Принципи относно софтуера

Какво се променя?

Около средата на декември ще се променят изискванията на правилата на Google Ads, касаещи изтеглянето на софтуер. Текущите изисквания на софтуерните принципи в правилата „Измамно представляване на самоличност, продукт или услуга“ ще бъдат заменени от правилата на Google за нежелан софтуер.

След тази промяна рекламодателите, на чиито сайтове се хостват изтегляния на софтуер или има връзки към такива изтегляния, ще трябва да спазват правилата за нежелан софтуер, независимо от устройството, на което се инсталира софтуерът. Всички такива изтегляния трябва да бъдат в съответствие с новите правила, без значение дали се популяризират чрез Google Ads.

Какво можете да направите

Ако рекламирате сайт, който хоства или препраща към изтегляния на софтуер, уверете се, че те спазват правилата за нежелан софтуер. Тези правила се отнасят за целия Ви сайт, а не само за страниците, до които водят рекламите Ви.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?