Mga Trademark

Dapat sumunod ang mga user ng Display & Video 360 sa patakaran ng Google Ads na ito. Bisitahin ang help center ng Display & Video 360 para sa mga karagdagang paghihigpit.

Sumusunod ang Google sa mga lokal na batas sa trademark at iniaatas nito na huwag lumabag ang mga ad sa Google Ads sa mga trademark ng third party. Alam naming puwedeng gumamit ng mga trademark ang mga third party nang naaangkop sa ilang partikular na sitwasyon, tulad ng mga reseller para maglarawan ng mga produkto.

Kung ang isang may-ari ng trademark ay magsusumite ng reklamo sa Google tungkol sa paggamit sa kanyang trademark sa mga ad sa Google Ads, susuriin namin ito at puwede kaming magpatupad ng ilang partikular na paghihigpit sa paggamit sa trademark. 

Kung may-ari ka ng trademark na nag-aalala tungkol sa paggamit sa iyong trademark, pakisuri ang patakarang nakabalangkas sa page na ito at tingnan ang page na Tulong para sa mga may-ari ng trademark para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano magsumite ng reklamo.

Kung advertiser ka at mayroon kang mga tanong tungkol sa kung paano posibleng makaapekto sa iyong mga ad ang patakarang ito, pakibisita ang page na Tulong sa trademark para sa mga advertiser.

Mga trademark sa mga search ad

Nalalapat ang mga sumusunod na patakaran sa mga text ad na lumalabas sa Google Search Network, o bilang tugon sa isang query sa paghahanap sa Display Network, at ipinapatupad ang mga ito kapag isang may-ari ng trademark ang nagsumite sa Google ng valid na reklamo.

Mga trademark sa ad text

Bilang tugon sa mga reklamo ng may-ari ng trademark, puwede naming paghigpitan ang paggamit ng mga trademark sa ad text.

May mga partikular na kinakailangan para sa mga reseller, site na nagbibigay-kaalaman, at pinapahintulutang advertiser na gustong gumamit ng mga trademark na pinaghihigpitan.

Patakaran sa reseller at site na nagbibigay-kaalaman

Puwedeng gamitin ng mga ad ang trademark sa ad text kung nakakatugon ang mga ito sa mga sumusunod na kinakailangan:

Mga Reseller: Pangunahing nakatuon ang landing page ng ad sa pagbebenta (o malinaw na pangangasiwa sa pagbebenta ng) mga produkto o serbisyo, bahagi, pamalit na piyesa, o compatible na produkto o serbisyo na nauugnay sa trademark. Dapat malinaw na nagbibigay ang landing page ng paraan para mabili ang mga produkto o serbisyo at dapat nagpapakita ito ng komersyal na impormasyon tungkol sa mga ito, tulad ng mga rate o presyo.

Mga site na nagbibigay-kaalaman: Ang pangunahing layunin ng landing page ng ad ay magbigay ng mga detalyeng nagbibigay-kaalaman tungkol sa mga produkto o serbisyo na nauugnay sa trademark.

Hindi pinapayagan ang mga sumusunod sa ilalim ng patakaran sa Reseller at site na nagbibigay-kaalaman:

  • Mga ad na tumutukoy sa trademark para sa layuning makipagkumpitensya.
  • Mga ad na may mga landing page na humihiling sa mga user na magbigay ng maraming impormasyon bago magpakita ng komersyal na impormasyon.
  • Mga ad na hindi malinaw kung ang advertiser ay reseller o site na nagbibigay-kaalaman.

Mga pinahihintulutang advertiser

Maaaring gamitin ng mga advertiser ang trademark sa ad text kung pinahintulutan sila ng may-ari ng trademark. Kung may-ari ka ng trademark at gusto mong pahintulutan ang isang advertiser, pakitingnan ang page na Tulong para sa mga may-ari ng trademark. Kung advertiser ka na nanghihingi ng pahintulot, sundin ang mga tagubilin sa page na Tulong sa trademark para sa mga advertiser.

Hindi ginagamit ang termino kaugnay ng isang trademark

Puwedeng gamitin ng mga sumusunod na uri ng mga ad ang termino sa ad text:

  • Mga ad na gumagamit sa termino bilang paglalarawan sa pangkaraniwan nitong kahulugan sa halip na kaugnay ng trademark.
  • Mga ad na tumutukoy sa mga produkto o serbisyong hindi nauugnay sa trademark.

Mga extension ng ad at iba pang format ng ad

Para lang sa ilang partikular na extension at format ng ad, puwedeng gumamit ng trademark sa ad text ang mga ad kapag tumutukoy sa trademark para magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga ina-advertise na produkto o serbisyo.

Mga trademark bilang mga keyword

Hindi namin sinisiyasat o pinaghihigpitan ang mga trademark bilang mga keyword.

Patakaran ng mga trademark sa EU at EFTA

Para sa mga ad campaign na nagta-target sa mga rehiyon sa European Union at European Free Trade Association, nalalapat ang patakaran para sa mga trademark sa ad text at mga keyword. Gayunpaman, bilang tugon sa isang valid na reklamo sa mga rehiyong ito, magsasagawa kami ng limitadong pagsisiyasat kung ang kumbinasyon ng keyword at ad na nagtatampok ng isang trademark ay nakakalito pagdating sa pinagmulan ng mga ina-advertise na produkto at serbisyo. Kung mapag-aalaman naming nakakalito ang kumbinasyon ng keyword at ad, hindi namin ito aaprubahan.

Puwedeng gamitin ng mga sumusunod na uri ng mga ad na nagta-target sa mga rehiyon sa EU at EFTA ang trademark bilang keyword, hangga't hindi nakakalito ang kumbinasyon ng keyword at ad. Ito ay mga halimbawa, at hindi kumpletong listahan:

  • Mga ad na gumagamit ng isang termino bilang paglalarawan o sa pangkalahatan sa halip na kaugnay ng trademark.
  • Mga ad para sa mga kakumpitensyang produkto o serbisyo.
  • Mga ad para sa pagbebenta ng mga produkto o serbisyo, pamalit na piyesa, o katugmang produkto o serbisyo na nauugnay sa trademark.
  • Mga ad para sa mga site na nagbibigay ng mga detalyeng nagbibigay-kaalaman tungkol sa mga produkto o serbisyo na nauugnay sa trademark.
  • Para sa ilang partikular lang na extension at format ng ad: Mga ad na tumutukoy sa trademark para magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga ina-advertise na produkto o serbisyo.
Mga rehiyon sa EU at EFTA
Åland
Austria
Bassas da India
Belgium
Bouvet Island
Bulgaria
Clipperton Island
Croatia
Cyprus
Czechia
Denmark
Estonia
Europa Island
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern and Antarctic Lands
Germany
Gibraltar
Glorioso Islands
Greece
Guadeloupe
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jan Mayen
Jersey
Juan de Nova Island
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Martinique
Mayotte
Monaco
Netherlands
New Caledonia
Norway
Poland
Portugal
Reunion
Romania
Saint Barthelemy
Saint Martin
Saint Pierre and Miquelon
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard
Sweden
Switzerland
Tromelin Island
United Kingdom
Wallis and Futuna

Mga trademark sa mga display URL

Bilang tugon sa mga reklamo ng may-ari ng trademark, puwede naming paghigpitan ang paglabas ng mga trademark sa mga subdomain ng mga display URL. Hindi namin iniimbestigahan o pinaghihigpitan ang mga trademark sa mga domain na nasa pangalawang antas o mga path pagkatapos ng domain ng mga display URL.

Mga trademark sa iba pang uri ng mga ad

Gayunpaman, puwedeng mag-alis ang Google ng mga partikular na ad sa Google Network bilang tugon sa mga reklamo ng may-ari ng trademark.

Mga trademark sa mga paghahayag ng ad

Bilang tugon sa isang reklamo, puwede naming paghigpitan ang paglabas ng isang trademark sa mga paghahayag na nasa ad na ‘Pangalan ng Advertiser,’ at mga profile sa mga pagbabayad na lang ng advertiser ang ipakita. Kabilang dito ang mga paghahayag na ‘Tungkol sa Advertiser.’
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?