Preču zīmes

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Display & Video 360 lietotājiem ir jānodrošina atbilstība šīs Google Ads politikas prasībām. Lai skatītu papildu ierobežojumus, apmeklējiet Display & Video 360 palīdzības centru.

Mēs ievērojam vietējos preču zīmju tiesību aktus un aizsargājam preču zīmju īpašnieku tiesības, tāpēc neatļaujam reklāmas, kurās tiek pārkāptas ar preču zīmēm saistītās tiesības. Tomēr reklāmdevēji var izmantot preču zīmes, kas pieder citiem noteiktās situācijās, kā aprakstīts tālāk, piemēram, ja tiek identificēts produkts, kurš tiek tālākpārdots. Ja preču zīmes īpašnieks uzņēmumam Google iesniedz sūdzību par savas preču zīmes izmantošanu Google Ads reklāmās, mēs to izskatām un varam ierobežot attiecīgās preču zīmes izmantošanu.

Preču zīmju politikas kritēriji

Izskatot preču zīmes īpašnieka sūdzību, mēs ņemam vērā visus tālāk norādītos kritērijus, lai noteiktu, vai nepieciešams ierobežot preču zīmes izmantošanu reklāmās.

Kurā vietā reklāmā tiek izmantota preču zīme

Preču zīmei ir jābūt izmantotai reklāmā (nevis tikai reklāmas galvenajā lapā).

Mēs neierobežosim izmantošanu tālāk norādītajos gadījumos.

 • Preču zīmju kā atslēgvārdu izmantošanu.
 • Preču zīmes, kuras tiek izmantotas reklāmas redzamā URL otrā līmeņa domēnā.

Preču zīmes izmantošana

Mēs ierobežosim izmantošanu tālāk norādītajos gadījumos.

 • Ja preču zīme ir izmantota tieša konkurenta reklāmā.
 • Ja preču zīme reklāmā ir izmantota neskaidrā, maldinošā vai mānīgā veidā.

Mēs neierobežosim izmantošanu tālāk norādītajos gadījumos.

 • Ja reklāmas galvenajā lapā izmantotā preču zīme ir galvenokārt veltīta produktu vai pakalpojumu, komponentu, rezerves daļu vai ar konkrēto preču zīmi saistītu saderīgu produktu vai pakalpojumu pārdošanai (vai nepārprotami veicina to pārdošanu).

  • Reklāmas galvenajā lapā ir jābūt skaidri norādītam veidam, kā iegādāties produktus vai pakalpojumus, un ir jābūt attēlotai ar produktiem vai pakalpojumiem saistītai komercinformācijai, piemēram, tarifam vai cenai.

  • Attiecībā uz reklāmu un galveno lapu ir jābūt skaidri saprotamam, vai reklāmdevējs ir tālākpārdevējs vai informatīva vietne.

 • Ja reklāmas, kurā izmantota preču zīme, galvenās lapas primārais mērķis ir sniegt detalizētu informāciju par produktiem vai pakalpojumiem, kas saistīti ar konkrēto preču zīmi, vai nodrošināt ar preču zīmi saistītu meklēšanas rezultātu sarakstu.
 • Ja preču zīme reklāmā tiek izmantota aprakstoši tās parastajā nozīmē.

Sūdzības iesniegšana par preču zīmes lietojumu

Ja esat preču zīmes īpašnieks un vēlaties iesniegt sūdzību par preču zīmes lietojumu, uzziniet, kā pieprasīt Google satura noņemšanu.

Ja pēc sūdzības izskatīšanas noteiksim, ka preču zīmes lietojums reklāmā ir jāierobežo, parasti šie ierobežojumi tiks turpmāk piemēroti visām reklāmām, kuru gala vietrādī URL būs izmantots tas pats otrā līmeņa domēns.

Apelācijas iesniegšana par ierobežojumu preču zīmju politikas pārkāpuma dēļ

Reklāmdevēji, kuri uzskata, ka viņu reklāmas ir nepamatoti ierobežotas saistībā ar šo politiku, var iesniegt apelāciju, izpildot ar šiem ierobežojumiem saistītajos paziņojumos sniegtos norādījumus. Ja reklāmdevēja kontā tiek rādītas reklāmas, kurās ir pārkāpta politika, kā arī reklāmas, kurās šī politika netiek pārkāpta, reklāmdevējs var izdzēst reklāmas, kurās ir pārkāpumi, un iesniegt apelāciju, lai atceltu ierobežojumu reklāmām, kurās nav pārkāpumu. Taču, ja reklāmdevējs vēlāk izveido jaunas reklāmas, kurās tiek pārkāpta politika, visi turpmākie preču zīmju ierobežojumi parasti tiek saglabāti neatkarīgi no tā, vai reklāmdevējs veic izmaiņas savā kontā.

Līdz 2023. gada 24. jūlijam iesniegtās sūdzības par preču zīmes lietojumu

Daļa reklāmu var būt ierobežota saistībā ar tādām sūdzībām par preču zīmju lietojumu, kas iesniegtas līdz 2023. gada 24. jūlijam. Kā aprakstīts Google Ads politiku izmaiņu žurnālā, šie ierobežojumi 2024. gada laikā tiks pakāpeniski noņemti. Reklāmdevēji var iesniegt apelāciju, izpildot ar šiem ierobežojumiem saistītajos paziņojumos sniegtos norādījumus, vai preču zīmes īpašnieks var pilnvarot reklāmdevēja kontu, aizpildot trešās puses pilnvaras pieprasījuma veidlapu.

Ja pēc šīs politikas lapas rūpīgas izskatīšanas jums rodas papildu jautājumi, varat izmantot Google Ads preču zīmju problēmu novēršanas rīku, kas palīdzēs jums atrast īstos resursus.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne