Sağlık hizmetleri ve ilaçlar: reçeteli ilaç terimleri

Sağlık hizmetleriyle ilgili Google Ads politikası Ekim 2014'te değişecektir. Politika, sınırlı bazı durumlarda ve yerel yasalar el verdiğinde, resmi veya kâr amacı gütmeyen, sağlığın destekleyicisi konumundaki köklü kuruluşların kamu sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturma kampanyaları için reklam metninde, açılış sayfalarında veya anahtar kelimelerde reçeteli ilaç terimlerinin kullanımına izin vermek amacıyla değiştirilmektedir. Yeni politikanın yürürlüğe girmesinden sonra, ilgili politika açıklaması bu değişikliği yansıtacak şekilde güncellenecektir.
(Ekim 2014'te yayınlanmıştır)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?