Запазени марки

Google спазва местните закони за запазените марки и изисква Google Ads да не нарушава запазените марки на трети страни. Отчитаме, че трети страни може правилно да използват запазени марки в определени ситуации, като например от дистрибутори, за да описват продукти.

Ако собственик на запазена марка подаде до Google жалба относно употребата й в реклами от Google Ads, ще проверим това и може да наложим определени ограничения върху тази употреба. Към използването на запазени марки в текстови реклами в мрежата за търсене се прилагат следните правила, които се налагат, когато собственик на запазена марка изпрати валидна жалба до Google във връзка със запазената марка.

Ако сте собственик на запазена марка и имате притеснения относно използването й, моля, прегледайте правилата, посочени на тази страница, и вижте страницата Помощ за собствениците на запазени марки за повече информация относно начина на подаване на жалба.

Ако сте рекламодател и имате въпроси относно начина, по който тези правила могат да се отразят на рекламите Ви, моля, посетете страницата Помощ за рекламодатели относно запазените марки.

Запазени марки в рекламния текст

В отговор на жалби на собственици на запазени марки може да ограничим използването на запазени марки в рекламния текст.

Няма конкретни изисквания за дистрибуторите, информационните сайтове или упълномощените рекламодатели, които искат да използват запазени марки, които иначе биха били ограничени.

Правила за дистрибутори и информационни сайтове

Рекламите може да използват запазена марка в рекламния текст, ако спазват следните изисквания:

Дистрибутори: Целевата страница на рекламата е посветена основно на продажбата (или явно я подпомага) на продукти или услуги, компоненти, резервни части или съвместими продукти или услуги, съответстващи на запазената марка. Целевата страница трябва ясно да предлага начин за закупуване на продуктите или услугите или да показва търговска информация за тях, като например тарифи или цени.

Информационни сайтове: Основното предназначение на целевата страница на рекламата е да предоставя информативни подробности за продуктите или услугите, отговарящи на запазената марка.

Според правилата за дистрибутори и информационни сайтове не се допуска следното:

  • реклами, упоменаващи запазената марка с конкурентна цел;
  • реклами, чиито целеви страници изискват от потребителите да предоставят подробна информация, преди да се покаже търговска информация;
  • реклами, в които не става ясно дали рекламодателят е дистрибутор, или информационен сайт.

Упълномощени рекламодатели

Рекламодателите може да използват запазена марка в рекламен текст, ако собственикът й ги е упълномощил за това. Ако сте собственик на запазена марка и искате да упълномощите рекламодател, моля, вижте страницата Помощ за собствениците на запазени марки. Ако сте рекламодател, който иска да бъде упълномощен за тази цел, моля, изпълнете инструкциите на страницата Помощ за рекламодателите относно запазените марки.

Терминът не е използван във връзка със запазена марка

Терминът може да се използва в рекламен текст от следните типове реклами:

  • реклами, които използват термина описателно, в обичайното му значение, а не във връзка със запазената марка;
  • реклами, упоменаващи стоки или услуги, които не съответстват на запазената марка.
 

Разширения на рекламите и други рекламни формати

Само за определени рекламни разширения и формати рекламите може да използват запазена марка в рекламен текст, когато я упоменават, за да предоставят допълнителна информация за рекламираните продукти или услуги.

Запазени марки като ключови думи

Не проверяваме или ограничаваме използването на запазени марки като ключови думи.

Правила за запазените марки в ЕС и ЕАСТ

За рекламните кампании, насочени към Европейския съюз и регионите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), важат правилата за запазените марки в рекламния текст и ключовите думи. В отговор на валидна жалба в тези региони обаче ще извършим ограничена проверка дали комбинация от ключова дума и реклама, включващи запазена марка, е объркваща по отношение на произхода на рекламираните стоки и услуги. Ако установим, че комбинацията от ключова дума и реклама е объркваща, няма да я одобрим.

Следните типове реклами, насочващи към ЕС и регионите от ЕАСТ, може да използват запазена марка като ключова дума, стига комбинацията от ключовата дума и рекламата да не е объркваща. Следват примери, а не изчерпателен списък:

  • реклами, използващи термин описателно или обобщено, а не във връзка със запазената марка;
  • реклами за конкурентни продукти или услуги;
  • реклами за продажба на продукти или услуги, компоненти, резервни части или съвместими продукти или услуги, съответстващи на запазената марка;
  • реклами за сайтове, които предоставят информативни подробности относно продукти или услуги, съответстващи на запазената марка;
  • само за определени рекламни разширения и формати: реклами, упоменаващи запазената марка, за да предоставят допълнителна информация за рекламираните продукти или услуги.
Региони в ЕС и ЕАСТ
Оландски острови
Австрия
Басас да Индия
Белгия
Остров Буве
България
Остров Клипертън
Хърватия
Кипър
Чешка република
Дания
Естония
Остров Европа
Финландия
Франция
Френска Гвиана
Френска Полинезия
Френски южни и антарктически територии
Германия
Гибралтар
Острови Глориосо
Гърция
Гваделупа
Гърнси
Унгария
Исландия
Ирландия
Остров Ман
Италия
Ян Майен
Джърси
Остров Хуан де Нова
Латвия
Лихтенщайн
Литва
Люксембург
Малта
Мартиника
Майот
Монако
Нидерландия
Нова Каледония
Норвегия
Полша
Португалия
Реюнион
Румъния
Сен Бартелми
Сен Мартен
Сен Пиер и Микелон
Словакия
Словения
Испания
Свалбард
Швеция
Швейцария
Остров Тромелин
Обединеното кралство
Уолис и Футуна

Запазени марки в показваните URL адреси

Както е описано в раздела по-горе, Google може да провери и е възможно да ограничи употребата на запазени марки в рекламния текст. Тази процедура не важи за запазени марки, използвани в показвания URL адрес на рекламата (адреса на уебсайта, показан в нея).

В отговор на жалба може да ограничим показването на запазена марка в поддомейна на показвания URL адрес на рекламодател. Обърнете внимание, че рекламата може пак да бъде одобрена, но в показвания URL адрес да не се показват поддомейни. Собствениците на запазени марки могат да се свързват директно с рекламодателите, ако имат други притеснения относно показвани URL адреси.

Запазени марки в резултатите от търсенето с Google

Не проверяваме използването на запазени марки в сайтове, които се показват в резултатите от търсенето с Google.

Запазени марки в други типове реклами

Правилата за запазените марки важат само за запазени марки в текстови реклами от Google Ads в мрежата за търсене. Google обаче може да премахне конкретни реклами от мрежата си в отговор на жалби на собственици на запазени марки.

Използване на запазените марки на Google

Вижте как да подадете сигнал за неподходящо използване на запазена марка на Google.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?