Tavaramerkit

Google tarjoaa käännettyjä versioita ohjekeskuksen sisällöstä. Nämä versiot on tarkoitettu vain viitteeksi, eikä niiden tarkoituksena ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Display & Video 360 ‑käyttäjien on noudatettava tätä Google Ads ‑käytäntöä. Tietoja muista rajoituksista on Display & Video 360 ‑ohjekeskuksessa.

Google noudattaa paikallisia tavaramerkkilakeja ja edellyttää, että Google Ads ‑mainokset eivät loukkaa kolmansien osapuolten tavaramerkkejä. Myönnämme, että kolmansilla osapuolilla on kuitenkin oikeus käyttää tavaramerkkejä tietyissä tilanteissa (esimerkiksi jälleenmyyjät voivat käyttää niitä tuotteiden kuvauksissa).

Jos tavaramerkin omistaja tekee Googlelle valituksen tavaramerkkinsä käytöstä Google Ads ‑mainoksissa, tarkastamme valituksen ja saatamme asettaa tiettyjä rajoituksia kyseisen tavaramerkin käytölle.

Jos olet tavaramerkin omistaja ja sinulla on huomautettavaa tavaramerkkisi käytöstä, tutustu tällä sivulla kuvattuun käytäntöön ja tavaramerkkien omistajien ohjeisiin, niin saat lisätietoja valituksen tekemisestä.

Jos olet mainostaja ja sinulla on kysyttävää käytännön mahdollisista vaikutuksista mainoksiisi, tutustu mainostajien tavaramerkkiohjeisiin.

Tavaramerkin käyttö Hakumainoksissa

Seuraavat käytännöt koskevat tekstimainoksia, jotka näkyvät Google-hakuverkostossa tai vastauksena Display-verkostossa käytettyyn hakulausekkeeseen. Käytännöt pannaan täytäntöön, jos tavaramerkin omistaja tekee Googlelle aiheellisen valituksen.

Tavaramerkin käyttö mainostekstissä

Jos tavaramerkin omistaja tekee valituksen, saatamme rajoittaa tavaramerkin käyttöä mainostekstissä.

Niiden jälleenmyyjien, tietosivustojen ja valtuutettujen mainostajien, jotka haluavat käyttää rajoitettuja tavaramerkkejä, tulee noudattaa erillisiä vaatimuksia.

Jälleenmyynti- ja tietosivustoja koskeva käytäntö

Mainoksen mainostekstissä voidaan käyttää tavaramerkkiä, jos mainos täyttää seuraavat vaatimukset:

Jälleenmyyntisivustot: Mainoksen laskeutumissivun ensisijaisena tarkoituksena on myydä tavaramerkkiä vastaavia tuotteita tai palveluja, osia, varaosia tai yhteensopivia tuotteita tai palveluja (tai selvästi edistää niiden myyntiä). Laskeutumissivulla on osoitettava selvästi, kuinka kyseiset tuotteet tai palvelut voi ostaa. Myös kaupalliset tiedot, kuten hinta, on oltava näkyvillä.

Tietosivustot: Mainoksen laskeutumissivun ensisijaisena tarkoituksena on antaa tarkkaa tietoa tavaramerkkiä vastaavista tuotteista tai palveluista.

Jälleenmyynti- ja tietosivustoja koskevan käytännön mukaan seuraavat ovat kiellettyjä:

  • mainokset, jotka viittaavat tavaramerkkiin kilpailumielessä
  • mainokset, joiden laskeutumissivuilla näytetään kaupallista informaatiota vasta, kun käyttäjä on antanut itsestään runsaasti tietoja
  • mainokset, joista ei käy selkeästi ilmi, johtavatko ne jälleenmyynti- vai tietosivustolle.

Valtuutetut mainostajat

Mainostajat voivat käyttää tavaramerkkiä mainostekstissä, jos tavaramerkin omistaja on antanut siihen valtuudet. Jos olet tavaramerkin omistaja ja haluat valtuuttaa mainostajan käyttämään tavaramerkkiäsi, tutustu tavaramerkkien omistajien ohjeisiin. Jos olet mainostaja ja tarvitset valtuutuksen, noudata mainostajien tavaramerkkiohjeita.

Termiä ei käytetä viittaamaan tavaramerkkiin

Termin käyttö mainostekstissä on sallittua seuraavanlaisissa mainoksissa:

  • Mainokset, joissa termiä käytetään kuvailevasti sen yleisessä merkityksessä eikä tavaramerkkiin viitaten.
  • Sellaisten tuotteiden tai palvelujen mainokset, jotka eivät vastaa tavaramerkkiä.

Mainoselementit ja muut mainosmuodot

Tavaramerkkiä voidaan käyttää vain tietyissä mainoselementeissä ja ‑muodoissa, kun mainostettavista tuotteista tai palveluista halutaan tarjota lisätietoa lisäämällä tavaramerkki mainostekstiin.

Tavaramerkin käyttö avainsanana

Emme tutki emmekä rajoita tavaramerkkien käyttöä avainsanoina.

Tavaramerkin käyttö EU- ja EFTA-alueilla

EU- ja EFTA-alueille kohdistettuihin mainoskampanjoihin sovelletaan tavaramerkin käyttöä mainostekstissä ja avainsanana koskevaa käytäntöä. Voimme kuitenkin tehdä rajoitetun tutkinnan näillä alueilla tehdyn aiheellisen valituksen perusteella tarkistaaksemme, antaako tietyn avainsanan ja tavaramerkkiä hyödyntävän mainoksen yhdistelmä harhaanjohtavan kuvan mainostettujen tuotteiden tai palvelujen alkuperästä. Jos avainsanan ja mainoksen yhdistelmä on harhaanjohtava, mainos hylätään.

Seuraavanlaisissa EU- ja EFTA-alueille kohdistetuissa mainoksissa voidaan käyttää tavaramerkkiä avainsanana sillä ehdolla, että avainsanan ja mainoksen yhdistelmä ei ole harhaanjohtava. Nämä ovat esimerkkejä, joten luettelo ei ole tyhjentävä:

  • Mainokset, joissa termiä käytetään kuvailevasti tai yleisluontoisesti eikä tavaramerkkiin viitaten
  • Kilpailevien tuotteiden tai palvelujen mainokset
  • Mainokset, joilla myydään tavaramerkkiä vastaavia tuotteita tai palveluja, varaosia tai yhteensopivia tuotteita tai palveluja
  • Sellaisten sivustojen mainokset, joilla tarjotaan tietoa tavaramerkkiä vastaavista tuotteista tai palveluista
  • Vain tietyt mainoselementit ja ‑muodot: Mainokset, joissa viitataan tavaramerkkiin tarkoituksena antaa lisätietoa mainostetuista tuotteista tai palveluista

Tavaramerkin käyttö näkyvissä URL-osoitteissa

Jos tavaramerkin omistaja tekee valituksen, saatamme rajoittaa tavaramerkin käyttöä näkyvien URL-osoitteiden aliverkkotunnuksissa. Emme tutki emmekä rajoita tavaramerkkien käyttöä toisen tason verkkotunnuksissa tai näkyvien URL-osoitteiden verkkotunnuksen jälkeisissä polun osissa.

Tavaramerkit yrityselementeissä

Jos tavaramerkin omistaja tekee valituksen, saatamme rajoittaa tavaramerkin näkymistä yrityselementeissä, kuten yritysten nimissä ja logoissa.

Tavaramerkin käyttö muuntyyppisissä mainoksissa

Google voi poistaa tiettyjä mainoksia Google-verkostossa tavaramerkin omistajan valituksen perusteella.

Tavaramerkin käyttö mainoksissa näkyvissä ilmoituksissa

Vastauksena valitukseen saatamme rajoittaa tavaramerkin näkymistä mainosta koskevien tiedotteiden Mainostajan nimi ‑kohdassa ja näyttää sen sijasta mainostajan maksuprofiilin nimen. Tämä koskee Tietoja mainostajasta ‑tiedotteita.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
73067
false
false