סימנים מסחריים

Google מספקת גרסאות מתורגמות של מרכז העזרה כדי להקל עליכם, אולם גרסאות אלה אינן משנות את משמעות. אנחנו אוכפים את המדיניות לפי נוסח הגרסה באנגלית. כדי לקרוא את המאמר הזה בשפה אחרת, השתמשו בתפריט הנפתח שבתחתית הדף.

משתמשי Display & Video 360 חייבים לפעול בהתאם למדיניות הזו של Google Ads. מידע על הגבלות נוספות ניתן למצוא במרכז העזרה של Display & Video 360.

Google מצייתת לחוקים המקומיים החלים בנושא סימנים מסחריים ודורשת שמודעות Google Ads לא יפרו את מדיניות השימוש בסימנים מסחריים של צדדים שלישיים. אנחנו מכירים בכך שצדדים שלישיים עשויים להשתמש בסימנים מסחריים כראוי במצבים מסוימים. לדוגמה, מפיצים עשויים להשתמש בסימן מסחרי כדי לתאר מוצרים.

אם בעלים של סימן מסחרי יגיש תלונה ל-Google בדבר השימוש בסימן המסחרי שלו במודעות Google Ads, אנחנו נבדוק את התלונה וייתכן שנטיל הגבלות מסוימות על השימוש בסימן המסחרי. 

בעלים של סימנים מסחריים שחוששים מפני שימוש לא מורשה בסימן המסחרי שלהם מוזמנים לעיין במדיניות שמפורטת בדף הזה. לקבלת מידע נוסף על הגשת תלונה, אפשר לעיין בדף עזרה לבעלים של סימנים מסחריים.

מפרסמים שרוצים לברר איך המדיניות הזו עשויה להשפיע על המודעות שלהם מוזמנים לעיין בדף עזרה למפרסמים בנושא סימנים מסחריים.

סימנים מסחריים במודעות לרשת החיפוש

כללי המדיניות הבאים חלים על מודעות טקסט שמופיעות ברשת החיפוש של Google או בתגובה לשאילתת חיפוש ברשת המדיה. אנחנו אוכפים כללים אלה כאשר בעלים של סימן מסחרי מגיש ל-Google תלונה תקפה בנושא.

סימנים מסחריים בטקסט של מודעה

אם יתקבלו תלונות מבעלים של סימנים מסחריים, אנחנו עשויים להגביל את השימוש בסימנים מסחריים בטקסט של מודעות.

כדי שמפיצים, אתרי מידע ומפרסמים מורשים יוכלו להשתמש בסימנים מסחריים (דבר שבנסיבות אחרות מוטלות עליו הגבלות), ישנן דרישות ספציפיות שעליהם לעמוד בהן.

מדיניות בנושא מפיצים ואתרי מידע

ניתן להוסיף סימן מסחרי לטקסט של המודעות, בתנאי שהן עומדות בדרישות הבאות:

מפיצים: דף הנחיתה של המודעה מיועד בעיקר לצורכי מכירה (או מסייע בבירור במכירה) של מוצרים או שירותים, רכיבים, חלקי חילוף או מוצרים או שירותים תואמים הקשורים לסימן המסחרי. דף הנחיתה חייב לספק דרך ברורה לרכישת המוצרים או השירותים ולהציג מידע מסחרי לגביהם, כגון תעריפים או מחירים.

אתרי מידע: מטרתו העיקרית של דף הנחיתה של המודעה היא לספק פרטים אינפורמטיביים לגבי המוצרים או השירותים שקשורים לסימן המסחרי.

המדיניות בנושא מפיצים ואתרי מידע אוסרת על פרסום מודעות מהסוגים הבאים:

  • מודעות שמאזכרות את הסימן המסחרי למטרות תחרות.
  • מודעות הכוללות דפי נחיתה שדורשים מהמשתמשים לספק פרטים רבים לפני הצגת המידע המסחרי.
  • מודעות שלא ניתן להבין מהן בבירור אם המפרסם הוא מפיץ או אתר מידע.

מפרסמים מורשים

מפרסמים יכולים להשתמש בסימן מסחרי בטקסט המודעה בתנאי שהבעלים של הסימן המסחרי נתן להם הרשאה לכך. אם אתה בעלים של סימן מסחרי וברצונך לתת למפרסם הרשאה להשתמש בו, עיין בדף עזרה לבעלים של סימנים מסחריים. אם אתה מפרסם שמעוניין בהרשאה, ניתן לפעול לפי ההוראות המפורטות בדף עזרה למפרסמים בנושא סימנים מסחריים.

מונח שאינו בשימוש בהקשר של סימן מסחרי

ניתן להשתמש במונח בטקסט של מודעות מהסוגים הבאים:

  • מודעות שמשתמשות במונח באופן תיאורי במשמעות הרגילה שלו, במקום בהקשר של סימן מסחרי מסוים.
  • מודעות שמתייחסות למוצרים ולשירותים שלא תואמים לסימן המסחרי.

נכסי מודעות ופורמטים אחרים של מודעות

בחלק מהנכסים ומהפורמטים של המודעות ניתן להשתמש בסימן מסחרי בטקסט של המודעה כשיש התייחסות לסימן המסחרי, כדי לספק פרטים נוספים על המוצרים או השירותים המופיעים בפרסום.

סימנים מסחריים כמילות מפתח

אנחנו לא בודקים ולא מגבילים את השימוש בסימנים מסחריים כמילות מפתח.

המדיניות בנושא סימנים מסחריים באיחוד האירופי ובאיגוד הסחר החופשי האירופי (EFTA)

המדיניות בנושא סימנים מסחריים בטקסט של מודעות ובמילות מפתח חלה על קמפיינים פרסומיים המטרגטים לאזורים באיחוד האירופי ובאיגוד הסחר החופשי האירופי (EFTA). עם זאת, בתגובה לתלונה תקפה שתתקבל באזורים האלה, אנחנו נערוך בדיקה מצומצמת כדי לברר אם השילוב בין מילת מפתח למודעה, הכולל סימן מסחרי, גורם לבלבול באשר למקור המוצרים והשירותים המופיעים בפרסום. אם נגלה שהשילוב בין מילת המפתח למודעה גורם לבלבול, לא נאשר אותו.

ניתן להשתמש בסימן מסחרי כמילת מפתח בסוגים הבאים של המודעות, המטרגטות לאזורים באיחוד האירופי ובאיגוד הסחר החופשי האירופי, בתנאי שהשילוב בין מילת המפתח למודעה לא גורם לבלבול. הרשימה הבאה כוללת דוגמאות בלבד, והיא איננה מקיפה:

  • מודעות שמשתמשות במונח באופן תיאורי או כללי, במקום בהקשר של סימן מסחרי מסוים.
  • מודעות המפרסמות מוצרים או שירותים מתחרים.
  • מודעות המקדמות מכירה של מוצרים או שירותים, חלקי חילוף או מוצרים או שירותים תואמים הקשורים לסימן המסחרי.
  • מודעות המפרסמות אתרים שמספקים פרטים אינפורמטיביים לגבי מוצרים או שירותים התואמים לסימן המסחרי.
  • בחלק מנכסי המודעות ומהפורמטים של מודעות: מודעות שמאזכרות את הסימן המסחרי במטרה לספק פרטים נוספים על המוצרים או השירותים המופיעים בפרסום.

סימנים מסחריים בכתובות URL לתצוגה

בתגובה לתלונות שיתקבלו מבעלים של סימנים מסחריים, אנחנו עשויים להגביל את ההצגה של סימנים מסחריים בתת-הדומיינים של כתובות URL לתצוגה. אנחנו לא חוקרים ולא מגבילים את השימוש בסימנים מסחריים בדומיינים ברמה השנייה או בנתיבי דומיין משניים של כתובות URL לתצוגה.

סימנים מסחריים בנכסים של העסק

יכול להיות שנגביל הצגה של סימן מסחרי בנכסים של העסק, למשל בשם העסק ובלוגו של העסק, אם נקבל תלונות מהבעלים של הסימן המסחרי. 

סימנים מסחריים בסוגים אחרים של מודעות

אם מתקבלות תלונות מבעלים של סימנים מסחריים, Google עשויה להסיר מרשת Google את המודעות המדוברות.

סימנים מסחריים בגילויים נאותים במודעות

בתגובה לתלונה, ייתכן שנגביל את ההצגה של סימן מסחרי ב'שם המפרסם' בגילוי נאות במודעה, ובמקום זאת יוצג שם פרופיל התשלומים של המפרסם. נכלל בזאת הגילוי הנאות 'מידע על המפרסם'.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
73067
false
false