Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φάρμακα: όροι που σχετίζονται με συνταγογραφούμενα φάρμακα

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η πολιτική του Google Ads σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα αλλάξει περί τα Οκτώβριο 2014. Η πολιτική πρόκειται να αλλάξει, προκειμένου να επιτρέπονται τα ακόλουθα σε περιορισμένες περιπτώσεις και όπου αυτό επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία: η χρήση όρων που σχετίζονται με συνταγογραφούμενα φάρμακα σε διαφημιστικό κείμενο, σελίδες προορισμού ή λέξεις-κλειδιά, για καμπάνιες που αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας από κυβερνητικούς ή διακεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς υγείας. Όταν τεθεί σε ισχύ η νέα πολιτική, η περιγραφή της πολιτικής θα ενημερωθεί, για να αντικατοπτρίζει την εν λόγω αλλαγή.
(Δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2014)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού