsatt at kombinasjonen av søkeordet og annonsen ikke skaper forvirring. Dette er bare eksempler, ikke en uttømmende liste:

  • Annonser som inneholder en term som brukes deskriptivt eller generisk, altså uten tilknytning til varemerket.
  • Annonser for konkurrerende produkter eller tjenester.
  • Annonser for salg av produkter eller tjenester, reservedeler eller kompatible produkter eller tjenester som er knyttet til varemerket.
  • Annonser for nettsteder som presenterer informasjon om produkter eller tjenester som er knyttet til varemerket.
  • Bare for bestemte annonseutvidelser og formater: Annonser som inneholder referanser til varemerket for å gi ytterligere informasjon om produktene eller tjenestene det annonseres for.
Regioner i EU og EFTA
Åland
Østerrike
Bassas da India
Belgia
Bouvetøya
Bulgaria
Clipperton Island
Kroatia
Kypros
Tsjekkia
Danmark
Estland
Europaøya
Finland
Frankrike
Fransk Guyana
Fransk Polynesia
De sydlige franske og antarktiske territorier
Tyskland
Gibraltar
Glorieusesøyene
Hellas
Guadeloupe
Guernsey
Ungarn
Island
Irland
Man
Italia
Jan Mayen
Jersey
Juan de Nova
Latvia
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Martinique
Mayotte
Monaco
Nederland
Ny-Caledonia
Norge
Polen
Portugal
Réunion
Romania
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Slovakia
Slovenia
Spania
Svalbard
Sverige
Sveits
Tromelinøya
Storbritannia
Wallis og Futuna

Varemerker i visningsadresser

Som beskrevet i avsnittet ovenfor, kan vi undersøke og begrense bruken av varemerker i annonsetekst. Denne prosessen gjelder ikke for varemerker i visningsadressen til en annonse (nettstedsadressen som vises i annonsen).

Hvis vi mottar en klage på en utvidet tekstannonse, kan vi forhindre at varemerket vises i et underdomene for annonsørens visningsadresse. Du kan oppleve at annonsen likevel godkjennes, men at ingen underdomener er oppført i visningsadressen. Hvis du har andre spørsmål om visningsadresser, kan du ta direkte kontakt med nettstedseieren.

Varemerker i Googles søkeresultater

Vi undersøker ikke bruken av varemerker på nettsteder som vises i Googles søkeresultater.

Varemerker i andre typer annonser

Retningslinjene for varemerker gjelder bare for varemerker i Google Ads-tekstannonser i Søkenettverket. Google kan likevel fjerne bestemte annonser i Google-nettverket hvis vi mottar klager fra varemerkeeiere.

Bruk av Googles varemerker

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?