Хазарт – Великобритания

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Изискванията на правилата за рекламите, популяризиращи хазарт във Великобритания, бяха променени след публикуването на съобщението по-долу. Моля, вижте по-новото съобщение.

Актуализираме предходното си известие за Закона за (лицензиране и рекламиране на) хазарта на Великобритания от 2014 г. В резултат на отлагането на влизането в сила на Закона, рекламодателите вече ще имат прозорец от време, през който да кандидатстват за сертифициране за хазарта на Великобритания без лиценз за продължаване, стига да отговарят на следните изисквания:

  • Валиден лиценз за хазарт, издаден от Комисията по хазарта на Великобритания, или
  • Валиден лиценз за хазарт, издаден от комисията по хазарта на някоя от следните юрисдикции: Австрия, Антигуа и Барбуда, Белгия, Гибралтар, Италия, Малта, Олдърни, остров Ман или Република Ирландия.

Какво трябва да направят рекламодателите в близко бъдеще?

Когато Законът за (лицензиране и рекламиране на) хазарта на Великобритания от 2014 г. влезе в сила, ще спрем да приемаме лицензи за хазарт, които не са издадени от Комисията по хазарта на Великобритания, освен ако не са придружени от лиценз за продължаване, издаден от комисията.

Какво ще се промени, когато Законът за (лицензиране и рекламиране на) хазарта на Великобритания от 2014 г. влезе в сила?

Ще актуализираме изискванията за кандидатиране за рекламодатели, които искат одобрение от Google за насочване на реклами за онлайн хазарт към Великобритания. Оператори на хазарт, които не разполагат с лиценз за хазарт, издаден от Комисията по хазарта на Великобритания, ще бъдат задължени да предоставят също и:

  • лиценз за продължаване, издаден от Комисията по хазарта на Великобритания, или
  • нов лиценз за чуждестранни оператори, издадени от Комисията по хазарта на Великобритания (след като такива лицензи бъдат налични).

Google изисква от рекламодателите винаги да спазват всички приложими закони и разпоредби във всички държави, към които са насочени рекламите им.

(Публикувано през октомври 2014 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню