Preču zīmes

Google ievēro vietējos preču zīmju tiesību aktus un aizliedz trešo pušu preču zīmju lietojuma pārkāpumus reklāmās. Mēs atļaujam trešajām pusēm pienācīgi lietot preču zīmes konkrētās situācijās (piemēram, tālākpārdevēju sniegtajos produktu aprakstos).

Mēs izskatām uzņēmumam Google adresētās preču zīmju īpašnieku iesniegtās sūdzības par viņu preču zīmju lietojumu reklāmās un varam piemērot noteiktus preču zīmju lietojuma ierobežojumus. Tālāk izklāstītās politikas attiecas uz preču zīmju lietojumu teksta reklāmās meklēšanas tīklā. Šīs politikas tiek piemērotas, ja preču zīmes īpašnieks iesniedz Google adresētu pamatotu sūdzību par preču zīmes lietojumu.

Ja esat preču zīmes īpašnieks un jūs uztrauc savas preču zīmes lietojums, izskatiet šajā lapā izklāstīto politiku un apmeklējiet lapu Palīdzība preču zīmju īpašniekiem, lai iegūtu plašāku informāciju par sūdzības iesniegšanu.

Ja esat reklāmdevējs un jums ir jautājumi par to, kā šī politika var ietekmēt jūsu reklāmas, apmeklējiet lapu Palīdzība reklāmdevējiem par preču zīmēm.

Preču zīmes reklāmas tekstā

Reaģējot uz preču zīmju īpašnieku sūdzībām, mēs varam ierobežot preču zīmju lietojumu reklāmas tekstā.

Lai varētu izmantot ierobežota lietojuma preču zīmes, tālākpārdevējiem, informatīvajām vietnēm un pilnvarotajiem reklāmdevējiem ir jānodrošina atbilstība konkrētām prasībām.

Tālākpārdevēju un informatīvo vietņu politika

Reklāmas tekstā var tikt izmantotas preču zīmes, ja reklāmas atbilst tālāk minētajām prasībām.

Tālākpārdevēji: reklāmas galvenā lapa galvenokārt ir veltīta ar konkrēto preču zīmi saistītu produktu vai pakalpojumu, komponentu, rezerves daļu vai saderīgu produktu vai pakalpojumu tirdzniecībai (vai šajā lapā tiek nepārprotami veicināta to tirdzniecība). Galvenajā lapā ir jābūt skaidri norādītam veidam, kā iegādāties produktus vai pakalpojumus, vai ir jābūt attēlotai ar produktiem vai pakalpojumiem saistītai komercinformācijai (piemēram, tarifiem vai cenai).

Informatīvās vietnes: reklāmas galvenās lapas primārais mērķis ir detalizētas informācijas sniegšana par produktiem vai pakalpojumiem, kas ir saistīti ar konkrēto preču zīmi.

Tālākpārdevēju un informatīvo vietņu politika neatļauj tālāk norādītos reklamēšanas veidus.

  • Reklāmas, kurās atsauce uz preču zīmi ir ievietota konkurences nolūkos.
  • Reklāmas, kuru galvenajās lapās komercinformācija tiek parādīta tikai tad, ja lietotājs piekrīt sniegt plašāku informāciju.
  • Reklāmas, kurās nav skaidri norādīts, vai reklāmdevējs ir tālākpārdevējs vai informatīvā vietne.

Pilnvarotie reklāmdevēji

Reklāmdevēji drīkst izmantot preču zīmi reklāmas tekstā, ja ir saņēmuši attiecīgu pilnvarojumu no preču zīmes īpašnieka. Ja esat preču zīmes īpašnieks un vēlaties pilnvarot reklāmdevēju, skatiet lapu Palīdzība preču zīmju īpašniekiem. Ja esat reklāmdevējs un vēlaties saņemt pilnvarojumu, izpildiet norādījumus lapā Palīdzība reklāmdevējiem par preču zīmēm.

Vārds netiek izmantots atsaucei uz preču zīmi

Tālāk norādīto veidu reklāmās konkrēto vārdu drīkst izmantot reklāmas tekstā.

  • Reklāmas, kurās konkrētais vārds tiek lietots aprakstoši tā parastajā nozīmē, nevis kā atsauce uz preču zīmi.
  • Reklāmas, kurās ir ievietota atsauce uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav saistīti ar konkrēto preču zīmi.
 

Reklāmu paplašinājumi un citi reklāmas formāti

Tikai noteiktiem reklāmu paplašinājumiem un formātiem reklāmās var izmantot preču zīmi, ievietojot reklāmas tekstā atsauci uz konkrēto preču zīmi, lai sniegtu papildinformāciju par reklamētajiem produktiem vai pakalpojumiem.

Preču zīmes atslēgvārdos

Mēs neizmeklējam un neierobežojam preču zīmju lietojumu atslēgvārdos.

ES un EBTA preču zīmju politika

Uz reklāmas kampaņām, kuru mērķauditorija tiek atlasīta Eiropas Savienībā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas reģionos, attiecas politika par preču zīmēm reklāmas tekstā un atslēgvārdos. Tomēr, reaģējot uz pamatotām sūdzībām par preču zīmju lietojumu šajos reģionos, mēs veiksim ierobežotu izmeklēšanu, lai noteiktu, vai atslēgvārds kopā ar reklāmu, kurā ietverta preču zīme, nemaldina lietotājus par reklamēto preču un pakalpojumu izcelsmi. Ja konstatēsim, ka atslēgvārda un reklāmas kombinācija ir maldinoša, tā tiks noraidīta.

Tālāk norādīto veidu reklāmās, kuru mērķauditorija tiek atlasīta ES un EBTA reģionos, preču zīmi drīkst izmantot atslēgvārdos, ja atslēgvārda un reklāmas kombinācija nav maldinoša. Tālāk sniegti piemēri, nevis visaptverošs saraksts.

  • Reklāmas, kurās vārds izmantots aprakstoši vai vispārīgi, nevis kā atsauce uz preču zīmi.
  • Konkurējošu produktu vai pakalpojumu reklāmas.
  • Ar konkrēto preču zīmi saistītu produktu vai pakalpojumu, rezerves daļu vai saderīgu produktu vai pakalpojumu tirdzniecības reklāmas.
  • Tādu vietņu reklāmas, kurās sniegta detalizēta informācija par produktiem vai pakalpojumiem, kas ir saistīti ar konkrēto preču zīmi.
  • Tikai noteiktiem reklāmu paplašinājumiem un formātiem: reklāmas, kurās ir ievietota atsauce uz konkrēto preču zīmi, lai sniegtu papildinformāciju par reklamētajiem produktiem vai pakalpojumiem.
ES un EBTA reģioni
Olande
Austrija
Basa da Indija
Beļģija
Buvē sala
Bulgārija
Klipertona
Horvātija
Kipra
Čehija
Dānija
Igaunija
Eiropas sala
Somija
Francija
Franču Gviāna
Franču Polinēzija
Francijas Dienvidjūru un Antarktikas Zemes
Vācija
Gibraltārs
Glorjēzu salas
Grieķija
Gvadelupa
Gērnsija
Ungārija
Islande
Īrija
Mena
Itālija
Jana Majena sala
Džērsija
Žuana da Novas sala
Latvija
Lihtenšteina
Lietuva
Luksemburga
Malta
Martinika
Majota
Monako
Nīderlande
Jaunkaledonija
Norvēģija
Polija
Portugāle
Reinjona
Rumānija
Senbartelmī
Senmartēna
Senpjēra un Mikelona
Slovākija
Slovēnija
Spānija
Svalbāra
Zviedrija
Šveice
Tromlēna sala
Apvienotā Karaliste
Volisa un Futuna

Preču zīmes redzamajos URL

Kā izklāstīts iepriekšējā sadaļā, mēs varam izmeklēt un ierobežot preču zīmju lietojumu reklāmas tekstā. Šis process neattiecas uz preču zīmēm reklāmas redzamajā URL (vietnes URL, kas tiek rādīts reklāmā).

Reaģējot uz sūdzību par izvērstu teksta reklāmu, mēs varam ierobežot preču zīmes rādīšanu reklāmdevēja redzamā URL apakšdomēnā. Ņemiet vērā, ka reklāma var netikt noraidīta, bet redzamajā URL netiks rādīts neviens apakšdomēns. Ja preču zīmju īpašniekus uztrauc kādi citi ar redzamajiem URL saistīti jautājumi, viņi var sazināties tieši ar reklāmdevēju.

Preču zīmes Google meklēšanas rezultātos

Mēs neizmeklējam preču zīmju lietojumu vietnēs, kas tiek parādītas Google meklēšanas rezultātos.

Preču zīmes citu veidu reklāmās

Preču zīmju politika attiecas tikai uz preču zīmēm Google Ads teksta reklāmās meklēšanas tīklā. Tomēr, reaģējot uz preču zīmju īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt konkrētas reklāmas, lai tās netiktu rādītas Google tīklā.

Google preču zīmju lietojums

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?