Preču zīmes

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Display & Video 360 lietotājiem ir jānodrošina atbilstība šīs Google Ads politikas prasībām. Lai skatītu papildu ierobežojumus, apmeklējiet Display & Video 360 palīdzības centru.

Google ievēro vietējos preču zīmju tiesību aktus un aizliedz trešo pušu preču zīmju lietojuma pārkāpumus Google Ads reklāmās. Mēs atļaujam trešajām pusēm pienācīgi lietot preču zīmes konkrētās situācijās, piemēram, tālākpārdevēju sniegtajos produktu aprakstos.

Mēs izskatām uzņēmumam Google adresētās preču zīmju īpašnieku iesniegtās sūdzības par viņu preču zīmju lietojumu Google Ads reklāmās un varam piemērot noteiktus preču zīmju lietojuma ierobežojumus. 

Ja esat preču zīmes īpašnieks un jūs uztrauc savas preču zīmes lietojums, izskatiet šajā lapā izklāstīto politiku un apmeklējiet lapu Palīdzība preču zīmju īpašniekiem, lai iegūtu plašāku informāciju par sūdzības iesniegšanu.

Ja esat reklāmdevējs un jums ir jautājumi par to, kā šī politika var ietekmēt jūsu reklāmas, apmeklējiet lapu Palīdzība reklāmdevējiem par preču zīmēm.

Preču zīmes meklēšanas reklāmās

Tālāk izklāstītās politikas attiecas uz teksta reklāmām, kas tiek rādītas Google meklēšanas tīklā vai kā rezultāts meklēšanas vaicājumam reklāmas tīklā, un šīs politikas tiek piemērotas, ja preču zīmes īpašnieks iesniedz uzņēmumam Google adresētu pamatotu sūdzību par preču zīmes lietojumu.

Preču zīmes reklāmas tekstā

Reaģējot uz preču zīmju īpašnieku sūdzībām, mēs varam ierobežot preču zīmju lietojumu reklāmas tekstā.

Lai varētu izmantot ierobežota lietojuma preču zīmes, tālākpārdevējiem, informatīvajām vietnēm un pilnvarotajiem reklāmdevējiem ir jānodrošina atbilstība konkrētām prasībām.

Tālākpārdevēju un informatīvo vietņu politika

Reklāmas tekstā var tikt izmantotas preču zīmes, ja reklāmas atbilst tālāk minētajām prasībām.

Tālākpārdevēji: reklāmas galvenā lapa pamatā ir veltīta ar konkrēto preču zīmi saistītu produktu vai pakalpojumu, komponentu, rezerves daļu vai saderīgu produktu vai pakalpojumu tirdzniecībai (vai šajā lapā tiek nepārprotami veicināta to tirdzniecība). Galvenajā lapā ir jābūt skaidri norādītam veidam, kā iegādāties produktus vai pakalpojumus, un ir jābūt attēlotai ar produktiem vai pakalpojumiem saistītai komercinformācijai (piemēram, valūtas maiņas kursam vai cenai).

Informatīvās vietnes: reklāmas galvenās lapas pamata mērķis ir detalizētas informācijas sniegšana par produktiem vai pakalpojumiem, kas saistīti ar konkrēto preču zīmi.

Tālākpārdevēju un informatīvo vietņu politika neatļauj tālāk norādītos reklamēšanas veidus.

  • Reklāmas, kurās atsauce uz preču zīmi ir ievietota konkurences nolūkos.
  • Reklāmas, kuru galvenajās lapās komercinformācija tiek parādīta tikai tad, ja lietotājs piekrīt sniegt plašāku informāciju.
  • Reklāmas, kurās nav skaidri norādīts, vai reklāmdevējs ir tālākpārdevējs vai informatīvā vietne.

Pilnvarotie reklāmdevēji

Reklāmdevēji drīkst izmantot preču zīmi reklāmas tekstā, ja ir saņēmuši attiecīgu pilnvarojumu no preču zīmes īpašnieka. Ja esat preču zīmes īpašnieks un vēlaties pilnvarot reklāmdevēju, skatiet lapu Palīdzība preču zīmju īpašniekiem. Ja esat reklāmdevējs un vēlaties saņemt pilnvarojumu, izpildiet norādījumus lapā Palīdzība reklāmdevējiem par preču zīmēm.

Vārds netiek izmantots atsaucei uz preču zīmi

Tālāk norādīto veidu reklāmās konkrēto vārdu drīkst izmantot reklāmas tekstā.

  • Reklāmas, kurās konkrētais vārds tiek lietots aprakstoši tā parastajā nozīmē, nevis kā atsauce uz preču zīmi.
  • Reklāmas, kurās ir ievietota atsauce uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav saistīti ar konkrēto preču zīmi.

Reklāmu līdzekļi un citi reklāmu formāti

Tikai noteiktiem reklāmu līdzekļiem un formātiem reklāmās var izmantot preču zīmi, ievietojot reklāmas tekstā atsauci uz konkrēto preču zīmi, lai sniegtu papildinformāciju par reklamētajiem produktiem vai pakalpojumiem.

Preču zīmes atslēgvārdos

Mēs neizmeklējam un neierobežojam preču zīmju lietojumu atslēgvārdos.

ES un EBTA preču zīmju politika

Uz reklāmas kampaņām, kuru mērķauditorija tiek atlasīta Eiropas Savienībā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas reģionos, attiecas politika par preču zīmēm reklāmas tekstā un atslēgvārdos. Tomēr, reaģējot uz pamatotām sūdzībām par preču zīmju lietojumu šajos reģionos, mēs veiksim ierobežotu izmeklēšanu, lai noteiktu, vai atslēgvārds kopā ar reklāmu, kurā ietverta preču zīme, nemaldina lietotājus par reklamēto preču un pakalpojumu izcelsmi. Ja konstatēsim, ka atslēgvārda un reklāmas kombinācija ir maldinoša, tā tiks noraidīta.

Tālāk norādīto veidu reklāmās, kuru mērķauditorija tiek atlasīta ES un EBTA reģionos, preču zīmi drīkst izmantot atslēgvārdos, ja atslēgvārda un reklāmas kombinācija nav maldinoša. Tālāk sniegti piemēri, nevis visaptverošs saraksts.

  • Reklāmas, kurās vārds izmantots aprakstoši vai vispārīgi, nevis kā atsauce uz preču zīmi.
  • Konkurējošu produktu vai pakalpojumu reklāmas.
  • Ar konkrēto preču zīmi saistītu produktu vai pakalpojumu, rezerves daļu vai saderīgu produktu vai pakalpojumu tirdzniecības reklāmas.
  • Tādu vietņu reklāmas, kurās sniegta detalizēta informācija par produktiem vai pakalpojumiem, kas ir saistīti ar konkrēto preču zīmi.
  • Tikai noteiktiem reklāmu līdzekļiem un formātiem: reklāmas, kurās ir ievietota atsauce uz konkrēto preču zīmi, lai sniegtu papildinformāciju par reklamētajiem produktiem vai pakalpojumiem.

Preču zīmes redzamajos URL

Reaģējot uz preču zīmju īpašnieku sūdzībām, mēs varam ierobežot preču zīmju rādīšanu redzamo URL apakšdomēnos. Mēs neizmeklējam un neierobežojam preču zīmju rādīšanu redzamo URL otrā līmeņa domēnos un ceļos, kas tiek rādīti pēc domēna nosaukuma.

Trademarks in business assets

In response to trademark owner complaints, we may restrict a trademark from appearing in business assets such as business names and business logos. 

Preču zīmes citu veidu reklāmās

Reaģējot uz preču zīmju īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt konkrētas reklāmas, lai tās netiktu rādītas Google tīklā.

Preču zīmes informācijas atklāšanas norādēs reklāmās

Reaģējot uz sūdzību, mēs varam ierobežot preču zīmes rādīšanu reklāmu informācijas atklāšanas norāžu laukā “Reklāmdevēja nosaukums” un tā vietā rādīt reklāmdevēja maksājumu profila nosaukumu. Tas attiecas uz informācijas atklāšanu “Par reklāmdevēju”.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true
73067
false
false