Kaubamärgid

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Platvormi Display & Video 360 kasutajad peavad järgima neid Google Adsi eeskirju. Lisapiirangute kohta leiate teavet Display & Video 360 abikeskusest.

Google järgib kohalikke kaubamärgiseadusi ja nõuab, et Google Adsi reklaamidega ei rikutaks kolmandate osapoolte kaubamärgiõigusi. Mõistame, et kolmandad osapooled võivad teatud olukordades kaubamärke nõuetekohaselt kasutada (nt edasimüüjad toodete kirjeldamiseks).

Kui kaubamärgi omanik esitab Google'ile oma kaubamärgi Google Adsi reklaamides kasutamisega seoses kaebuse, vaatame selle üle ja võime kehtestada mõned piirangud kaubamärgi kasutamisele. 

Kui olete kaubamärgi omanik ja tunnete oma kaubamärgi kasutamise pärast muret, vaadake üle sellel lehel esitatud eeskirjad ja külastage lehte Abi kaubamärgiomanikele, kust leiate kaebuse esitamise kohta lisateavet.

Kui olete reklaamija ja teil on küsimusi selle kohta, kuidas need eeskirjad võivad teie reklaame mõjutada, külastage lehte Kaubamärgialane abi reklaamijatele.

Kaubamärgid otsingureklaamides

Järgmised eeskirjad kehtivad tekstreklaamide kohta, mis kuvatakse Google'i otsinguvõrgustikus või otsingupäringu tulemusena Display-võrgustikus, ja neid jõustatakse siis, kui kaubamärgi omanik esitab Google'ile õigustatud kaubamärgikaebuse.

Kaubamärgid reklaami tekstis

Kaubamärgiomanike kaebuste alusel võime piirata kaubamärkide kasutamist reklaami tekstis.

Edasimüüjate, teabesaitide ja volitatud reklaamijate kohta, kes soovivad kasutada tavaolukorras piiratud kasutusega kaubamärke, kehtivad eraldi nõuded.

Edasimüüjate ja teabesaitide eeskirjad

Reklaamid võivad reklaami tekstis kasutada kaubamärki juhul, kui need vastavad järgmistele nõuetele.

Edasimüüjad: reklaami sihtlehe peamine eesmärk on kaubamärgile vastavate toodete või teenuste või sellega seotud komponentide, varuosade või ühilduvate toodete või teenuste müük (või müügile selgelt kaasaaitamine). Sihtleht peab andma selge võimaluse toodete või teenuste ostmiseks ja esitama nende kohta kaubanduslikku teavet (nt tariifid või hinnad).

Teabesaidid: reklaami sihtlehe peamine eesmärk on pakkuda üksikasjalikku teavet kaubamärgile vastavate toodete või teenuste kohta.

Edasimüüjate ja teabesaitide eeskirjade järgi pole lubatud järgmine.

  • Reklaamid, mis viitavad kaubamärgile konkureerimise eesmärgil.
  • Reklaamid sihtlehtedega, kus küsitakse kasutajatelt enne kaubandusliku teabe kuvamist lisateavet.
  • Reklaamid, mille puhul jääb ebaselgeks, kas reklaamija on edasimüüja või teabesait.

Volitatud reklaamijad

Reklaamijad võivad reklaami tekstis kasutada kaubamärki, kui kaubamärgi omanik on andnud selleks volituse. Kui olete kaubamärgi omanik ja soovite reklaamijale volituse anda, vaadake lehte Abi kaubamärgiomanikele. Kui olete reklaamija, kes soovib volitust, järgige juhiseid lehel Kaubamärgi abi reklaamijatele.

Termin, mida ei kasutata viitena kaubamärgile

Terminit võivad reklaami tekstis kasutada järgmist tüüpi reklaamid.

  • Reklaamid, mis kasutavad terminit tavatähenduses kirjeldavalt, mitte viitena kaubamärgile.
  • Reklaamid, mis viitavad kaupadele või teenustele, mis ei vasta kaubamärgile.

Reklaamivarad ja muud reklaamivormingud

Ainult teatud reklaamivarade ja -vormingute korral võivad reklaamid kaubamärgile viitamisel kasutada reklaami tekstis kaubamärki, et pakkuda reklaamitud toodete või teenuste kohta lisateavet.

Kaubamärgid märksõnadena

Me ei uuri ega piira kaubamärkide kasutamist märksõnadena.

EL-i ja EFTA kaubamärkide eeskirjad

Euroopa Liitu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni piirkondi sihtivate reklaamikampaaniate korral kehtivad eeskirjad, mis reguleerivad kaubamärkide kasutamist reklaami tekstis ja märksõnades. Nendes piirkondades esitatud õigustatud kaebuste puhul viime läbi piiratud uurimise selle kohta, kas märksõna ja reklaami kombinatsioon, milles esineb kaubamärk, tekitab segadust reklaamitud kaupade ning teenuste päritolu osas. Kui leiame, et märksõna ja reklaami kombinatsioon on segadust tekitav, lükkame selle tagasi.

Järgmist tüüpi reklaamid, mis sihivad EL-i ja EFTA piirkondi, võivad kaubamärki märksõnana kasutada, kui märksõna ning reklaami kombinatsioon pole segadust tekitav. Need on näited ja loend pole täielik.

  • Reklaamid, mis kasutavad terminit kirjeldavalt või üldiselt, mitte viitena kaubamärgile.
  • Konkureerivate toodete või teenuste reklaamid.
  • Kaubamärgile vastavate toodete või teenuste, varuosade või ühilduvate toodete või teenuste müügi reklaamid.
  • Selliste saitide reklaamid, mis pakuvad üksikasjalikku teavet kaubamärgile vastavate toodete või teenuste kohta.
  • Ainult teatud reklaamivarade ja -vormingute korral: reklaamid, mis viitavad kaubamärgile, et pakkuda reklaamitud toodete või teenuste kohta lisateavet.

Kaubamärgid kuvatavates URL-ides

Kaubamärgiomanike kaebuste alusel võime piirata kaubamärkide kasutamist kuvatavate URL-ide alamdomeenides. Me ei uuri ega piira kaubamärkide kasutamist kuvatavate URL-ide teise taseme domeenides või domeenijärgsetes teedes.

Kaubamärgid ettevõttevarades

Kaubamärgiomanike kaebuste alusel võime piirata kaubamärkide kuvamist ettevõttevarades, nt ettevõtete nimedes ja logodel.

Kaubamärgid muud tüüpi reklaamides

Google võib kaubamärgi omaniku kaebuste alusel kindlad reklaamid Google'i võrgustikust eemaldada.

Kaubamärgid reklaamide avalikustamisteadetes

Vastuseks kaebusele võime piirata kaubamärgi näitamist reklaamisiseses avalikustamisteates väljal „Reklaamija nimi“ ning näidata selle asemel reklaamija maksete profiili nime. See hõlmab välja „Reklaamija teave“ avaldamist.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
true
true
true
73067
false
false