Varemærker

Som en service tilbyder Google oversatte versioner af artiklerne i Hjælp til Google Ads, men vi håndhæver vores politikker i henhold til den engelsksprogede version, og det er denne version, der er gældende, hvis den oversatte tekst afviger fra den. Hvis du vil have denne artikel vist på et andet sprog, kan du bruge rullemenuen Sprog nederst på siden.

Display & Video 360-brugere skal overholde denne Google Ads-politik. Gå til Hjælp til Display & Video 360 for at se yderligere begrænsninger.

Google overholder lokal varemærkelovgivning og kræver, at Google Ads-annoncer ikke krænker varemærker fra tredjepart. Vi anerkender, at tredjeparter kan bruge varemærkerne i henhold til reglerne i bestemte situationer, f.eks. når det drejer sig om forhandlere eller produktbeskrivelser.

Hvis en varemærkeindehaver sender en klage til Google vedrørende brugen af vedkommendes varemærke i Google Ads-annoncer, gennemgår vi den og begrænser muligvis brugen af det pågældende varemærke. 

Hvis du som varemærkeindehaver er bekymret for den måde, dit varemærke bruges på, kan du gennemgå politikken, der er beskrevet på denne side, og desuden se siden Hjælp til varemærkeindehavere for at få flere oplysninger om, hvordan du sender en klage.

Hvis du som annoncør er i tvivl om, hvordan denne politik kan påvirke dine annoncer, kan du få flere oplysninger på siden Varemærkehjælp til annoncører.

Varemærker i søgeannoncer

Følgende politikker gælder for tekstannoncer, der vises på Google Søgenetværket eller som svar på en søgeforespørgsel på Displaynetværket, og de er håndhæves, når en varemærkeindehaver sender en gyldig klage til Google.

Varemærker i annoncetekst

Som reaktion på klager fra varemærkeindehavere kan vi begrænse brugen af varemærker i annonceteksten.

Der er specifikke krav til forhandlere, informative websites og godkendte annoncører, der gerne vil bruge varemærker, der normalt er begrænsede.

Politik vedrørende forhandlere og informative websites

Varemærket må bruges i annonceteksten, hvis følgende krav er opfyldt:

Forhandlere: Det primære fokus på annoncens landingsside er salg af (eller klar og tydelig formidling af salg af) produkter eller tjenester, komponenter, reservedele eller kompatible produkter eller tjenester med relation til varemærket. På landingssiden skal der være en klar og tydelig mulighed for at købe produkterne eller tjenesterne, og der skal vises kommercielle oplysninger om dem, f.eks. priser.

Informative websites: Det primære formål med annoncens landingsside er at give informative oplysninger om produkter eller tjenester med relation til varemærket.

Følgende er ikke tilladt i henhold til politikken vedrørende forhandlere og informative websites:

  • Annoncer, der henviser til varemærket af konkurrencemæssige årsager.
  • Annoncer med landingssider, der kræver, at brugerne angiver udførlige oplysninger, inden der vises kommercielle oplysninger.
  • Annoncer, hvoraf det ikke fremgår klart og tydeligt, om annoncøren er forhandler eller et informativt website.

Autoriserede annoncører

Annoncører kan bruge varemærker i annonceteksten, hvis varemærkeindehaveren har givet dem tilladelse til det. Se siden Hjælp til varemærkeindehavere, hvis du er varemærkeindehaver og gerne vil give en annoncør tilladelse til at bruge dit varemærke. Følg vejledningen på siden Varemærkehjælp til annoncører, hvis du er annoncør og gerne vil have tilladelse til at bruge et varemærke.

Termen bruges ikke i relation til et varemærke

Følgende typer annoncer må bruge termen i annoncetekst:

  • Annoncer, der bruger termen beskrivende i sin almindelige betydning i stedet for som henvisning til varemærket.
  • Annoncer, der henviser til varer eller tjenester, der ikke vedrører varemærket.

Annonceudvidelser og andre annonceformater

I visse annonceudvidelser og annonceformater må der bruges et varemærke i annonceteksten, når der henvises til varemærket med det formål at give uddybende oplysninger om de produkter eller tjenester, der annonceres for.

Varemærker som søgeord

Vi undersøger eller begrænser ikke varemærker, der bruges som søgeord.

Politikken vedrørende varemærker i EU og EFTA

Ved annoncekampagner, der er målrettet mod EU og EFTA-regioner, gælder politikken vedrørende varemærker i annonceteksten og søgeord. Som svar på en gyldig klage i disse regioner foretager vi dog en begrænset undersøgelse for at finde ud af, om en kombination af et søgeord og en annonce med et varemærke er forvirrende med hensyn til oprindelsen af ​​de annoncerede varer og tjenester. Hvis vi konstaterer, at kombinationen af søgeord og annonce er forvirrende, afviser vi annoncen.

Følgende typer annoncer, der er målrettet mod EU og EFTA, må bruge et varemærke som søgeord, forudsat at kombinationen af ​​søgeordet og annoncen ikke er forvirrende. Nedenstående er eksempler og ikke en udtømmende liste:

  • Annoncer, der bruger en term beskrivende eller generisk i stedet for som henvisning til varemærket
  • Annoncer for konkurrerende produkter eller tjenester
  • Annoncer for salg af produkter eller tjenester, reservedele eller kompatible produkter eller tjenester, der vedrører varemærket.
  • Annoncer for varemærker, der giver uddybende oplysninger om produkter eller tjenester, der vedrører varemærket.
  • Gælder kun visse annonceudvidelser og annonceformater: Annoncer, der henviser til varemærket med det formål at give uddybende oplysninger om de produkter eller tjenester, der annonceres for.

Varemærker i annoncerede webadresser

Som reaktion på klager fra varemærkeindehavere kan vi begrænse varemærker fra at blive vist i underdomænerne for annoncerede webadresser. Vi undersøger eller begrænser ikke varemærker på domæner på andet niveau eller efter domænestier i annoncerede webadresser.

Varemærker i andre typer annoncer

Google kan vælge at fjerne bestemte annoncer på Google Netværket som følge af klager fra varemærkeindehavere.

Varemærker i annonceerklæringer

Som reaktion på en klage begrænser vi muligvis et varemærke i at blive vist som en del af "Annoncørens navn" i erklæringer i annoncer, så der i stedet vises et navn på annoncørens betalingsprofil. Dette inkluderer erklæringer "Om annoncøren".
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false