Tanda dagangan

Google memberikan versi terjemahan Pusat Bantuan kami sebagai kemudahan, walaupun terjemahan tersebut tidak bertujuan mengubah kandungan dasar kami. Versi bahasa Inggeris ialah bahasa rasmi yang kami gunakan untuk menguatkuasakan dasar kami. Untuk melihat artikel ini dalam bahasa lain, gunakan menu lungsur bahasa di bahagian bawah halaman.

Pengguna Display & Video 360 mesti mematuhi dasar Google Ads ini. Lawati pusat bantuan Display & Video 360 untuk mendapatkan pengehadan tambahan.

Google mematuhi undang-undang tanda dagangan setempat dan menghendaki bahawa iklan Google Ads tidak melanggar tanda dagangan pihak ketiga. Kami menyedari bahawa pihak ketiga boleh menggunakan tanda dagangan dengan betul dalam keadaan tertentu, seperti oleh penjual semula untuk memerihalkan produk.

Jika pemilik tanda dagangan memfailkan aduan kepada Google tentang penggunaan tanda dagangan mereka dalam iklan Google Ads, kami akan menyemak aduan dan mungkin menguatkuasakan sekatan tertentu terhadap penggunaan tanda dagangan tersebut. 

Jika anda pemilik tanda dagangan yang berkenaan dengan penggunaan tanda dagangan anda, sila semak dasar yang digariskan di halaman ini dan lihat halaman Bantuan untuk pemilik tanda dagangan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara mengemukakan aduan.

Sekiranya anda pengiklan dan mempunyai pertanyaan tentang cara dasar ini boleh mempengaruhi iklan anda, sila lawati halaman Bantuan tanda dagangan untuk pengiklan.

Tanda dagangan dalam iklan carian

Dasar berikut digunakan pada iklan teks yang dipaparkan di Rangkaian Carian Google atau dalam respons kepada pertanyaan carian di Rangkaian Paparan dan dikuatkuasakan apabila pemilik tanda dagangan mengemukakan aduan yang sah kepada Google.

Tanda dagangan dalam teks iklan

Sebagai respons kepada aduan pemilik tanda dagangan, kami boleh menyekat penggunaan tanda dagangan dalam teks iklan.

Terdapat keperluan khusus untuk penjual semula, tapak bermaklumat dan pengiklan diizinkan yang ingin menggunakan tanda dagangan yang sebaliknya mungkin terhad.

Dasar penjual semula dan tapak bermaklumat

Iklan boleh menggunakan tanda dagangan dalam teks iklan jika memenuhi syarat berikut:

Penjual semula: Halaman pendaratan iklan khususnya didedikasikan untuk menjual (atau dengan jelas memudahkan penjualan) produk atau perkhidmatan, komponen, alat ganti, atau produk atau perkhidmatan serasi yang sepadan dengan tanda dagangan tersebut. Halaman pendaratan mesti memberikan cara yang jelas untuk membeli produk atau perkhidmatan dan memaparkan maklumat komersial tentang produk atau perkhidmatan tersebut, seperti kadar atau harga.

Tapak bermaklumat: Tujuan utama halaman pendaratan iklan adalah menyediakan butiran bermaklumat tentang produk atau perkhidmatan yang sepadan dengan tanda dagangan.

Perkara berikut tidak dibenarkan di bawah dasar Penjual semula dan tapak bermaklumat:

  • Iklan yang merujuk kepada tanda dagangan untuk tujuan daya saing.
  • Iklan dengan halaman pendaratan yang memerlukan pengguna memberikan maklumat yang banyak sebelum memaparkan maklumat komersial.
  • Iklan yang tidak menyatakan dengan jelas sama ada pengiklan merupakan penjual semula atau tapak bermaklumat.

Pengiklan yang diizinkan

Pengiklan boleh menggunakan tanda dagangan dalam teks iklan jika pemilik tanda dagangan telah mengizinkan mereka. Jika anda pemilik tanda dagangan dan ingin mengizinkan pengiklan, sila lihat halaman Bantuan untuk pemilik tanda dagangan. Jika anda pengiklan yang ingin mendapatkan keizinan, sila ikut arahan pada halaman Bantuan tanda dagangan untuk pengiklan.

Istilah tidak digunakan untuk merujuk tanda dagangan

Jenis iklan berikut boleh menggunakan istilah dalam teks iklan:

  • Iklan yang menggunakan istilah secara deskriptif dalam pengertian biasa dan bukannya merujuk pada tanda dagangan.
  • Iklan yang merujuk pada barangan atau perkhidmatan yang tidak sepadan dengan tanda dagangan.

Sambungan iklan dan format iklan lain

Untuk sambungan dan format iklan tertentu sahaja, iklan boleh menggunakan tanda dagangan dalam teks iklan apabila merujuk kepada tanda dagangan untuk memberikan maklumat tambahan tentang produk atau perkhidmatan yang diiklankan.

Tanda dagangan sebagai kata kunci

Kami tidak menyiasat atau menyekat tanda dagangan sebagai kata kunci.

Dasar tanda dagangan di EU dan EFTA

Untuk kempen iklan yang menyasarkan wilayah Kesatuan Eropah dan Persatuan Perdagangan Bebas Eropah, dasar bagi tanda dagangan dalam teks iklan dan kata kunci digunakan. Walau bagaimanapun, sebagai respons kepada aduan yang sah di wilayah ini, kami akan menjalankan siasatan terhad tentang sama ada gabungan kata kunci dan iklan yang memaparkan tanda dagangan mengelirukan dari segi asal barangan dan perkhidmatan yang diiklankan. Sekiranya kami mendapati gabungan kata kunci dan iklan mengelirukan, kami akan menolak gabungan ini.

Jenis iklan berikut yang menyasarkan wilayah EU dan EFTA mungkin menggunakan tanda dagangan sebagai kata kunci, dengan syarat gabungan kata kunci dan iklan tidak mengelirukan. Berikut adalah contoh dan bukan senarai yang lengkap:

  • Iklan yang menggunakan istilah secara deskriptif atau secara generik dan bukannya merujuk pada tanda dagangan.
  • Iklan untuk produk atau perkhidmatan yang bersaing
  • Iklan untuk penjualan produk atau perkhidmatan, alat ganti, atau produk atau perkhidmatan serasi yang sepadan dengan tanda dagangan tersebut.
  • Iklan untuk tapak yang memberikan butiran bermaklumat tentang produk atau perkhidmatan yang sepadan dengan tanda dagangan.
  • Untuk sambungan dan format iklan tertentu sahaja: Iklan yang merujuk kepada tanda dagangan untuk memberikan maklumat tambahan tentang produk atau perkhidmatan yang diiklankan.

Tanda dagangan dalam URL paparan

Sebagai respons kepada aduan pemilik tanda dagangan, kami boleh menyekat tanda dagangan daripada dipaparkan dalam subdomain URL paparan. Kami tidak menyiasat atau mengehadkan tanda dagangan dalam domain peringkat kedua atau laluan selepas domain untuk URL paparan.

Tanda dagangan dalam jenis iklan lain

Google boleh mengalih keluar iklan khusus di Rangkaian Google sebagai respons kepada aduan pemilik tanda dagangan.

Tanda dagangan dalam pendedahan iklan

Ekoran daripada aduan, kami mungkin mengehadkan tanda dagangan daripada dipaparkan dalam pendedahan iklan 'Nama Pengiklan' dan memaparkan nama profil pembayaran pengiklan. Ini termasuk pendedahan ‘Perihalan Pengiklan’.
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?
Cari
Kosongkan carian
Tutup carian
Apl Google
Menu utama
Cari di Pusat Bantuan
true
73067
false
false