Softwareprincipes

Wat verandert er?

Rond half december veranderen de beleidsvereisten van Google Ads voor softwaredownloads. De huidige vereisten in de Softwareprincipes van het beleid inzake 'Verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot personen, producten of services' worden dan vervangen door het beleid van Google inzake ongewenste software.

Na deze verandering moeten adverteerders met softwaredownloads die op hun site worden gehost of waarnaar hun site doorverwijst, voldoen aan het beleid inzake ongewenste software, ongeacht het apparaat waarop de software wordt geïnstalleerd. Al deze softwaredownloads moeten aan dit nieuwe beleid voldoen, ongeacht of deze downloads al dan niet via Google Ads worden gepromoot.

Wat u kunt doen

Als u een site adverteert die softwaredownloads host of ernaar doorverwijst, moet u ervoor zorgen dat de softwaredownloads die op uw site worden gehost of waarnaar uw site doorverwijst, voldoen aan het beleid inzake ongewenste software. Dit beleid is van toepassing op uw gehele site, niet alleen op de pagina's waarnaar uw advertenties verwijzen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?