Hazardní hry – Spojené království

Od zveřejnění našeho posledního oznámení, které je uvedeno níže, se změnily požadavky v zásadách týkající se zobrazování reklam na hazardní hry ve Spojeném království. Přečtěte si prosím aktuálnější informace.

Aktualizujeme předchozí sdělení týkající se britského zákona o hazardních hrách (licence a inzerce) z roku 2014. V důsledku odložení účinnosti zákona nyní mají inzerenti možnost požádat o certifikaci pro Spojené království pro hazardní hry bez pokračovací licence, pokud splňují následující požadavky:

  • disponují platnou licencí pro hazardní hry vydanou Komisí Spojeného království pro hazardní hry nebo
  • platnou licencí pro hazardní hry vydanou komisí pro hazardní hry v jakékoli z následujících jurisdikcí: Irská republika, Itálie, Rakousko, Belgie, Alderney, ostrov Man, Gibraltar, Malta, Belgie či Antigua a Barbuda.

Co musí inzerenti učinit co nejdříve?

Až britský zákon o hazardních hrách (licence a inzerce) z roku 2014 nabude účinnosti, přestaneme přijímat licence pro hazardní hry, které nebyly vydány Komisí Spojeného království pro hazardní hry, pokud nebudou doplněny pokračovací licencí vydanou Komisí.

Co se změní, až britský zákon o hazardních hrách (licence a inzerce) z roku 2014 nabude účinnosti?

Provedeme aktualizaci požadavků žádostí, které musí předložit inzerenti žádající společnost Google o schválení reklam na online hazardní hry cílených na Spojené království. Provozovatelé hazardních her, kteří nedisponují licencí vydanou Komisí Spojeného království pro hazardní hry, budou muset navíc předložit:

  • pokračovací licenci vydanou Komisí Spojeného království pro hazardní hry nebo
  • novou licenci pro zahraniční provozovatele vydanou Komisí Spojeného království pro hazardní hry (až budou tyto licence k dispozici).

Společnost Google vyžaduje, aby inzerenti dodržovali všechny platné zákony a předpisy ve všech zemích, na které jejich reklamy cílí.

(Publikováno v říjnu 2014)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?