Kaubamärgid

Google peab kinni kohalikest kaubamärki puudutavatest seadustest ja nõuab, et reklaamid ei rikuks kolmandate osapoolte kaubamärgiõigusi. Mõistame, et kolmandad osapooled võivad teatud olukordades kaubamärke nõuetekohaselt kasutada (nt tooteid kirjeldavad edasimüüjad).

Kui kaubamärgi omanik esitab Google'ile kaebuse oma kaubamärgi kasutamise kohta reklaamides, vaatame selle üle ja võime kaubamärgi kasutamisele kehtestada teatud piirangud. Järgmised eeskirjad kehtivad kaubamärkidele, mida kasutatakse otsinguvõrgustiku tekstreklaamides, ja need jõustatakse siis, kui kaubamärgi omanik esitab Google'ile õigustatud kaubamärgikaebuse.

Kui olete kaubamärgi omanik, kes on mures oma kaubamärgi kasutamise pärast, vaadake üle sellel lehel esitatud eeskirjad ja külastage lehte Abi kaubamärgiomanikele, kust leiate kaebuse esitamise kohta lisateavet.

Kui olete reklaamija ja teil on küsimusi selle kohta, kuidas need eeskirjad võivad teie reklaame mõjutada, külastage lehte Kaubamärgi abi reklaamijatele.

Kaubamärgid reklaami tekstis

Vastuseks kaubamärgi omaniku kaebustele võime kaubamärgi kasutamist reklaami tekstis piirata.

Edasimüüjatele, teabesaitidele ja volitatud reklaamijatele, kes soovivad kasutada tavaolukorras piiratud kaubamärke, kehtivad konkreetsed nõuded.

Edasimüüjate ja teabesaitide eeskirjad

Reklaamid võivad reklaami tekstis kasutada kaubamärki juhul, kui need vastavad järgmistele nõuetele.

Edasimüüjad: reklaami sihtlehe peamine eesmärk on kaubamärgile vastavate toodete või teenuste või sellega seotud komponentide, varuosade või ühilduvate toodete või teenuste müük (või müügile selgelt kaasaaitamine). Sihtleht peab andma selge võimaluse toodete või teenuste ostmiseks või esitama nende kohta kaubanduslikku teavet (nt tariifid või hinnad).

Teabesaidid: reklaami sihtlehe peamine eesmärk on pakkuda üksikasjalikku teavet kaubamärgile vastavate toodete või teenuste kohta.

Edasimüüjate ja teabesaitide eeskirjade järgi pole lubatud järgmine.

  • Reklaamid, mis viitavad kaubamärgile konkureerimise eesmärgil.
  • Reklaamid sihtlehtedega, kus küsitakse kasutajatelt enne kaubandusliku teabe kuvamist lisateavet.
  • Reklaamid, mille puhul jääb ebaselgeks, kas reklaamija on edasimüüja või teabesait.

Volitatud reklaamijad

Reklaamijad võivad reklaami tekstis kasutada kaubamärki, kui kaubamärgi omanik on andnud selleks volituse. Kui olete kaubamärgi omanik ja soovite reklaamijale volituse anda, vaadake lehte Abi kaubamärgiomanikele. Kui olete reklaamija, kes soovib volitust, järgige juhiseid lehel Kaubamärgi abi reklaamijatele.

Termin, mida ei kasutata viitena kaubamärgile

Terminit võivad reklaami tekstis kasutada järgmist tüüpi reklaamid.

  • Reklaamid, mis kasutavad terminit tavatähenduses kirjeldavalt, mitte viitena kaubamärgile.
  • Reklaamid, mis viitavad kaupadele või teenustele, mis ei vasta kaubamärgile.
 

Reklaamilaiendid ja muud reklaamivormingud

Ainult teatud reklaamilaiendite ja -vormingute korral võivad reklaamid kaubamärgile viitamisel kasutada reklaami tekstis kaubamärki, et pakkuda reklaamitud toodete või teenuste kohta lisateavet.

Kaubamärgid märksõnadena

Me ei uuri kaubamärkide kasutamist märksõnadena ega piira seda.

EL-i ja EFTA kaubamärkide eeskirjad

Euroopa Liitu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni piirkondi sihtivate reklaamikampaaniate puhul kehtivad kaubamärkide reklaami tekstis ja märksõnades kasutamise eeskirjad. Nendes piirkondades esitatud õigustatud kaebuste puhul viime läbi piiratud uurimise selle kohta, kas märksõna ja reklaami kombinatsioon, milles esineb kaubamärk, tekitab segadust reklaamitud kaupade ning teenuste päritolu osas. Kui leiame, et märksõna ja reklaami kombinatsioon on segadust tekitav, lükkame selle tagasi.

Järgmist tüüpi reklaamid, mis sihivad EL-i ja EFTA piirkondi, võivad kaubamärki märksõnana kasutada, kui märksõna ning reklaami kombinatsioon pole segadust tekitav. Need on näited ja loend pole täielik.

  • Reklaamid, mis kasutavad terminit kirjeldavalt või üldiselt, mitte viitena kaubamärgile.
  • Konkureerivate toodete või teenuste reklaamid.
  • Reklaamid, mis reklaamivad kaubamärgile vastavate toodete või teenuste, varuosade või ühilduvate toodete või teenuste müüki.
  • Reklaamid, mis reklaamivad saite, mis pakuvad üksikasjalikku teavet kaubamärgile vastavate toodete või teenuste kohta.
  • Ainult teatud reklaamilaiendite ja -vormingute puhul: reklaamid, mis viitavad kaubamärgile, et pakkuda reklaamitud toodete või teenuste kohta lisateavet.
Piirkonnad EL-is ja EFTA-s
Ahvenamaa
Austria
Bassas da India
Belgia
Bouvet’ saar
Bulgaaria
Clippertoni saar
Horvaatia
Küpros
Tšehhi Vabariik
Taani
Eesti
Europa saar
Soome
Prantsusmaa
Prantsuse Guajaana
Prantsuse Polüneesia
Prantsuse Antarktilised ja Lõunaalad
Saksamaa
Gibraltar
Glorioso saared
Kreeka
Guadeloupe
Guernsey
Ungari
Island
Iirimaa
Mani saar
Itaalia
Jan Mayen
Jersey
Juan de Nova saar
Läti
Liechtenstein
Leedu
Luksemburg
Malta
Martinique
Mayotte
Monaco
Holland
Uus-Kaledoonia
Norra
Poola
Portugal
Réunion
Rumeenia
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint Pierre ja Miquelon
Slovakkia
Sloveenia
Hispaania
Svalbard
Rootsi
Šveits
Tromelini saar
Ühendkuningriik
Wallis ja Futuna

Kaubamärgid kuvatavates URL-ides

Nagu ülalolevas jaotises kirjeldatud, võime kaubamärkide kasutust reklaami tekstis uurida ja piirata. Seda protsessi ei kohaldata reklaami kuvatavas URL-is (reklaamis näidatav veebisaidi URL) sisalduvate kaubamärkide suhtes.

Vastuseks kaebusele võime piirata kaubamärgi näitamist reklaamija kuvatava URL-i alamdomeenis. Pange tähele, et reklaami ei pruugita tagasi lükata; selle asemel ei näidata kuvatavas URL-is ühtegi alamdomeeni. Kui kaubamärgi omanikel on kuvatavate URL-idega seoses muid muresid, saavad nad reklaamijaga otse ühendust võtta.

Kaubamärgid Google'i otsingutulemustes

Me ei uuri kaubamärkide kasutamist saitidel, mis ilmuvad Google'i otsingutulemustes.

Kaubamärgid muud tüüpi reklaamides

Kaubamärgieeskirjad kehtivad ainult otsinguvõrgustiku Google Adsi tekstreklaamides olevatele kaubamärkidele. Google võib aga kaubamärgi omaniku kaebuste puhul Google'i võrgustikust konkreetsed reklaamid eemaldada.

Google'i kaubamärkide kasutus

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?