Εμπορικά σήματα

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Τηρούμε την κατά τόπους ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τα εμπορικά σήματα και προστατεύουμε τα δικαιώματα των κατόχων εμπορικών σημάτων. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπουμε διαφημίσεις που παραβιάζουν δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων. Ωστόσο, οι διαφημιζόμενοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν εμπορικά σήματα που ανήκουν σε άλλους, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω, όπως όταν προσδιορίζουν ένα προϊόν που μεταπωλούν. Αν ένας κάτοχος εμπορικού σήματος υποβάλει καταγγελία στην Google σχετικά με τη χρήση του εμπορικού του σήματος σε διαφημίσεις Google Ads, θα εξετάσουμε την καταγγελία και ενδέχεται να επιβάλουμε περιορισμούς στη χρήση του εμπορικού σήματος.

Κριτήρια Πολιτικής περί εμπορικών σημάτων

Κατά τον έλεγχο της καταγγελίας ενός κατόχου εμπορικού σήματος, λαμβάνουμε υπόψη όλα τα παρακάτω κριτήρια, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος σε διαφημίσεις.

Το σημείο της διαφήμισης όπου χρησιμοποιείται το εμπορικό σήμα

Το εμπορικό σήμα πρέπει να χρησιμοποιείται στη διαφήμιση (και όχι στη σελίδα προορισμού της διαφήμισης).

Δεν θα επιβάλλουμε περιορισμούς στις εξής περιπτώσεις:

 • Χρήση εμπορικών σημάτων ως λέξεων-κλειδιών
 • Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στον τομέα δεύτερου επιπέδου του URL προβολής της διαφήμισης

Στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το εμπορικό σήμα

Θα επιβάλλουμε περιορισμούς στις εξής περιπτώσεις:

 • Αν το εμπορικό σήμα χρησιμοποιείται σε διαφήμιση από άμεσο ανταγωνιστή
 • Αν η διαφήμιση χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα με τρόπο που προκαλεί σύγχυση, παραπλάνηση ή εξαπάτηση

Δεν θα επιβάλλουμε περιορισμούς στις εξής περιπτώσεις:

 • Αν η σελίδα προορισμού της διαφήμισης στην οποία χρησιμοποιείται το εμπορικό σήμα είναι αφιερωμένη κυρίως στην πώληση (ή διευκολύνει με σαφήνεια την πώληση) προϊόντων ή υπηρεσιών, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών ή συμβατών προϊόντων ή υπηρεσιών που αντιστοιχούν στο εμπορικό σήμα

  • Η σελίδα προορισμού της διαφήμισης πρέπει να παρέχει με σαφήνεια έναν τρόπο αγοράς των προϊόντων ή των υπηρεσιών και να προβάλλει εμπορικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, όπως χρεώσεις ή τιμές.

  • Η διαφήμιση και η σελίδα προορισμού πρέπει να είναι σαφείς ως προς το αν ο διαφημιζόμενος είναι μεταπωλητής ή ενημερωτικός ιστότοπος.

 • Αν ο πρωταρχικός σκοπός της σελίδας προορισμού της διαφήμισης στην οποία χρησιμοποιείται το εμπορικό σήμα είναι να παρέχει ενημερωτικές λεπτομέρειες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που αντιστοιχούν στο εμπορικό σήμα ή να παρέχει ένα ευρετήριο των αποτελεσμάτων αναζήτησης που σχετίζονται με το εμπορικό σήμα
 • Αν η διαφήμιση χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα περιγραφικά με την κανονική του σημασία

Υποβολή καταγγελίας για εμπορικά σήματα

Αν είστε κάτοχος εμπορικού σήματος και θέλετε να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με εμπορικό σήμα, δείτε πώς μπορείτε να κάνετε αναφορά περιεχομένου στην Google.

Αν μετά τον έλεγχο μιας καταγγελίας, διαπιστώσουμε ότι πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση του εμπορικού σήματος σε μια διαφήμιση, εφαρμόζουμε σε γενικές γραμμές τους περιορισμούς σε συνεχή βάση σε όποιες διαφημίσεις χρησιμοποιούν τον ίδιο τομέα δευτέρου επιπέδου στο τελικό URL.

Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης για περιορισμό πολιτικής περί εμπορικών σημάτων

Οι διαφημιζόμενοι που θεωρούν ότι οι διαφημίσεις τους περιορίζονται εσφαλμένα σύμφωνα με αυτήν την πολιτική μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης, ακολουθώντας τις οδηγίες στις ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους περιορισμούς. Στα σημεία όπου ο λογαριασμός ενός διαφημιζομένου περιλαμβάνει διαφημίσεις που παραβαίνουν την πολιτική καθώς και στα σημεία όπου δεν συμβαίνει αυτό, ο διαφημιζόμενος μπορεί να διαγράψει τις διαφημίσεις που σημειώνουν παράβαση και να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης για την άρση του περιορισμού στις διαφημίσεις που δεν παραβαίνουν την πολιτική. Ωστόσο, αν ο ίδιος διαφημιζόμενος αργότερα δημιουργήσει νέες διαφημίσεις που παραβαίνουν την πολιτική, τυχόν μετέπειτα περιορισμοί εμπορικών σημάτων θα διατηρούνται σε γενικές γραμμές, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στον λογαριασμό του διαφημιζομένου.

Καταγγελίες σχετικά με εμπορικό σήμα που έχουν υποβληθεί πριν τις 24 Ιουλίου 2023

Ορισμένες διαφημίσεις μπορεί να περιορίζονται λόγω καταγγελιών σχετικά με εμπορικό σήμα που έχουν υποβληθεί πριν τις 24 Ιουλίου 2023. Όπως περιγράφεται στο Αρχείο καταγραφής αλλαγών στις πολιτικές του Google Ads, αυτοί οι περιορισμοί θα καταργηθούν το 2024. Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ένα αίτημα επανεξέτασης ακολουθώντας τις οδηγίες στις ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τους περιορισμούς. Διαφορετικά, ο κάτοχος εμπορικού σήματος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον λογαριασμό του διαφημιζομένου, συμπληρώνοντας τη Φόρμα αιτήματος εξουσιοδότησης τρίτου μέρους.

Αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις αφού εξετάσετε προσεκτικά αυτή τη σελίδα πολιτικής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων με εμπορικά σήματα του Google Ads που θα σας βοηθήσει να κατευθυνθείτε προς τους σωστούς πόρους.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού