Εμπορικά σήματα

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Η Google συμμορφώνεται με την κατά τόπους νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων και απαιτεί οι διαφημίσεις Google Ads να μην παραβιάζουν εμπορικά σήματα τρίτου μέρους. Αναγνωρίζουμε ότι τρίτα μέρη επιτρέπεται να χρησιμοποιούν εμπορικά σήματα με ενδεδειγμένο τρόπο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. χρήση εμπορικών σημάτων από μεταπωλητές για την περιγραφή προϊόντων).

Αν ένας κάτοχος εμπορικού σήματος υποβάλει καταγγελία στην Google σχετικά με τη χρήση του εμπορικού του σήματος σε διαφημίσεις Google Ads, θα εξετάσουμε την καταγγελία και ενδέχεται να επιβάλουμε συγκεκριμένους περιορισμούς στη χρήση του εμπορικού σήματος. 

Αν είστε κάτοχος εμπορικού σήματος και έχετε προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση του εμπορικού σας σήματος, διαβάστε την πολιτική που αναφέρεται σε αυτήν τη σελίδα και ανατρέξτε στη σελίδα Βοήθεια για τους κατόχους εμπορικών σημάτων, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελίας.

Αν είστε διαφημιζόμενος και έχετε ερωτήσεις σχετικά με το πώς αυτή η πολιτική ενδέχεται να επηρεάσει τις διαφημίσεις σας, μεταβείτε στη σελίδα Βοήθεια σχετικά με τα εμπορικά σήματα για τους διαφημιζομένους.

Εμπορικά σήματα σε διαφημίσεις αναζήτησης

Οι ακόλουθες πολιτικές ισχύουν για διαφημίσεις με κείμενο που εμφανίζονται στο Δίκτυο αναζήτησης Google ή μετά την υποβολή ερωτήματος αναζήτησης στο Δίκτυο προβολής και εφαρμόζονται όταν ένας κάτοχος εμπορικού σήματος υποβάλει έγκυρη καταγγελία στην Google.

Εμπορικά σήματα σε δημιουργικό

Κατόπιν καταγγελιών από κατόχους εμπορικών σημάτων, ενδέχεται να περιορίσουμε τη χρήση εμπορικών σημάτων σε δημιουργικό.

Ισχύουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους μεταπωλητές, τους ενημερωτικούς ιστοτόπους και τους εξουσιοδοτημένους διαφημιζομένους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν εμπορικά σήματα, η χρήση των οποίων διαφορετικά θα περιοριζόταν.

Πολιτική για τους μεταπωλητές και τους ενημερωτικούς ιστοτόπους

Οι διαφημίσεις μπορούν να χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα σε δημιουργικό, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Μεταπωλητές: Η σελίδα προορισμού της διαφήμισης στοχεύει κυρίως στην πώληση (ή διευκολύνει σαφώς την πώληση) προϊόντων ή υπηρεσιών, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών ή συμβατών προϊόντων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με το εμπορικό σήμα. Η σελίδα προορισμού πρέπει να παρέχει σαφώς έναν τρόπο αγοράς των προϊόντων ή των υπηρεσιών ή να εμφανίζει πληροφορίες εμπορικού περιεχομένου σχετικά με αυτά, όπως αξιολογήσεις ή τιμές.

Ενημερωτικοί ιστότοποι: Πρωταρχικός σκοπός της σελίδας προορισμού της διαφήμισης είναι η παροχή ενημέρωσης σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με το εμπορικό σήμα.

Σύμφωνα με την Πολιτική για τους μεταπωλητές και τους ενημερωτικούς ιστοτόπους, δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες διαφημίσεις:

  • Διαφημίσεις που αναφέρονται στο εμπορικό σήμα για λόγους ανταγωνισμού.
  • Διαφημίσεις με σελίδες προορισμού που, πριν την εμφάνιση πληροφοριών εμπορικού περιεχομένου, ζητούν από τους χρήστες την παροχή εκτενών πληροφοριών.
  • Διαφημίσεις στις οποίες δεν διευκρινίζεται εάν ο διαφημιζόμενος είναι μεταπωλητής ή ενημερωτικός ιστότοπος.

Εξουσιοδοτημένοι διαφημιζόμενοι

Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα σε δημιουργικό, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον κάτοχο του εμπορικού σήματος. Αν είστε κάτοχος εμπορικού σήματος και θέλετε να εξουσιοδοτήσετε έναν διαφημιζόμενο, ανατρέξτε στη σελίδα Βοήθεια για τους κατόχους εμπορικών σημάτων. Αν είστε διαφημιζόμενος που αναζητά εξουσιοδότηση, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα Βοήθεια σχετικά με τα εμπορικά σήματα για τους διαφημιζόμενους.

Όρος που δεν χρησιμοποιείται σε σχέση με ένα εμπορικό σήμα

Οι ακόλουθοι τύποι διαφημίσεων μπορούν να χρησιμοποιούν τον όρο σε δημιουργικό:

  • Διαφημίσεις που χρησιμοποιούν τον όρο περιγραφικά με την αρχική του σημασία και όχι σε σχέση με το εμπορικό σήμα.
  • Διαφημίσεις που αναφέρονται σε αγαθά ή υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με το εμπορικό σήμα.

Επεκτάσεις διαφημίσεων και άλλες μορφές διαφήμισης

Όσον αφορά μόνο ορισμένες επεκτάσεις διαφημίσεων και μορφές, οι διαφημίσεις ενδέχεται να χρησιμοποιούν ένα εμπορικό σήμα σε δημιουργικό, όταν αναφέρουν το εμπορικό σήμα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τα διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Εμπορικά σήματα ως λέξεις-κλειδιά

Δεν διερευνούμε και δεν περιορίζουμε εμπορικά σήματα ως λέξεις-κλειδιά.

Πολιτική περί εμπορικών σημάτων στην ΕΕ και στην ΕΖΕΣ

Για καμπάνιες διαφήμισης που στοχεύουν τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, ισχύει η πολιτική για εμπορικά σήματα σε δημιουργικό και λέξεις-κλειδιά. Ωστόσο, κατόπιν έγκυρης καταγγελίας σε αυτές τις περιοχές, θα διενεργήσουμε περιορισμένη έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν ο συνδυασμός λέξης-κλειδιού και διαφήμισης που περιλαμβάνει ένα εμπορικό σήμα προκαλεί σύγχυση σχετικά με την προέλευση των διαφημιζόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Αν διαπιστώσουμε ότι ο συνδυασμός λέξης-κλειδιού και διαφήμισης προκαλεί σύγχυση, θα τον απορρίψουμε.

Οι ακόλουθοι τύποι διαφημίσεων που στοχεύουν τις περιοχές της ΕΕ και της ΕΖΕΣ μπορούν να χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα ως λέξη-κλειδί, με την προϋπόθεση ότι ο συνδυασμός της λέξης-κλειδιού και της διαφήμισης δεν προκαλεί σύγχυση. Η παρακάτω λίστα είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική:

  • Διαφημίσεις που χρησιμοποιούν έναν όρο περιγραφικά ή γενικά και όχι σε σχέση με το εμπορικό σήμα.
  • Διαφημίσεις για ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες.
  • Διαφημίσεις για την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, ανταλλακτικών ή συμβατών προϊόντων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με το εμπορικό σήμα.
  • Διαφημίσεις για ιστοτόπους που παρέχουν ενημέρωση σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με το εμπορικό σήμα.
  • Μόνο για συγκεκριμένες επεκτάσεις και μορφές διαφημίσεων: Διαφημίσεις που αναφέρονται στο εμπορικό σήμα, για να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες.
Περιοχές στην ΕΕ και στην ΕΖΕΣ
Ώλαντ
Αυστρία
'Υφαλος Ινδίας
Βέλγιο
Νήσος Μπουβέ
Βουλγαρία
Νήσος Κλίπερτον
Κροατία
Κύπρος
Δημοκρατία της Τσεχίας
Δανία
Εσθονία
Νήσος Ευρώπη
Φινλανδία
Γαλλία
Γαλλική Γουιάνα
Γαλλική Πολυνησία
Γαλλικά Νότια και Ανταρκτικά Εδάφη
Γερμανία
Γιβραλτάρ
Νήσοι Γκλοριόζο
Ελλάδα
Γουαδελούπη
Γκέρνσεϊ
Ουγγαρία
Ισλανδία
Ιρλανδία
Νήσος Μαν
Ιταλία
Γιαν Μάγιεν
Τζέρσεϊ
Νήσος Χουάν ντε Νόβα
Λετονία
Λιχτενστάιν
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαρτινίκα
Μαγιότ
Μονακό
Ολλανδία
Νέα Καληδονία
Νορβηγία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρεϋνιόν
Ρουμανία
Άγιος Βαρθολομαίος
Σεντ Μάρτιν
Άγιος Πέτρος και Μικελόν
Σλοβακία
Σλοβενία
Ισπανία
Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ
Σουηδία
Ελβετία
Νήσος Τρόμελιν
Ηνωμένο Βασίλειο
Ουάλις και Φουτούνα

Εμπορικά σήματα σε URL προβολής

Κατόπιν καταγγελιών από κατόχους εμπορικών σημάτων, ενδέχεται να περιορίσουμε την εμφάνιση εμπορικών σημάτων στους υποτομείς των URL προβολής. Δεν διερευνούμε και δεν περιορίζουμε εμπορικά σήματα στους τομείς δεύτερου επιπέδου ή στις διαδρομές μετά τον τομέα URL προβολής.

Εμπορικά σήματα σε άλλους τύπους διαφημίσεων

Η Google ενδέχεται να καταργήσει συγκεκριμένες διαφημίσεις στο Δίκτυο Google, κατόπιν καταγγελιών από κατόχους εμπορικών σημάτων.

Εμπορικά σήματα σε αποκαλύψεις διαφημίσεων

Κατόπιν καταγγελίας, ενδέχεται να περιορίσουμε την εμφάνιση ενός εμπορικού σήματος στο Όνομα διαφημιζομένου σε αποκαλύψεις διαφημίσεων και, αντ' αυτού, να εμφανίζουμε το όνομα του προφίλ πληρωμών ενός διαφημιζομένου. Αυτό περιλαμβάνει τις αποκαλύψεις Σχετικά με τον διαφημιζόμενο.

Χρήση εμπορικών σημάτων της Google

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;