Marques comercials

Google proporciona versions traduïdes del nostre Centre d'ajuda per comoditat, tot i que no estan pensades per canviar el contingut de les nostres polítiques. La versió en anglès és l’idioma oficial que utilitzem per aplicar les nostres polítiques. Per veure aquest article en un altre idioma, feu servir el menú desplegable d'idioma que hi ha a la part inferior de la pàgina.

Els usuaris de Display & Video 360 han de complir aquesta política de Google Ads. Al Centre d'ajuda de Display & Video 360 podeu consultar altres restriccions.

Google compleix la legislació local sobre marques comercials i no permet que els anuncis de Google Ads infringeixin els drets de marques comercials de tercers. Acceptem que es pot fer un ús adequat de marques comercials en situacions concretes per part de tercers, com ara per descriure productes en el cas dels distribuïdors.

Si el propietari d'una marca comercial envia una reclamació a Google sobre l'ús de la seva marca en anuncis de Google Ads, la revisem i podem aplicar determinades restriccions en l'ús que se'n fa. 

Si sou propietari d'una marca comercial i us preocupa l'ús que se'n fa, reviseu la política que es descriu en aquesta pàgina i consulteu la pàgina Ajuda per als propietaris de marques comercials per obtenir més informació sobre com podeu enviar una reclamació.

Si sou un anunciant i teniu dubtes sobre els possibles efectes d'aquesta política en els vostres anuncis, consulteu la pàgina Ajuda sobre marques comercials per als anunciants.

Marques comercials als anuncis de cerca

Les polítiques següents s'apliquen als anuncis de text que es mostren a la Xarxa de Cerca de Google o bé com a resposta a una consulta de cerca a la Xarxa de Display. En revisem el compliment quan el propietari d'una marca comercial envia una reclamació vàlida a Google.

Marques comercials al text de l'anunci

És possible que restringim l'ús de marques comercials al text de l'anunci si rebem reclamacions dels seus propietaris.

Els distribuïdors, els llocs web informatius i els anunciants autoritzats que vulguin fer servir marques comercials restringides han de complir uns requisits determinats.

Política de distribuïdors i llocs web informatius

Els anuncis poden incloure una marca comercial al text si compleixen els requisits següents:

Distribuïdors: la pàgina de destinació de l'anunci està dedicada principalment a la venda productes o serveis, components, peces de recanvi, o productes o serveis compatibles amb els de la marca comercial (o en facilita la venda clarament). La pàgina de destinació ha de proporcionar clarament una manera de comprar els productes o serveis, i mostrar-ne informació comercial, com ara tarifes o preus.

Llocs web informatius: l'objectiu principal de la pàgina de destinació de l'anunci és proporcionar informació detallada sobre els productes o serveis d'una marca comercial.

Segons la política de distribuïdors i llocs web informatius, no es permet el següent:

  • anuncis que fan referència a la marca comercial amb finalitats competitives
  • anuncis amb pàgines de destinació en què els usuaris han de proporcionar moltes dades per poder veure la informació comercial
  • anuncis en què no s'indica clarament si l'anunciant és un distribuïdor o un lloc web informatiu

Anunciants autoritzats

Els anunciants poden utilitzar una marca comercial al text dels anuncis si tenen l'autorització del propietari de la marca. Si sou propietari d'una marca comercial i voleu autoritzar un anunciant, consulteu la pàgina Ajuda per als propietaris de marques comercials. Si sou un anunciant que necessiteu l'autorització del propietari d'una marca comercial, seguiu les instruccions que trobareu a la pàgina Ajuda sobre marques comercials per als anunciants.

Terme no utilitzat per referir-se a una marca comercial

Els tipus d'anunci següents poden incloure un terme d'aquestes característiques al text:

  • anuncis en què es fa servir un terme de manera descriptiva amb el seu significat habitual, i no en relació amb una marca comercial
  • anuncis que fan referència a productes o serveis que no corresponen a cap marca comercial

Recursos d'anunci i altres formats d'anunci

Els anuncis poden utilitzar una marca comercial al text de l'anunci quan fan referència a la marca comercial per proporcionar informació addicional sobre els productes o serveis que anuncien (només per a formats i recursos d'anunci determinats).

Marques comercials com a paraules clau

No investiguem ni restringim l'ús de marques comercials com a paraules clau.

Política de marques comercials a la UE i a l'AELC

La política de marques comercials al text de l'anunci i a les paraules clau s'aplica a les campanyes publicitàries orientades a les regions de la Unió Europea (UE) i de l'Associació Europea de Lliure Comerç (AELC). Ara bé, si rebem una reclamació vàlida procedent d'alguna d'aquestes regions, investigarem si la combinació de la paraula clau i l'anunci que inclou una marca comercial pot generar confusió pel que fa a l'origen dels productes i els serveis anunciats. Si considerem que genera confusió, rebutjarem l'anunci.

Els tipus d'anunci següents que s'orientin a les regions de la UE i l'AELC poden incloure una marca comercial com a paraula clau, sempre que la combinació de la paraula clau i l'anunci no generi confusió. A continuació en proporcionem una llista no exhaustiva a títol d'exemple:

  • Anuncis que fan servir un terme de manera descriptiva o genèrica, i no en relació amb cap marca comercial.
  • Anuncis de productes o de serveis de la competència.
  • Anuncis per vendre productes o serveis, peces de recanvi, o productes o serveis compatibles corresponents a una marca comercial.
  • Anuncis de llocs web que proporcionen informació detallada sobre productes o serveis d'una marca comercial.
  • Anuncis que fan referència a una marca comercial per proporcionar informació addicional sobre els productes o serveis que promocionen (només per a formats i recursos d'anunci determinats).

Marques comercials als URL visibles

En resposta a les reclamacions de propietaris de marques comercials, és possible que restringim la publicació de marques comercials als subdominis d'URL visibles. No investiguem ni restringim marques comercials als dominis de segon nivell ni als camins de postdomini d'URL visibles.

Marques comercials als recursos empresarials

Si rebem reclamacions del propietari d'una marca comercial, és possible que restringim l'ús de la marca comercial als recursos empresarials, com ara els noms i els logotips de l'empresa. 

Marques comercials en altres tipus d'anuncis

Google pot treure anuncis de la Xarxa de Google arran de les reclamacions de propietaris de marques comercials.

Marques comercials a les comunicacions als anuncis

En resposta a una reclamació, és possible que restringim l'ús d'una marca comercial al camp "Nom de l'anunciant" en les comunicacions als anuncis i mostrem en canvi el nom del perfil de pagaments de l'anunciant. Això inclou les comunicacions del tipus "Sobre l'anunciant".
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
false
true
true
73067
false